Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πληροφορίες για αυτήν την αναβάθμιση (26/05/2011)

Αυτό το αρχείο ενημερώνει το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας στην έκδοση SYASOW.F16M.R128M.V04.T02 και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Βελτιώσεις σε αυτήν την έκδοση

 • Γενική βελτίωση απόδοσης και σταθερότητας

Μοντέλα που αφορά

 • KDL-19BX200
 • KDL-22BX200
 • KDL-22BX20D

Προειδοποίηση

 • Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ενημέρωσης. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία ενημέρωσης και η τηλεόραση ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 • Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην την αποσυνδέετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα η τηλεόραση να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 • Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται να κάνετε λήψη μιας ενημέρωσης υλικολογισμικού τηλεόρασης που είναι κατάλληλη για την τηλεόραση, ελέγχοντας την ένδειξη χώρας στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Το υλικολογισμικό τηλεόρασης ενδέχεται να είναι διαφορετικό για κάθε χώρα.

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Πώς μπορώ να ελέγξω την έκδοση υλικολογισμικού της τηλεόρασης;
  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το αρχικό μενού.
  2. "Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Settings' [Ρυθμίσεις] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  3. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Options' [Επιλογές] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  4. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Product Support' [Υποστήριξη προϊόντος] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  5. Ο αριθμός έκδοσης εμφανίζεται στην τελευταία γραμμή.
 • Θα διαγραφούν οι προσωπικές μου ρυθμίσεις μετά την ενημέρωση;
  • Όλες οι ρυθμίσεις χρήστη θα διατηρηθούν.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η τηλεόραση απενεργοποιείται;
  • Είναι φυσιολογικό να επανεκκινείται η τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι η τηλεόραση χρειάζεται περισσότερο χρόνο από το φυσιολογικό για να επανεκκινηθεί, καθώς εκτελεί εγκατάσταση του νέου υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

 1. Προτού κάνετε λήψη του αρχείου, χρειάζεται να αποδεχτείτε την αποποίηση ευθυνών παρακάτω.

 2. Αφού αποδεχτείτε την αποποίηση ευθυνών, αποθηκεύστε το αρχείο ενημέρωσης στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

  Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι 7,693,312 byte.
  Για να το κάνετε, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, επιλέξτε "Ιδιότητες" και βεβαιωθείτε ότι στην καρτέλα "Γενικά" εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες μεγέθους:


  Αν οι πληροφορίες μεγέθους που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας είναι διαφορετικές, διαγράψτε το αρχείο λήψης, εκκαθαρίστε το cache του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και κάντε ξανά λήψη.

 3. Ανοίξτε την εξερεύνηση των Windows, εντοπίστε το αρχείο λήψης 'AP.bin' και αντιγράψτε το αρχείο στο ριζικό κατάλογο της συσκευής USB.

 4. Σημαντικές σημειώσεις:
  • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στη συσκευή USB.

Διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού

Η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει έως και 5 λεπτά. Διαβάστε πρώτα ολόκληρη τη διαδικασία, προτού αρχίσετε να ενημερώνετε το υλικολογισμικό της τηλεόρασης.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

 2. Τοποθετήστε τη συσκευή USB που περιέχει το "AP.bin" στην υποδοχή USB που της τηλεόρασης.

 3. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το αρχικό μενού της τηλεόρασης.

 4. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πλοηγηθείτε στο ‘Settings’ [Ρυθμίσεις] και πατήστε OK. Κατόπιν, πλοηγηθείτε στο 'Options' [Επιλογές], πατήστε OK, πλοηγηθείτε στο 'USB Software Update' [Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB] και πατήστε OK.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στην τηλεόραση: "Please remove USB device and wait for rebooting" [Αφαιρέστε τη συσκευή USB και περιμένετε για επανεκκίνηση].

 6. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την υποδοχή USB και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει με κόκκινο χρώμα η ενδεικτική λυχνία STANDBY.

 7. Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά την τηλεόραση.

 8. Για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού της τηλεόρασης:
  • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το αρχικό μενού.
  • Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Settings' [Ρυθμίσεις] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Options' [Επιλογές] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Product Support' [Υποστήριξη προϊόντος] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Ο αριθμός έκδοσης εμφανίζεται στην τελευταία γραμμή.
  • Επιβεβαιώστε τον αριθμό έκδοσης.
  • Αν ο αριθμός έκδοσης που εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή είναι SYASOW.F16M.R128M.V04.T02, η τηλεόραση ενημερώθηκε σωστά.

Η ενημέρωση υλικολογισμικού απέτυχε.

Συνεχίστε με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία λήψης.
 2. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση πατώντας το κουμπί POWER στην τηλεόραση.
 3. Πατήστε ξανά το κουμπί POWER και επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • AP.bin

Μέγεθος αρχείου

 • 7.34 Mb