• Ισχύς εξόδου - Κεντρικό (RMS)

    0

   • Ισχύς εξόδου - Υπογούφερ (RMS)

    50 W x 2

   • S-Master

    24 bit

   • Ισχύς εξόδου - Surround (RMS)

    50 W x 2

   • Ισχύς εξόδου - Σύνολο (RMS 10%)

    300 W

   • Αναπαραγωγή J-PEG

    ΝΑΙ

   • Μηχανισμός κλειδώματος συρταριού

    ΝΑΙ

   • Λειτουργία αναπαραγωγής (τυχαία σειρά/πρόγραμμα/επανάληψη) μόνον CD/VCD/SACD

    NAI/NAI/NAI

   • DVD / CD / SACD TEXT

    NAI/NAI/NAI

   • Έλεγχος OSD

    ΝΑΙ

   • Συνέχιση αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων(DVD,VCD)

    40 δίσκοι

   • Μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό σήμα (βίντεο)

    108 MHz/12 bit

   • Αναπαραγωγή δίσκων DVD-RW(CPRM)

    ΝΑΙ

   • Λογισμικό VCD®, έκδοση 2.0

    ΝΑΙ

   • DIVX

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή CD-R/CD-RW

    NAI/NAI

   • Πρόγραμμα περιήγησης σε εικόνες

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή DVD-R/+R/+R DL/+RW/-RW/-RW(VR) (*ορισμένοι δίσκοι ίσως να μην αναπαράγονται)

    NAI/NAI/NAI/NAI/NAI/NAI

   • Αναπαραγωγή MP3

    ΝΑΙ

   • Τύπος μηχανισμού

    Συρτάρι 1 δίσκου

   • MP3/ID3Tag έκδ.1.1/ID3Tag έκδ.2.0

    NAI / - / -

   • Σύστημα Precision Cinema Progressive

    ΝΑΙ

   • Προοδευτική σάρωση (NTSC/PAL)

    NAI/NAI

   • DVD / DVD ήχου / SA-CD / CD / Video CD

    NAI/ - / NAI /NAI/ NAI

   • Τηλεόραση

    ΝΑΙ

   • ΔΕΚΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (FM, AM)

    ΝΑΙ

   • DVD

    ΝΑΙ

   • Είσοδος ήχου (αναλογική)

    2.0, 1+1* (* οπτικός/ομοαξονικός μεταγωγέας)

   • Έξοδος σήματος βίντεο (συνιστωσών)

    0,0

   • Είσοδος ήχου (ομοαξονική)

    2 + 1*(* οπτικός/ομοαξονικός μεταγωγέας)

   • Είσοδος μικροφώνου/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ/ΗΧΩ

    - / - / -

   • SCART(έξοδος COMPOSITE/έξοδος RGB/είσοδος AUDIO)

    1,0, 0,0

   • Τερματικό ηχείου (εμπρός/κεντρικό/Surround/υπογούφερ)

    NAI / - / - / NAI

   • Δίσκος, περιλαμβάνεται μικρόφωνο

    0

   • Χρονοδιακόπτης (ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΑΔΡΑΝΕΙΑ)

    ΝΑΙ(-/-/ΝΑΙ)

   • Ροοστάτης οθόνης

    ΝΑΙ

   • VACS

    ΝΑΙ

   • Κατανάλωση ρεύματος

    85 W

   • Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

    ΝΑΙ

   • Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή

    0,3 W

   • Dolby® ProLogic

    Prologic2

   • A/V SYNC(συγχρονισμός ήχου εικόνας)

    ΝΑΙ

   • DTS

    ΝΑΙ

   • Dolby® Digital

    ΝΑΙ

   • Λειτουργία ταινίας/μουσικής

    Αυτόματο

   • Εξωτερική κεραία FM/AM

    NAI(FM : 75 ohm)

   • Προσυντονισμός σταθμών

    FM20 / AM10

   • RDS (PS/PTY/EON)

    PS/-/-

   • Ζώνη

    FM / AM

   • Εύρος συντονισμού καναλιών (AM)

    531~1602 kHz (βήμα των 9k), 87,5 ~ 108,0 MHz (βήμα των 50 kHz)