Αναγνωριστικό άρθρου : S700023391 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το VAIO Recovery Center

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 10 λεπτών


  Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης του υπολογιστή σας, συμβουλευτείτε τον παρεχόμενο οδηγό "Αντιμετώπιση προβλημάτων και ανάκτηση του συστήματος VAIO σας" ή ελέγξτε την ηλεκτρονική τεκμηρίωση που είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή τοποθεσία της Υποστήριξης VAIO.


  Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ανάκτηση συστήματος

  Λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος “Cannot use this recovery disc for this computer” (Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το δίσκο ανάκτησης για αυτόν τον υπολογιστή) ή “This program cannot be used for this computer” (Αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον υπολογιστή)

  1. Δοκιμάστε μια ανάκτηση συστήματος από τους δίσκους ανάκτησης και επίσης από το προδιαμορφωμένο εργοστασιακά διαμέρισμα ανάκτησης του σκληρού δίσκου ( Windows 7, Vista, XP , Windows 8). Αν αυτό το σφάλμα προκύψει με την ενσωματωμένη επιλογή ανάκτησης, μεταβείτε στο βήμα 4 παρακάτω.
  2. Αν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή ανάκτησης (π.χ. αν διαγράψατε το διαμέρισμα ανάκτησης του σκληρού δίσκου), μεταβείτε στο βήμα 4 παρακάτω.
  3. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους σωστούς δίσκους ανάκτησης για το μοντέλο σας. Αν δεν έχετε τους σωστούς δίσκους ανάκτησης για το μοντέλο σας, αλλά το διαμέρισμα ανάκτησης του σκληρού δίσκου λειτουργεί ακόμη, εκτελέστε μια ανάκτηση μέσω του F10 και δημιουργήστε νέους δίσκους ανάκτησης.
  4. Αν δοκιμάσατε όλα τα παραπάνω βήματα, αλλά ακόμη δεν μπορείτε να εκτελέσετε ανάκτηση από κανέναν από τους δίσκους ανάκτησης ή το προδιαμορφωμένο εργοστασιακά διαμέρισμα ανάκτησης του σκληρού δίσκου, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών VAIO.

  Λαμβάνετε σφάλματα "305" (π.χ.: 305:69), "323" (π.χ.: 323:52) ή "403"

  1. Εκτελέστε την ανάκτηση συστήματος από τους δίσκους ανάκτησης και επίσης από το προδιαμορφωμένο εργοστασιακά διαμέρισμα ανάκτησης του σκληρού δίσκου, αν είναι δυνατόν.
  2. Δοκιμάστε τις επιλογές "C recovery" (Ανάκτηση μονάδας C) και "Complete recovery" (Πλήρης ανάκτηση) στον Οδηγό του VAIO Recovery Center.
  3. Αν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε την επιλογή “VAIO Hardware Diagnostics” (Διαγνωστικοί έλεγχοι υλικού VAIO) που είναι διαθέσιμη στον Οδηγό του VAIO Recovery Center και εκτελέστε τη δοκιμή HDD για να ελέγξετε το σκληρό σας δίσκο για σφάλματα.
  4. Αν η δοκιμή HDD εμφανίσει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών VAIO.
  5. Αν η δοκιμή HDD ολοκληρωθεί με επιτυχία αλλά ακόμη δεν μπορείτε να εκτελέσετε την ανάκτηση συστήματος, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών VAIO.

  Δεν μπορείτε να ανακτήσετε τον υπολογιστή σας επειδή διαγράψατε το αρχικό διαμέρισμα ανάκτησης του σκληρού δίσκου (π.χ. κατά την εγκατάσταση κάποιου μη προεγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος)

  Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη VAIO ώστε να αγοράσετε δίσκους ανάκτησης για τον υπολογιστή σας.

  Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επανεγκαταστήσετε τα προγράμματα ή τα προγράμματα οδήγησης που παρέχονται με το VAIO

  Λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος “This program cannot be used on this computer” (Αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον υπολογιστή)

  1. Αν αυτό το σφάλμα προκληθεί ενώ προσπαθείτε να επανεγκαταστήσετε τα προγράμματα και τα προγράμματα οδήγησης του VAIO από το διαμέρισμα ανάκτησης του σκληρού δίσκου σας (δηλαδή όταν δεν χρησιμοποιείτε έναν δίσκο ανάκτησης), τότε μεταβείτε στο βήμα 3.
  2. Αν το σφάλμα προκληθεί κατά τη χρήση ενός δίσκου ανάκτησης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό δίσκο ανάκτησης για το μοντέλο του VAIO σας.
  3. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών VAIO.

  Λαμβάνετε το σφάλμα 505 (π.χ. 505:26) στο VAIO Recovery Center

  1. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί αν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα που υπάρχει ακόμη στον υπολογιστή σας. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε πρώτα να καταργήσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσω του Προγράμματα και δυνατότητες στον Πίνακα ελέγχου των Vista προτού προσπαθήσετε να το επανεγκαταστήσετε.
  2. Αν το πρόβλημα παραμένει, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων και δοκιμάστε μια ανάκτηση συστήματος που θα επανεγκαταστήσει τα αρχικά προγράμματα που ήταν προεγκατεστημένα.

  Λαμβάνετε το σφάλμα “You must be logged on as system administrator to continue” (Πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής συστήματος για να συνεχίσετε)

  Αποσυνδεθείτε και ξανασυνδεθείτε με έναν λογαριασμό τύπου διαχειριστή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε πάλι να εκτελέσετε το VAIO Recovery Center.

  Λαμβάνετε το σφάλμα “AC adapter is not connected” (Δεν έχει συνδεθεί τροφοδοτικό)

  Για να αποφύγετε τη διακοπή της τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συνδέστε ένα τροφοδοτικό στον υπολογιστή σας.


  Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης για το VAIO σας

  Η διαδικασία κολλάει ή λαμβάνετε κάποιο σφάλμα κατά την εγγραφή δίσκου

  1. Φροντίστε να εγκαταστήσετε τις τελευταίες ενημερώσεις για το μοντέλο σας.
  2. Αν το πρόβλημα παραμένει, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και εκτελέστε μια ανάκτηση συστήματος χρησιμοποιώντας το προδιαμορφωμένο εργοστασιακά διαμέρισμα ανάκτησης του σκληρού δίσκου και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εγγράψετε τους δίσκους ανάκτησης στο ανακτημένο σύστημα VAIO προτού εγκαταστήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ή ενημέρωση τρίτου.
  3. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών VAIO.