• Σύστημα ανάγνωσης διπλού λέιζερ

    ΟΧΙ

   • Επανάληψη (DVD)

    Τίτλος / Κεφάλαιο / Όλα

   • Επανάληψη (CD)

    Κομμάτι / Όλα / Τυχαία

   • Δυναμική αντιστάθμιση κλίσης

    ΟΧΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων VCD

    ΝΑΙ

   • Κείμενο δίσκου CD

    ΝΑΙ

   • Αναβάθμιση

    ΟΧΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκου Super VCD

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων DVD Video

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή DVD+R / RW / R DL

    ΝΑΙ

   • DVD κάμερα 8 cm DVD

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή MP3

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή DVD-R / RW (μορφή βίντεο)

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων CD-R / RW

    ΝΑΙ

   • Κείμενο δίσκου DVD

    ΝΑΙ

   • Μονάδα κίνησης ακριβείας 3 (Precision Drive 3)

    ΟΧΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκου CD ήχου

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή JPEG

    ΝΑΙ

   • Μείωση ψηφιακού θορύβου (Προσαρμοσμένη κίνηση)

    ΟΧΙ

   • HDMI® CEC

    ΟΧΙ

   • Μείωση θορύβου ορθογωνίων

    ΟΧΙ

   • Ευκρίνεια εικόνας

    ΟΧΙ

   • Έξοδος προοδευτικής σάρωσης

    ΟΧΙ

   • Προσαρμοζόμενος τρόπος λειτουργίας εικόνας

    ΟΧΙ

   • Ψ/Α μετατροπέας βίντεο

    ΟΧΙ

   • lσοσταθμιστής βίντεο

    ΟΧΙ

   • Εικονικός περιβάλλων ήχος τηλεόρασης (2 κανάλια): Ευρύς

    ΟΧΙ

   • Λειτουργία AV Sync (συγχρονισμός ήχου και εικόνας)

    ΟΧΙ

   • Εικονικός περιβάλλων ήχος τηλεόρασης (2 κανάλια): Τυπικός

    ΟΧΙ

   • Ψηφιακή έξοδος ήχου 96 kHz/24 bit

    ΟΧΙ

   • Έξοδος ψηφιακού ήχου DTS®

    ΟΧΙ

   • Ψ/Α μετατροπέας ήχου

    ΟΧΙ

   • Εικονικός περιβάλλων ήχος τηλεόρασης (2 κανάλια): Δυναμικός

    ΟΧΙ

   • Εικονικός περιβάλλον ήχος τηλεόρασης (2 κανάλια): Νύχτα

    ΟΧΙ

   • Εικονικός περιβάλλων ήχος τηλεόρασης (2 κανάλια):Τρισδιάστατος περιβάλλων ήχος

    ΟΧΙ

   • V. C. Φίλτρο

    ΟΧΙ

   • Οθόνη πρόσοψης

    ΝΑΙ

   • Έξοδος σήματος S-Video

    ΟΧΙ

   • Έξοδος ψηφιακού ήχου: Οπτικό

    ΟΧΙ

   • Έξοδος σήματος συνιστωσών βίντεο

    ΟΧΙ

   • Υποδοχή SCART

    ΟΧΙ

   • Έξοδος ψηφιακού ήχου: Ομοαξονική

    ΟΧΙ

   • Αναλογική έξοδος στερεοφωνικού ήχου

    ΟΧΙ

   • USB

    ΝΑΙ

   • Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο

    ΟΧΙ

   • Ονομασία μοντέλου

    ΟΧΙ

   • Προηγμένη ομαλή σάρωση

    ΟΧΙ

   • Στιγμιαία επανάληψη

    ΟΧΙ

   • Προσαρμόσιμη λειτουργία γονικού ελέγχου

    ΝΑΙ

   • Αναζήτηση με υψηλή ταχύτητα

    ΟΧΙ

   • Συνέχιση αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων

    ΟΧΙ

   • Κλείδωμα για τα παιδιά (Κλείδωμα θήκης τοποθέτησης δίσκου)

    ΟΧΙ

   • Μνήμη αναπαραγωγής

    ΟΧΙ

   • Προβολή Τίτλων/Κεφαλαίων

    ΝΑΙ

   • Ομαλή αργή κίνηση

    ΟΧΙ

   • Γρήγορη ρύθμιση

    ΟΧΙ

   • Στιγμιαία αναζήτηση

    ΟΧΙ

   • Συνέχιση σε 5 λεπτά

    ΟΧΙ

   • Προφύλαξη οθόνης

    ΝΑΙ

   • Γραφικά φόντου

    ΝΑΙ

   • Απαιτήσεις ισχύος

    110-240V, 50/60Hz

   • Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm

    200 x 42,5 x 155

   • Σύστημα φορμά σήματος

    PAL / NTSC

   • Βάρος (kg)

    1,4

  • Προσαρμογέας μπαταρίας αυτοκινήτου
  • Βύσμα AV σε μετατροπέα SCART
  • Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
  • Μπαταρία AA