Ισχύει για τα μοντέλα

 • BDP-CX7000ES

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα αναβαθμίζει το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ στην έκδοση 020 και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Βελτίωση της συμβατότητας για ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με ορισμένους δίσκους BD-ROM

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής:

 • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 • Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "Setup" [Διαμόρφωση] - "System Information" [Πληροφορίες συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ENTER" (στο κέντρο ανάμεσα από τα πλήκτρα με τα βέλη).
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε "System Information" [Πληροφορίες συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ENTER" (στο κέντρο ανάμεσα από τα πλήκτρα με τα βέλη).
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™, όπως παρακάτω:

  Software Version xx.x.xxx [Έκδοση λογισμικού xx.x.xxx]

  Εάν τα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού έκδοσης είναι 020 ή υψηλότερος, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού.

 • Ενημέρωση μέσω δικτύου:
  • Η εκτέλεση της ενημέρωσης μέσω δικτύου είναι απλή, οπότε συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ενημέρωσης μέσω δικτύου.
  • Θα χρειαστεί να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ στην πηγή Internet που διαθέτετε μέσω καλωδίου Ethernet.

Κάντε κλικ για προβολή των οδηγιών

Κάντε κλικ για προβολή των οδηγιών

Ενημέρωση μέσω δικτύου

Η εκτέλεση της αναβάθμισης μέσω δικτύου είναι απλή και άμεση, οπότε συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray.

 • Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν κάνετε λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται η συσκευή αναπαραγωγής ή να πρέπει να επισκευασθεί.
 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.
 • Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο αναβάθμισης, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια ενεργή σύνδεση στο Internet.
 • Προκειμένου να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια συμβατή τηλεόραση.
 • Η διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού συνήθως διαρκεί περίπου 15 έως 30 λεπτά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και τη σύνδεση δικτύου.

Οδηγίες:

 • Πριν ξεκινήσετε :
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 2. Συνδέστε την υποδοχή LAN στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ με την πηγή Internet που διαθέτετε μέσω καλωδίου Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 • Εκτέλεση της αναβάθμισης:
 1. Στο μενού Home, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Setup - Network Update [Διαμόρφωση - Ενημέρωση μέσω δικτύου] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 2. Το μήνυμα "Perform version update?" [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;] θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
 3. Επιλέξτε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 4. Η διαδικασία λήψης θα αρχίσει και η οθόνη λήψης θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.
 5. Κατά τη λήψη εμφανίζεται το μήνυμα "DOWNLOAD */9" στην τηλεόραση, καθώς και στην οθόνη ενδειξεων της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.
  Σημείωση: Το "*" αλλάζει από το "0" έως το "9," υποδεικνύοντας την πρόοδο της λήψης.
 6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πραγματοποιείται έναρξη της αναβάθμισης και στην οθόνη της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται η ένδειξη "VERSION UP".
 7. Κατά την εγκατάσταση της αναβάθμισης εμφανίζεται η ένδειξη "VERSION UP */9" στην οθόνη της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.
  Σημείωση: Το "*" αλλάζει από το "0" έως το "9," υποδεικνύοντας την πρόοδο της αναβάθμισης.
 8. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού θα έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανιστεί το "FINISH" [Τερματισμός].
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Μη χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Διαφορετικά, ενδέχεται η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 9. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
 10. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 11. Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού για να επιβεβαιώσετε ότι η αναβάθμιση εγκαταστάθηκε με επιτυχία.
  Σημείωση: Αν τα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού έκδοσης είναι 020, η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχημένη.

Πιθανά προβλήματα σε σχέση με τη μέθοδο δίσκου ενημέρωσης


Στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται η ένδειξη "SYSTEM ERROR" ή "VERSION UP NG".

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "POWER" για αρκετά δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
 3. Ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω δίσκου.
 4. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Sony.

Αν και έχει τοποθετηθεί, ο δίσκος ενημέρωσης δεν εμφανίζεται κάτω από το "Other Discs" [άλλοι δίσκοι] στο μενού HOME.

Αφαιρέστε το δίσκο ενημέρωσης από τη συσκευή αναπαραγωγής και διαγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης από τον υπολογιστή σας. Κάντε ξανά λήψη της ενημέρωσης και ακολουθήστε ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα νέο δίσκο ενημέρωσης και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.Όταν κάνω διπλό κλικ στο αρχείο ενημέρωσης PDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE που έκανα λήψη από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης, δεν δημιουργείται το αρχείο UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Ενδέχεται να απέτυχε η λήψη. Διαγράψτε το αρχείο λήψης και κάντε ξανά λήψη του αρχείου ενημέρωσης.


Η ενημέρωση του υλικολογισμικού δεν ολοκληρώνεται, αφού εκτελεστεί για περισσότερα από 30 λεπτά.

Επικοινωνήστε με τη Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Αν ενημερώσατε με επιτυχία τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ χρησιμοποιώντας την "Αναβάθμιση μέσω δικτύου", δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε αυτή τη διαδικασία.

Προειδοποίηση:

 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.
 • Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ενημέρωσης. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία ενημέρωσης και να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η συσκευή αναπαραγωγής.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην την αποσυνδέσετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η συσκευή αναπαραγωγής.
 • Χρησιμοποιήστε έναν ολοκαίνουργιο εγγράψιμο δίσκο CD-R για την εγγραφή της ενημέρωσης υλικολογισμικού. Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην μπορεί να διαβάσει σωστά βρώμικους δίσκους ή δίσκους με γρατσουνιές.
 • Συνιστώμενο λειτουργικό σύστημα για τον υπολογιστή που θα κάνει λήψη της ενημέρωσης υλικολογισμικού:
  • Windows® Vista®, Windows® XP ή Windows® 7, Mac OS X 10.6.3 είναι τα συνιστώμενα λειτουργικά συστήματα.
 • Απαιτείται υπολογιστής που διαθέτει μονάδα εγγραφής CD.

Sony Οικιακός ήχος και βίντεο : Αρχεία υλικολογισμικού για λήψη  

 1. Κάντε λήψη του αρχείου UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE σε έναν κατάλογο προσωρινής αποθήκευσης ή λήψης (σημειώστε τον κατάλογο για να ανατρέξετε σε αυτόν).
 2. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου και επιβεβαιώστε ότι το μέγεθος του αρχείου UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE είναι 47.269.888 byte.
 3. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE και κάντε κλικ στο "Ιδιότητες".
 4. Στην οθόνη "Ιδιότητες του UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE", επιβεβαιώστε ότι το "Μέγεθος:" που εμφανίζεται είναι "45,0 MB (47.269.888 byte)". 5. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εξαγωγής της ενημέρωσης υλικολογισμικού.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου του UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, πληκτρολογήστε μια θέση ή κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση..." για να επιλέξετε μια θέση για την αποσυμπιεσμένη ενημέρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK". Γίνεται εξαγωγή του αρχείου UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO στη θέση που καθορίστηκε.
 7. Για να δημιουργήσετε έναν δίσκο αναβάθμισης υλικολογισμικού, εγγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) στο ριζικό κατάλογο ενός δίσκου CD-R. (αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα διαμόρφωσης ISO9660 στο λογισμικό εγγραφής που θα χρησιμοποιήσετε).

  Μη δημιουργήσετε δίσκο δεδομένων. Για να λειτουργήσει ο δίσκος ενημέρωσης, θα πρέπει να τον δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας την επιλογή εγγραφής "Burn Image" που διαθέτει το λογισμικό εγγραφής CD που χρησιμοποιείτε.

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι οριστικοποιημένος.
 • Βεβαιωθείτε ότι η δημιουργία του δίσκου πραγματοποιήθηκε σωστά χωρίς σφάλματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ξαναδημιουργήστε ένα νέο δίσκο ενημέρωσης.
 • Η χρήση της μορφής ISO9660 ενδέχεται να δημιουργήσει έναν εσφαλμένο δίσκο ενημέρωσης.
 • Μη δημιουργήσετε το δίσκο ενημέρωσης χρησιμοποιώντας κάποια άλλη διαδικασία, διαφορετική από αυτή που περιγράφεται παραπάνω.

Διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού:

 • Προειδοποίηση:

  - Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος. Αν γίνει αυτό, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής σας και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή της.

  - Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από τα αναφερόμενα στις οδηγίες, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αν γίνει αυτό, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής σας και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή της.
 • Πριν ξεκινήσετε :
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 3. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη για να ανοίξετε το εμπρόσθιο κάλυμμα.
 4. Τοποθετήστε το δίσκο ενημέρωσης και πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη για να κλείσετε το εμπρόσθιο κάλυμμα.
 • Εκτέλεση της αναβάθμισης:
 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το δίσκο ενημέρωσης από την επιλογή "Other Discs" [Άλλοι δίσκοι] κάτω από τα εικονίδια κατηγοριών ("Video" ή "Music" ή "Photo") και πατήστε το κουμπί "ENTER" (στο κέντρο ανάμεσα από τα πλήκτρα με τα βέλη).
 2. Αφού φορτωθεί ο δίσκος, στην τηλεόραση θα εμφανιστεί το μήνυμα "Perform version update?" [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;].
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ENTER" (στο κέντρο ανάμεσα από τα πλήκτρα με τα βέλη).
 4. Αρχίζει η ενημέρωση και στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται το "VERSION UP */9".
  Σημείωση: Το "*" αλλάζει από το "0" έως το "9," υποδεικνύοντας την πρόοδο της ενημέρωσης.
 5. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε όταν στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανιστεί το "FINISH".
  Μη χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η συσκευή αναπαραγωγής.
 6. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
 7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 8. Αφαιρέστε το δίσκο ενημέρωσης από τη συσκευή αναπαραγωγής.
 9. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 020, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Πιθανά προβλήματα σε σχέση με την αναβάθμιση μέσω δικτύου

Στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται το "SYSTEM ERROR" ή το "VERSION UP NG".

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "POWER" για αρκετά δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 3. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.
 4. Αν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την επανάληψη της αναβάθμισης, επικοινωνήστε με τη Sony.


Κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης μέσω δικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται κάποιο μήνυμα σφάλματος και δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου. Επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ είναι οι κατάλληλες.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι τοποθετημένο στην υποδοχή.
 2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου και επιβεβαιώστε ότι η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ έχει τη δική της διεύθυνση IP. Αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιείτε αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης στο πεδίο εισαγωγής "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης].
 3. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.


Η συσκευή απενεργοποιήθηκε κατά την ενημέρωση.

Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.Η αναβάθμιση (όχι η λήψη) του υλικολογισμικού δεν ολοκληρώνεται, αφού εκτελεστεί για περισσότερα από 30 λεπτά.

Επικοινωνήστε με τη Sony.