Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Συνιστούμε, εάν μπορείτε, να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω μέθοδο. Θα κάνετε λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας, θα την εγγράψετε σε έναν κενό δίσκο και, στη συνέχεια, θα τη μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Συνιστούμε τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7 ή Windows® 8 / Windows® 8.1.

Πώς να βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση πραγματοποιείται ομαλά

Η ενημέρωση είναι συνήθως πολύ απλή. Παρακάτω θα δείτε πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray - ούτε να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από όσα αναφέρονται στις οδηγίες

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
 2. Κάντε λήψη του αρχείου UPDATA_M12R0510.ZIP στον υπολογιστή σας -να θυμάστε τον κατάλογο στον οποίο πραγματοποιήσατε τη λήψη
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και κάντε κλικ στις Ιδιότητες. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι 98.7 MB (103,531,284 bytes).

  Ιδιότητες αρχείου

Δημιουργία του δίσκου:

 1. Κάντε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή σας. Τα αρχεία εξαγωγής ονομάζονται MSB12-FW.BIN και MSB12-FW.ID
 2. Εγγράψτε τα αρχεία MSB12-FW.BIN και MSB12-FW.ID σε έναν κενό εγγράψιμο δίσκο CD. Χρησιμοποιείτε λογισμικό εγγραφής δίσκων CD; Επιλέξτε την ενιαία διαμόρφωση δίσκου UDF.
  Η χρήση της μορφής ISO9660 ενδέχεται να δημιουργήσει έναν εσφαλμένο δίσκο ενημέρωσης

Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Αρχικά, ετοιμάστε τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την ενημέρωση στη συσκευή αναπαραγωγής.

Ετοιμασία του εξοπλισμού:

 1. Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Δηλαδή εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε το HDMI 2 ως πηγή εισερχόμενου σήματος.)
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 3. Τοποθετήστε το δίσκο στη συσκευή αναπαραγωγής και κλείστε τη θήκη δίσκου

Μεταφορά της ενημέρωσης:

 1. Αφού φορτωθεί ο δίσκος, εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα Perform version update? (Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;)
 2. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER
 3. Η ενημέρωση αρχίζει
 4. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, βλέπετε το μήνυμα "*/9" στην τηλεόραση και το μήνυμα "UP*/9" στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής. Η ένδειξη "*" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 5. Η συσκευή αναπαραγωγής θα επανεκκινηθεί αυτόματα και η ενημέρωση θα συνεχίσει. - Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην την θέτετε σε λειτουργία.
 6. Βλέπετε ξανά το μήνυμα "*/9" στην τηλεόραση και το μήνυμα "UP*/9" στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής. Η ένδειξη "*" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 7. Όταν ανοίξει η θήκη δίσκου και η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί αυτόματα, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. Μην χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 8. Αφαιρέστε το δίσκο ενημέρωσης από τη συσκευή αναπαραγωγής και ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
 9. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M12.R.0510, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε εάν έχετε πρόβλημα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας το PC σας και ένα δίσκο.

 • Δεν εξάγεται ο δίσκος ενημέρωσης.Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος
  2. Επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος ενώ πατάτε το κουμπί Open/Close (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στη συσκευή αναπαραγωγής -όχι στο τηλεχειριστήριο
  3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Open/Close (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στη συσκευή αναπαραγωγής, έως ότου ανοίξει η θήκη
  4. Αφαιρέστε το δίσκο

 • Εμφανίζεται το μήνυμα "UP NG" στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.
  Εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία:
  1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ενημέρωσης είναι ο σωστός και επανατοποθετήστε τον
  2. Επιλέξτε "Retry" [Επανάληψη]
  3. Αν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά από την επανάληψη, αφαιρέστε το δίσκο ενημέρωσης από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και διαγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης από τον υπολογιστή σας
  4. Πραγματοποιήστε ξανά λήψη του αρχείου ενημέρωσης υλικολογισμικού και δημιουργήστε ένα νέο δίσκο ενημέρωσης
  5. Τοποθετήστε το δίσκο ενώ προβάλλεται η οθόνη αποτυχίας ενημέρωσης
  6. Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony

 • Έγινε διακοπή στην παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής, κρατώντας το δίσκο ενημέρωσης στη θήκη. Η ενημέρωση θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα.

 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATA_M12R0510.ZIP που έκανα λήψη από την διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Κάνατε λήψη του αρχείου με επιτυχία; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη του.

 • Η ενημέρωση διαρκεί ήδη περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
   Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony