Αναγνωριστικό άρθρου : S700023404 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018Εκτύπωση

Πώς να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή VAIO σας με το πρόγραμμα VAIO Recovery Center

  Αυτό το άρθρο σας υποδεικνύει τον τρόπο επαναφοράς του διαμερίσματος συστήματος (system partition) του VAIO σας στην εργοστασιακή του κατάσταση. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε υπολογιστή VAIO που έρχεται προεγκατεστημένος με τα Windows Vista, εκτός και αν το διαμέρισμα αποκατάστασης (recovery partition) έχει καταργηθεί.

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Πολύ εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  ενασχόληση 15 λεπτών

  Σημαντική σημείωση: Όλα τα δεδομένα στη μονάδα δίσκου C: θα διαγραφούν κατά τη διαδικασία αυτή.
  Ακολουθήστε αυτή τη λύση μόνον εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποθηκευτεί σε αντίγραφα ασφαλείας ή εάν υπάρχουν αποθηκευμένα και αλλού.
  1. Μπορείτε να προσπελάσετε το VAIO Recovery Center με δύο τρόπους:
   1. Μέσα από τα Windows Vista:
    1. Kάντε κλικ στο Start (Έναρξη).
    2. Κάντε κλικ στο All Programs (Όλα τα προγράμματα).
    3. Κάντε κλικ στο VAIO Recovery Center.
   2. Χωρίς Windows Vista:
    1. Εκκινήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας VAIO.
    2. Όταν δείτε το λογότυπο VAIO κατά την εκκίνηση, πατήστε το πλήκτρο F10 αρκετές φορές (βλ. εικόνα 1).


     Εικόνα 1 - Το λογότυπο VAIO κατά την εκκίνηση


    3. Πατήστε το πλήκτρο Enter όταν εμφανιστεί η οθόνη Edit Boot Options (Επεξεργασία επιλογών εκκίνησης) (βλ. εικόνα 2).


     Εικόνα 2 - Επεξεργασία επιλογών εκκίνησης


  2. Επιλέξτε Restore C: Drive (Επαναφορά μονάδας δίσκου C:) και κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) (βλ. εικόνα 3)


   Εικόνα 3 - Επαναφορά μονάδας δίσκου C:


  3. Το VAIO Recovery Center παρέχει επιλογές, όπως χρήση του VAIO Hardware Diagnostics (Διαγνωστικοί έλεγχοι υλικού VAIO). Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε με τη διαδικασία αποκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
  4. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής δίπλα στο "I Understand" (Κατανοώ), κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) και επιβεβαιώστε με Yes (Ναι) όταν σας ζητηθεί (βλ. εικόνα 4).


   Εικόνα 4


  5. Αυτή η διαδικασία αποκατάστασης θα συνεχίσει αυτόματα μέχρι και τη σελίδα υποδοχής των Windows Vista. Ανάλογα με το μοντέλο, αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα έως ότου ολοκληρωθεί, αλλά δεν απαιτεί παρέμβαση του χρήστη έως ότου ολοκληρωθεί.