Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Το Sony Channel Editor είναι ένα έξυπνο εργαλείο που σας επιτρέπει να τροποποιείτε τη λίστα καναλιών σας με ευκολία. Ο απλός σχεδιασμός και οι ισχυρές λειτουργίες σάς επιτρέπουν να μετακινείτε, να διαγράφετε και να ταξινομείτε τα κανάλια σας, επιτρέποντάς σας να εξατομικεύσετε την τηλεόρασή σας.

 • Ver.1.2.0
  • Επιδιορθώνει προβλήματα συμβατότητας με νεότερες εκδόσεις Java
  • Προστέθηκαν κουμπιά μεγέθυνσης και σμίκρυνσης για αύξηση/μείωση του μεγέθους των καναλιών στη λίστα καναλιών
  • Η καρτέλα Help (Βοήθεια) διαθέτει πλέον μια σύνδεση προς το διαδικτυακό άρθρο Εγχειριδίου χρήστη
  • Το Εγχειρίδιο χρήστη παρέχεται τώρα μαζί με το Editor, που είναι προσβάσιμο από το μενού "About" (Πληροφορίες) (Μόνο στην αγγλική έκδοση)
  • Τροποποιήσεις σε τοπικό περιεχόμενο – ισχύουν για ορισμένες γλώσσες
  • Άλλες επιδιορθώσεις μικρών σφαλμάτων
 • Ver.1.1.0
  • Τα κρυπτογραφημένα κανάλια υποδεικνύονται με το σύμβολο ($)
  • Κατά τη διαγραφή καναλιών, η λίστα καναλιών μετακινείται τώρα προς τα πάνω για να συμπληρώνονται τα κενά διαστήματα
  • Όλοι οι τύποι καναλιών (συμπεριλαμβανομένων των καναλιών δεδομένων) εμφανίζονται τώρα στη λίστα καναλιών και μπορούν να διαγραφούν
  • Επιδιορθώνει ένα σφάλμα που σχετίζεται με ένα πρόβλημα αποθήκευσης πολλαπλών αρχείων

Περιορισμοί

 • Για χρήση μόνο με τηλεοράσεις που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν είναι όλα τα μοντέλα διαθέσιμα σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Προετοιμασία

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση λογισμικού

Σημείωση: Το λογισμικό σας μπορεί να είναι ήδη ενημερωμένο.

Απαιτήσεις συστήματος

Τι χρειάζεστε

 • υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
 • περιβάλλον εκτέλεσης Java (όλες οι εκδόσεις Java είναι συμβατές)

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG

Έκδοση αρχείου

 • 1.2.0

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 18-04-2019

Λήψη και εγκατάσταση

Λήψη του λογισμικού:

Προτού εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό, πρέπει να κάνετε λήψη του από το Διαδίκτυο και να το αποθηκεύσετε στο Mac σας.

Βήμα 1

Κάντε λήψη του [SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG] στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το.
Οθόνη του υπολογιστή

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Λήψη] που βρίσκεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας και κατόπιν διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί [Download] (Λήψη) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, για να κατεβάσετε το είδωλο δίσκου στο Mac σας.

Βήμα 2

Κάντε μεταφορά και απόθεση του “Sony Channel Editor” στον φάκελο Εφαρμογές.
Οθόνη του υπολογιστή

Βήμα 3

Εκκινήστε το Channel Editor ανοίγοντας “Sony Channel Editor” από τον φάκελο Εφαρμογές.
Οθόνη του υπολογιστή

Βήμα 4

Το εργαλείο Sony Channel Editor είναι τώρα έτοιμο.

Χρήση του εργαλείου

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας με τρία απλά βήματα:

 1. Εξαγάγετε τη λίστα καναλιών από την τηλεόρασή σας.
 2. Τροποποιήστε τη λίστα καναλιών στον υπολογιστή σας.
 3. Εισαγάγετε την τροποποιημένη λίστα καναλιών στην τηλεόρασή σας.

Σημείωση: Τα νέα κανάλια, που προστίθενται από το δίκτυο μετάδοσης, δεν θα συγχρονίζονται αυτόματα με την τρέχουσα λίστα καναλιών στον Οδηγό τηλεόρασής σας. Για να λάβετε τα πιο πρόσφατα κανάλια, επανασυντονίστε την τηλεόρασή σας πριν ταξινομήσετε ξανά τα προγράμματά σας χρησιμοποιώντας το Sony Channel Editor.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Εξαγωγή της λίστας καναλιών από την τηλεόρασή σας:
  • Τοποθετήστε μια εξωτερική μνήμη USB σε μια θύρα USB της τηλεόρασής σας.
   α) Για τα μοντέλα Android της Sony, επιλέξτε:
   [Home] (Αρχική σελίδα) → [Settings] (Ρυθμίσεις) → [Channel Setup] (Ρύθμιση καναλιού) → [Digital setup] (Ψηφιακές ρυθμίσεις) → [Technical Set-up] (Τεχνικές ρυθμίσεις) → [Program List Transfer] (Μεταφορά λίστας προγραμμάτων)→ [Export] (Εξαγωγή)
   β) Για τα μοντέλα εκτός Android της Sony, επιλέξτε:
   [Home] (Αρχική σελίδα) → [Settings] (Ρυθμίσεις) → [System Settings] (Ρυθμίσεις συστήματος) → [Channel Set-up] (Ρύθμιση καναλιών) → [Digital Set-up] (Ψηφιακές ρυθμίσεις) → [Technical Set-up] (Τεχνικές ρυθμίσεις) → [Program List Transfer] (Μεταφορά λίστας προγραμμάτων)→ [Export] (Εξαγωγή)
  • Ένα αρχείο που ονομάζεται "sdb.xml" θα αντιγραφεί στην εξωτερική σας μνήμη USB.
 2. Τροποποίηση της λίστας καναλιών στον υπολογιστή σας:
  • Τοποθετήστε την εξωτερική μνήμη USB με το αρχείο "sdb.xml" σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.
  • Εκκινήστε το εργαλείο Channel Editor και ανοίξτε το αρχείο "sdb.xml".
  • Αναδιατάξτε τα προγράμματα στη λίστα καναλιών σας.
  • Αποθηκεύστε στην εξωτερική μνήμη USB τη λίστα τροποποιημένων καναλιών σας που βρίσκεται στο αρχείο "sdb.xml".
 3. Εισαγωγή της λίστας καναλιών στην τηλεόρασή σας:
  • Τοποθετήστε την εξωτερική μνήμη USB με το τροποποιημένο αρχείο "sdb.xml" σε μια θύρα USB της τηλεόρασής σας.
   α) Για τα μοντέλα Android της Sony, επιλέξτε:
   [Home] (Αρχική σελίδα) → [Settings] (Ρυθμίσεις) → [Channel Setup] (Ρύθμιση καναλιού) → [Digital setup] (Ψηφιακές ρυθμίσεις) → [Technical Set-up] (Τεχνικές ρυθμίσεις) → [Program List Transfer] (Μεταφορά λίστας προγραμμάτων)→ [Import] (Εισαγωγή)
   β) Για τα μοντέλα εκτός Android της Sony, επιλέξτε:
   [Home] (Αρχική σελίδα) → [Settings] (Ρυθμίσεις) → [System Settings] (Ρυθμίσεις συστήματος) → [Channel Set-up] (Ρύθμιση καναλιών) → [Digital Set-up] (Ψηφιακές ρυθμίσεις) → [Technical Set-up] (Τεχνικές ρυθμίσεις) → [Program List Transfer] (Μεταφορά λίστας προγραμμάτων)→ [Import] (Εισαγωγή)
  • Θα έχετε τη νέα λίστα καναλιών μετά την επανεκκίνηση της τηλεόρασής σας

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον πλήρη οδηγό χρήστη εδώ.