• Αναπαραγωγή USB (FAT32 / NTFS)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Blu-ray 3D™

    ΟΧΙ

   • CD / Super Audio CD

    ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • Λειτουργία Party

    ΝΑΙ

   • Βίντεο - XviD / WMV9 / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / AVCHD

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • AVC-HD (Blu-ray, DVD, CD, USB, DLNA)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • BD-Live (Προφίλ 2.0)

    ΝΑΙ

   • Άμεση πρόσβαση μέσω DLNA σε αρχεία Η/Υ (βίντεο, ήχος, φωτογραφία)

    ΝΑΙ

   • Blu-ray Disc™

    ΝΑΙ

   • Μουσική - MP3 / AAC / WMA9 Standard / LPCM

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • DVD με αναβάθμιση σε 1080p

    ΝΑΙ

   • Εξωτερικός σκληρός δίσκος (ανάγνωση)

    ΝΑΙ

   • Φωτογραφία - JPEG / GIF / PNG

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Super Scaler (αναβάθμιση Precision CinemaHD)

    ΝΑΙ

   • Αναβάθμιση Digital Cinema 4K

    ΟΧΙ

   • 24p True Cinema™

    ΝΑΙ

   • DVD με έξοδο 24p

    ΝΑΙ

   • Super Bit Mapping

    ΟΧΙ

   • NTSC/PAL(60Hz/50Hz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Triluminous Color

    ΝΑΙ

   • Μετατροπή 2D→3D

    ΟΧΙ

   • Deep Color

    ΝΑΙ (16 bit)

   • Internet Picture Enchancer Pro

    ΟΧΙ

   • Αναλογική - Λειτουργία AV Sync.

    ΝΑΙ

   • HDMI® - Έξοδος DSD / μετατροπή DSD σε LPCM

    ΟΧΙ / ΝΑΙ

   • Ομοαξονικό, οπτικό - DTS® / Dolby® Digital / LPCM 2 καν. / DTS NEO:6™

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • HDMI® - Ήχος DTS HD Master Audio / Dolby TrueHD / LPCM 2 καν. / Έξοδος LPCM 6 καν. / Έξοδος LPCM 8 καν.

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Γονικός έλεγχος

    ΝΑΙ

   • Ενσωματωμένο Wi-Fi® (2,4GHz(b,n,g)

    ΝΑΙ (2,4 GHz)

   • Κλείδωμα για τα παιδιά

    ΝΑΙ

   • Ζωντανή μετάδοση σε συνεχή ροή δεδομένων / Μετάδοση 3D με συνεχή ροή δεδομένων / Υπότιτλοι / Προτάσεις

    ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Παρουσίαση φωτογραφιών με μουσική (CD, USB)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Sony Entertainment Network (SEN)

    ΝΑΙ

   • Αναβάθμιση υλικολογισμικού (Δίκτυο / Δίσκος /USB)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΟΧΙ

   • BRAVIA Sync

    ΝΑΙ

   • USB Wi-Fi® Ready

    ΟΧΙ

   • Πληκτρολόγιο USB / Αυτόματη λειτουργία αναμονής

    ΝΑΙ (101 μόνο) / ΝΑΙ

   • Προφύλαξη οθόνης / Εύκολη εγκατάσταση / PhotoTV HD

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Εφαρμογές

    ΝΑΙ

   • Skype

    ΟΧΙ

   • Τηλεχειρισμός TV SideView

    ΝΑΙ (TV SideView)

   • Entertainment DataBase Browser -Εξώφυλλο / Προβολή πληροφοριών / Περιήγηση στο ιστορικό / Αναζήτηση στα περιεχόμενα

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Entertainment DataBase Browser (Gracenote) - Σχετικές πληροφορίες (BD, DVD, CD, USB, HDD, BIV)

    ΝΑΙ

   • Entertainment DataBase Browser (Gracenote) - Προτεινόμενο από Qriocity

    ΝΑΙ

   • Περιήγηση ιστού

    ΝΑΙ

   • Ethernet

    1 (πίσω)

   • Έξοδος HDMI®

    1 (πίσω)

   • Ομοαξονική έξοδος ήχου / έξοδος αναλογικού ήχου 2 καν.

    1 (πίσω) / ΟΧΙ

   • Έξοδος σήματος συνιστωσών / σύνθετου σήματος βίντεο

    ΟΧΙ / ΟΧΙ

   • Εμπρός/πίσω USB

    1 (μπροστά)

   • Κατανάλωση ρεύματος

    9,9 W

   • Κανονικό τηλεχειριστήριο

    ΝΑΙ

  • Εγχειρίδιο χρήσης
  • Τηλεχειριστήριο (RMT-B119P)
  • Μπαταρίες (τύπου AA x 2)
  • Κάρτα εγγύησης