Αναγνωριστικό άρθρου : S700023406 / Τελευταία τροποποίηση : 06/11/2012

Πληροφορίες σχετικά με τις λήψεις για VAIO

  Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση των λήψεων που παρέχονται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.

  Μπορείτε πάντα να βρείτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης και τις ενημερώσεις για το μοντέλο VAIO που διαθέτετε στην ενότητα λήψεων για το μοντέλο σας.
  Ανάλογα με το μοντέλο VAIO που διαθέτετε και το προεγκατεστημένο λειτουργικό του σύστημα, ενδέχεται να είναι ορατές διάφορες υποενότητες.  Παρακάτω υπάρχει μια σύντομη επισκόπηση.

  Τελευταίες λήψεις

  Αυτή η ενότητα περιέχει όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις για το προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα.  Οι ενημερώσεις μπορούν να είναι εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης, ενημερώσεις υλικολογισμικού στοιχείων και ενημερώσεις BIOS.
  Αυτές προστίθενται με βάση τη διαθεσιμότητα και έχουν ως κύριο στόχο την επίλυση προβλημάτων ή την προσθήκη λειτουργιών.

  Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα οδήγησης παρέχονται και μέσω του προεγκατεστημένου βοηθητικού προγράμματος VAIO Update ή VAIO Care.  Συνιστούμε να εγκαθιστάτε πάντα τις ενημερώσεις που παρέχονται μέσω του VAIO Update/VAIO Care.
  Σημείωση: Το βοηθητικό πρόγραμμα VAIO Update/VAIO Care είναι διαθέσιμο μόνο για το προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα και δεν υποστηρίζεται αν εγκατασταθεί κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα στο VAIO. 

  Προεγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα

  Αυτή η ενότητα περιέχει όλα τα προγράμματα οδήγησης και τα βασικά βοηθητικά προγράμματα που είναι προεγκατεστημένα στο VAIO.  Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επανεγκατάσταση ενός κατεστραμμένου προγράμματος οδήγησης ή αν θέλετε να εγκαταστήσετε το δικό σας λειτουργικό σύστημα.
  Καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα για κάθε μοντέλο VAIO.  

  Σημειώστε ότι μπορείτε να βρείτε τα αρχικά προγράμματα οδήγησης και στο σκληρό σας δίσκο, συνήθως στο φάκελο C:\Windows\Drivers ή C:\Drivers.  Στα παλαιότερα μοντέλα, ενδέχεται να τα βρείτε στους δίσκους ανάκτησης.

  Σημείωση 1:  Δεν μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη για αυτά τα προγράμματα οδήγησης.
  Σημείωση 2:  Δεν μας επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε πρωτότυπα προγράμματα εγκατάστασης για εφαρμογές τρίτων σε αυτή την ενότητα.  Τα προγράμματα οδήγησης και τα βοηθητικά προγράμματα που δημοσιεύουμε προορίζονται για να κάνουν το VAIO σας να λειτουργεί σωστά και όχι για να ξαναδημιουργήσουν το αρχικό προεγκατεστημένο περιβάλλον. 

  Υποβάθμιση/Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος

  Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα, παρέχονται προγράμματα οδήγησης και οδηγίες υποβάθμισης ή αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος.    Για να μάθετε ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες, επισκεφτείτε την ενότητα λήψεων και δείτε ποια λειτουργικά συστήματα αναφέρονται.

  Όλα τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης που είναι διαθέσιμα δημοσιεύονται στην ενότητα λήψεων για το VAIO σας.  Αν κάποιο λειτουργικό σύστημα δεν αναφέρεται, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προγράμματα οδήγησης του συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος για αυτό το μοντέλο.
  Για τα μοντέλα με προεγκατεστημένα Windows 8: δεν διατίθενται προγράμματα οδήγησης υποβάθμισης.

  Linux

  Δυστυχώς δεν μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη ή προγράμματα οδήγησης για Linux.  Μπορείτε να βρείτε βοήθεια από άλλους χρήστες στα φόρουμ συζήτησης για υπολογιστές VAIO.