• Βίντεο - MPEG-4 AVC (.mkv, .m4v, .m2ts, .mts): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Φωτογραφίες - JPEG (.jpg, .jpeg): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Blu-ray Disc™

    ΝΑΙ

   • SA-CD (SA-CD/CD)

    ΟΧΙ / ΝΑΙ

   • Βίντεο - WMV9 (.wmv, .asf): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Μουσική - MP3(.mp3): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Βίντεο - MPEG-1 Video / PS (.mpg .mpeg, .m2ts, .mts) BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Μουσική - WMA Standard (.wma): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • CD (CD-DA)

    ΝΑΙ

   • Βίντεο - XviD (.avi): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Εξωτερικός σκληρός δίσκος (ανάγνωση, αντιγραφή / μετακίνηση)

    ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • Φωτογραφίες - GIF (.gif): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Αναπαραγωγή USB

    ΝΑΙ

   • Μουσική - AAC (.m4a): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Μουσική - HE-AAC v1 / v2 level2 (.m4a): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Μουσική - LPCM (.wav): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • AVC-HD (δίσκος, USB, DLNA)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / μέσω ενημέρωσης

   • Blu-ray 3D™

    ΟΧΙ

   • Σύστημα αρχείων (FAT32, NTFS, exFAT)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Φωτογραφίες - PNG (.png): (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Μουσική - DTS® (.wav): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • BD-Live (Profile2.0)

    ΝΑΙ

   • DVD-Audio

    ΟΧΙ

   • Βίντεο - MPEG-2 Video / PS, TS (.mpg.mpeg, .m2ts, .mts): BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Βίντεο - AVCHD: BD, DVD, CD, USB, DLNA

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • BD - HD μετατροπή 24 Hz σε 50Hz

    ΟΧΙ

   • DVD - Προεπιλεγμένη ρύθμιση τύπου TV

    16:9

   • DVD με έξοδο 24p

    ΝΑΙ

   • Super Scaler (αναβάθμιση Precision CinemaHD)

    ΝΑΙ

   • Μείωση θορύβου περιεχομένου μέσω IP

    ΝΑΙ

   • DVD - NTSC / PAL (60Hz / 50Hz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • BD-ROM - Σήμα συνιστωσών: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p (50Hz)

    ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • DVD - Σήμα συνιστωσών: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p (50Hz)

    ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • BD - HD μετατροπή 24 Hz σε 60Hz

    ΝΑΙ

   • BD-HD (24 Hz) (24p True Cinema™)

    ΝΑΙ

   • DVD R/RW & BD R/RE - HDMI®:576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p(60Hz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Βίντεο DAC (Y / C)

    480i, 576i: 12bit/54MHz

   • DVD - HDMI®: 480i / 480p / 720p /1080i / 1080p (60Hz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • BD-ROM - HDMI®: 720p / 1080p(24Hz)

    ΟΧΙ / ΝΑΙ

   • BD-ROM - HDMI®: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p (50Hz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • DVD - Σήμα συνιστωσών: 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60Hz)

    ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • Αναβάθμιση DVD - Σήμα συνιστωσών: 720p / 1080i / 1080p

    ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • BD-ROM - HDMI®: 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60Hz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Deep Color

    ΝΑΙ (16 bit)

   • Video DAC (σήμα συνιστωσών)

    ΟΧΙ

   • BD-ROM - Σήμα συνιστωσών: 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60Hz)

    ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • BD - SD (60 Hz)

    ΝΑΙ

   • Αναβάθμιση DVD - HDMI®: 720p /1080i / 1080p

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • x.v.Color / x.v.Colour

    ΝΑΙ

   • Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής εικόνας Ρύθμιση κινηματογραφικής εικόνας (αίθουσα προβολής / φωτεινή / κανονική / ταινία / κιν. σχέδια / αυτόματο)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • DVD R/RW & BD R/RE - Σήμα συνιστωσών: 576i / 576p / 720p /1080i / 1080p (60Hz)

    ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • Αναβάθμιση DVD - HDMI®: 720p /1080p (24Hz)

    ΟΧΙ / ΝΑΙ

   • OSD - Προεπιλεγμένη ρύθμιση συστήματος TV

    50Hz

   • DVD - HDMI®: 576i / 576p / 720p /1080i / 1080p (50Hz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • HDMI® - Ροή bit ήχου Dolby® TrueHD

    ΝΑΙ

   • Έξοδος DSD

    ΟΧΙ

   • Ομοαξονική, οπτική έξοδος - LPCM 2 καναλιών (~96 kHz/~24 bit)

    ΝΑΙ

   • HDMI® - Ροή bit ήχου DTS® HD Master

    ΝΑΙ

   • Αποκωδικοποίηση DTS®-HD Master Audio - (MA / MA|Essential)

    ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Ομοαξονικό, οπτικό

    ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Ομοαξονική, οπτική έξοδος - DTS NEO:6™

    ΝΑΙ

   • Ομοαξονική, οπτική έξοδος - AAC (Για ARIB)

    ΟΧΙ

   • Αναλογικό

    ΝΑΙ

   • Ομοαξονική, οπτική έξοδος - Ροή bit ήχου Dolby® Digital

    ΝΑΙ (5.1ch)

   • Έξοδος με μετατροπή DSD σε LPCM (176,4 kHz / 88,2 kHz / 44,1 kHz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • MPEG2 AAC (ARIB)

    ΟΧΙ

   • HDMI® - LPCM 6ch (192kHz/96kHz/48kHz) 8ch (96kHz/48kHz) έξοδος

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Ομοαξονική, οπτική έξοδος - Ροή bit ήχου DTS®

    ΝΑΙ

   • HDMI® - LPCM 2 καναλιών (192 kHz / 96 kHz / 48 kHz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Λειτουργία AV Sync.

    ΝΑΙ

   • Αποκωδικοποίηση Dolby® True HD

    ΝΑΙ

   • Γονικός έλεγχος

    ΝΑΙ

   • BIVL - Μετάδοση 3D με συνεχή ροή δεδομένων

    ΟΧΙ

   • BIVL - Ζωντανή μετάδοση με συνεχή ροή δεδομένων

    ΝΑΙ

   • Εύκολη εγκατάσταση

    ΝΑΙ

   • Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος 1 G με χρήση NAND Flash ROM (τύπου MLC)

    ΟΧΙ

   • PhotoTV HD

    ΝΑΙ

   • Αναβάθμιση υλικολογισμικού - Δίκτυο

    ΝΑΙ

   • BIVL - Sony Online Service - Μετάδοση με συνεχή ροή δεδομένων

    ΝΑΙ

   • Ενημέρωση υλικολογισμικού - USB

    ΟΧΙ

   • BIVL - Υπότιτλοι

    ΝΑΙ

   • Αυτόματη λειτουργία αναμονής

    ΝΑΙ

   • BIVL

    ΝΑΙ

   • Κλείδωμα για τα παιδιά

    ΝΑΙ

   • BRAVIA Sync

    ΟΧΙ

   • Προφύλαξη οθόνης

    ΝΑΙ

   • Πληκτρολόγιο USB (μόνο 101)

    ΝΑΙ

   • Οθόνη έναρξης λειτουργίας

    ΝΑΙ

   • Λειτουργία επίδειξης - Κλείδωμα συρταριού

    ΝΑΙ

   • Ενημέρωση υλικολογισμικού - Δίσκος (CD-R)

    ΝΑΙ

   • Παρουσίαση φωτογραφιών με μουσική (CD, USB, προεπιλεγμένη πηγή, HDD)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • BIVL - Προτάσεις

    ΝΑΙ

   • BD-LIVE

    ΝΑΙ

   • Αναλογική έξοδος ήχου 7,1 καναλιών

    ΟΧΙ

   • Ομοαξονική έξοδος ήχου

    x 1

   • Έξοδος σήματος συνιστωσών βίντεο

    ΟΧΙ

   • Βύσμα σύνδεσης μικροφώνου

    ΟΧΙ

   • Έξοδος αναλογικού ήχου 2 καναλιών

    x 1

   • Ethernet

    ΝΑΙ

   • Έξοδος HDMI

    x 1

   • Πίσω θύρα USB

    ΟΧΙ

   • Υποδοχή USB εμπρός

    ΝΑΙ

   • Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο

    x 1

   • Οπτική έξοδος ήχου

    ΟΧΙ

   • Ειδικό βύσμα D

    ΟΧΙ

   • Έξοδος σήματος S-Video

    ΟΧΙ

   • Κατανάλωση ρεύματος

    10 W

   • Τηλεχειριστήριο

    Κανονικό τηλεχειριστήριο