Πώς να καθαρίζετε και να συντηρείτε τη φωτογραφική μηχανή και τους φακούς σας


Κατά τη αφαίρεση/τοποθέτηση του φακού, ενδέχεται να εισέλθει σκόνη ή υπολείμματα στην κάμερα και να προσκολληθεί στην επιφάνεια του αισθητήρα της εικόνας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ενδέχεται να αποτυπωθεί στην τελική εικόνα ως σκούρα κηλίδα.

Η κάμερά σας (SLT-A55/A55V/A33) είναι εξοπλισμένη με τη λειτουργία δόνησης κατά της σκόνης, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάθιση σκόνης στον αισθητήρα εικόνας. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει σκόνη ή σκουπίδια, καθαρίστε τον αισθητήρα της εικόνας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Πριν τον καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό