Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σχετικά με αυτήν την αναβάθμιση (12/05/2011)

Αυτό το αρχείο ενημερώνει το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας στην έκδοση M5.167 και αποτρέπει τις ακόλουθες καταστάσεις: • Αποφεύγει τα κλειδώματα της τηλεόρασης κατά τη μετάβαση μεταξύ ορισμένων υπηρεσιών.
 • Αυξάνει τη μνήμη δευτερευουσών σελίδων teletext.
 • Διορθώνει τα λάθη ορθογραφίας στις επιλογές μενού “Subtitle Language” [γλώσσα υποτίτλων] και “Display Area” [περιοχή προβολής].
 • Διορθώνει τα προβλήματα υποτίτλων στις λετονικές υπηρεσίες.
 • Προσθέτει υποστήριξη για ήχο και βίντεο για κρυπτογραφημένες υπηρεσίες MPEG4.
 • Διορθώνει τα προβλήματα ήχου σε αναλογικές, στερεοφωνικές υπηρεσίες.
 • Αποφεύγει τη συνεχή ενεργοποίηση της τηλεόρασης στον αριθμό αναλογικού προγράμματος 0.
 • Οι πληροφορίες στην κορδέλα δεν ήταν σωστές όταν χρησιμοποιήθηκαν από το κανάλι εκπομπής συμβάντα EPG 24 ωρών.
 • Πρόσθετη υποστήριξη για πληροφορίες συμβάντων ‘διασταυρούμενης μεταφοράς’.
 • Πρόσθετη υποστηρίξη για υποτίτλους σε υπηρεσίες HD DVB-T.
 • Βελτιωμένη ανίχνευση αυτόματης μορφοποίησης για set top box.
 • Αναθεώρηση συγκεκριμένων χαρακτήρων της Πολωνικής για πληροφορίες συμβάντων.
 • Βελτιωμένη αναγνωσιμότητα για υποτίτλους teletext.
 • Βελτιωμένη αντοχή, λόγω των σφαλμάτων μετάδοσης DVB.
 • Εφαρμογή ορθής EPG γλώσσας.

Σημειώστε ότι αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απαιτείται να εκτελεστεί αυτόματος συντονισμός.

Ισχύει για τα μοντέλα: • KDL-32S5600 / P5600
 • KDL-37S5600 / P5600
 • KDL-40S5600 / P5600


Προειδοποίηση

 • Ακολουθήστε τις οδηγίες ενημέρωσης προσεκτικά. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία ενημέρωσης και η τηλεόραση ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 • Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην την αποσυνδέετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα η τηλεόραση να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.


Συνήθεις ερωτήσεις

 • Πώς μπορώ να ελέγξω την έκδοση υλικολογισμικού της τηλεόρασης;
  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το αρχικό μενού Home.
  2. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  3. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  4. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Ψηφιακές Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  5. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Τεχνικές Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  6. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Πληροφορίες Συστήματος' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  7. Ο αριθμός έκδοσης εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή.
 • Θα διαγραφούν οι προσωπικές μου ρυθμίσεις μετά την ενημέρωση;

  Όλες οι ρυθμίσεις χρήστη θα διατηρηθούν.
 • Μπορώ να εγκαταστήσω μια παλαιότερη έκδοση υλικολογισμικού;

  Η εγκατάσταση παλαιότερου υλικολογισμικού δεν υποστηρίζεται, για να διασφαλιστεί ότι η τηλεόρασή σας παραμένει στη βέλτιστη απόδοση.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η τηλεόραση απενεργοποιείται;

  Είναι φυσιολογικό να επανεκκινείται η τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι η τηλεόραση χρειάζεται περισσότερο χρόνο από το φυσιολογικό για να επανεκκινηθεί, καθώς εκτελεί εγκατάσταση του νέου υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

 1. Πρέπει να αποδεχτείτε την αποποίηση ευθυνών παρακάτω πριν κάνετε λήψη του αρχείου.
 2. Αφού αποδεχτείτε την αποποίηση ευθυνών, αποθηκεύστε το αρχείο ενημέρωσης στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

  Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι 23.262.984 byte.
  Για το κάνετε, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, επιλέξτε "Ιδιότητες" και βεβαιωθείτε ότι στην καρτέλα "Γενικά" εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες μεγέθους:


  Αν οι πληροφορίες μεγέθους που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας είναι διαφορετικές, διαγράψτε το αρχείο λήψης, απαλείψτε τη μνήμη cache του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και επαναλάβετε τη λήψη.

 3. Ανοίξτε την εξερεύνηση των Windows, εντοπίστε το αρχείο λήψης 'firmware.upd' και αντιγράψτε το αρχείο στο ριζικό κατάλογο της συσκευής USB.

  Σημαντικές σημειώσεις:
  • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στη συσκευή USB.

Διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού

Η διαδικασία ενημέρωσης του υλικολογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει έως και 10 λεπτά. Διαβάστε πρώτα ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού της τηλεόρασής σας.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
 2. Τοποθετήστε τη συσκευή USB που περιέχει το αρχείο 'firmware.upd' στην υποδοχή USB που της τηλεόρασης.
 3. Πατήστε MENU στη συσκευή τηλεχειρισμού
 4. Πατήστε για να επιλέξετε “Settings” (Ρυθμίσεις ) και, κατόπιν, .
 5. Πατήστε για να επιλέξετε “Set-up” (Εγκατάσταση) και, κατόπιν, .
 6. Τέλος, πατήστε για να επιλέξετε “System Update” (Ενημέρωση συστήματος) και πατήστε . 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 8. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας POWER ανάβει με πράσινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα, κατόπιν η ενδεικτική λυχνία σβησίματος εικόνας/χρονοδιακόπτη PIC OFF/TIMER αναβοσβήνει αργά με κίτρινο χρώμα και η ενδεικτική λυχνία αναμονής STANDBY ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μετά από αρκετά λεπτά, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, θα ενεργοποιηθεί πάλι για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 9. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην τηλεόραση για 5 δευτερόλεπτα. 10. Αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή USB από την υποδοχή USB.
 11. Για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού της τηλεόρασης:
  • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το αρχικό μενού Home.
  • Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Ψηφιακές Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Τεχνικές Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Πληροφορίες Συστήματος' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Ο αριθμός έκδοσης εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή.
  • Επιβεβαιώστε τον αριθμό έκδοσης.
  • Αν ο αριθμός έκδοσης που εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή είναι M5.167, η τηλεόραση ενημερώθηκε σωστά.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση του συστήματος απέτυχε" στην οθόνη της τηλεόρασης.Συνεχίστε με την ακόλουθη διαδικασία:
 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ακολουθήστε πάλι τη διαδικασία λήψης.
 2. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση, πατώντας το κουμπί λειτουργίας POWER της τηλεόρασης.
 3. Πατήστε πάλι το κουμπί λειτουργίας POWER και επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης.


Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν ανιχνεύτηκαν ενημερωμένα στοιχεία για την νέα έκδοση" στην οθόνη της τηλεόρασης.Υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στην τηλεόρασή σας νεότερο υλικολογισμικό.


Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • firmware.upd

Μέγεθος αρχείου

 • -