Αναγνωριστικό άρθρου : S700023433 / Τελευταία τροποποίηση : 26/06/2012

Πώς να επιλύσετε προβλήματα με την κάμερα web

  Αυτό το άρθρο παρέχει μερικές γενικές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων με την κάμερα Web.

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Μέσος
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 10-20 λεπτών

  Σημείωση:  αυτό το άρθρο θα ενημερωθεί με νέες πληροφορίες όταν αυτές είναι διαθέσιμες.  Εάν θέλετε να υποβάλετε σχόλια/προτάσεις για προβλήματα που δεν καλύπτονται από αυτό το άρθρο, ενημερώστε μας με τα παρακάτω στοιχεία.  Λάβετε υπόψιν ότι δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε μεμονωμένα σχόλια, αλλά θα αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που λάβαμε για να ερευνήσουμε το θέμα.
  • Λειτουργικό σύστημα:  
  • Προεγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα: Ναι/Όχι
  • Εφαρμογή δοκιμής:
  • Περιγραφή του προβλήματος: 

  Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Η κάμερα δεν λειτουργεί με μια συγκεκριμένη εφαρμογή

  Το πρόβλημα ενδέχεται να σχετίζεται με μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή κάποια νεότερη έκδοσή της.  
  Μια απλή μέθοδος διακρίβωσης του κατά πόσον το πρόβλημα σχετίζεται με την εφαρμογή, είναι η χρήση της προεγκατεστημένης εφαρμογής κάμερας web (ανάλογα με το μοντέλο:  VAIO Camera Capture Utility ή ArcSoft Webcam Companion).
  Εάν δεν διαθέτετε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα εγκατεστημένο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για δοκιμή τον Windows Live Messenger (διατίθεται δωρεάν προς λήψη και εγκατάσταση).

  Εάν το πρόβλημα σχετίζεται όντως με μια συγκεκριμένη εφαρμογή, σας συνιστούμε πρώτα να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της εφαρμογής για τυχόν γνωστά προβλήματα.

  Δεν είναι δυνατή η εύρεση του προγράμματος οδήγησης της κάμερας

  Το πρόγραμμα οδήγησης της κάμερας δεν διατίθεται στην ενότητα "Preinstalled Drivers" (Προεγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης) των πρόσφατων μοντέλων VAIO, επειδή χρησιμοποιείται το συνοδευτικό πρόγραμμα οδήγησης των ίδιων των Windows.  Τυπικά, τα Windows θα πρέπει -λογικά- να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα ίδια το πρόγραμμα οδήγησης.

  Εάν έχει εγκατασταθεί σωστά, μπορείτε να το βρείτε από το Device Manager (Διαχείριση συσκευών), στην ενότητα Imaging Devices (Συσκευές απεικόνισης).

  Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διαθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα οδήγησης, αυτό δεν είναι δυνατόν για κάθε σενάριο αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος.   Για μερικά μοντέλα, εξακολουθεί να είναι δυνατή η χρήση του προεγκατεστημένου από το Λειτουργικό σύστημα προγράμματος οδήγησης.

  Δεν είναι δυνατός καν ο εντοπισμός της κάμερας

  Εάν η κάμερα έχει εγκατασταθεί σωστά, μπορείτε να τη βρείτε από το Device Manager (Διαχείριση συσκευών), στην ενότητα Imaging Devices (Συσκευές απεικόνισης).

  Εάν η κάμερα εξακολουθούσε να λειτουργεί σωστά μέχρι πρόσφατα, αλλά δεν είναι πλέον δυνατός ο εντοπισμός της μέσω της διαχείρισης συσκευών, η ευκολότερη λύση θα ήταν να εκτελέσετε μια επαναφορά συστήματος (System Restore) σε μια μέρα προγενέστερη της έναρξης του προβλήματος.

  Εάν η επαναφορά συστήματος δεν ήταν δυνατό να επιλύσει το πρόβλημα, τότε αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με το υλικό (hardware).  Σε μια τέτοια περίπτωση, προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για υποστήριξη, το επόμενο αναπόφευκτο βήμα θα είναι να προβείτε σε πλήρη επαναφορά συστήματος (Full System Recovery).
  Η διαδικασία εκτέλεσης μιας πλήρους επαναφοράς συστήματος διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.  Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο αντιμετώπισης προβλημάτων και Αποκατάστασης για περαιτέρω καθοδήγηση με αυτό το βήμα.