Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σχετικά με αυτήν την αναβάθμιση (13/03/2013)

Αυτό το αρχείο ενημερώνει το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας στην έκδοση PKG1.752EA και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Βελτιώσεις σε αυτήν την έκδοση

 • This software update provides latest improvements and is recommended for all users.

Για να εφαρμοστεί αυτή η αναβάθμιση, επανεγκαταστήστε την τηλεόραση εκτελώντας Αυτόματη έναρξη.

Ισχύει για τα μοντέλα:

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Προειδοποίηση

 • Ακολουθήστε τις οδηγίες ενημέρωσης προσεκτικά. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία ενημέρωσης και η τηλεόραση ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 • Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην την αποσυνδέετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα η τηλεόραση να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Πώς μπορώ να ελέγξω την έκδοση υλικολογισμικού της τηλεόρασης;
  • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το αρχικό μενού Home (XMB(tm)).
  • Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Πλοηγηθείτε στις 'Πληροφορίες προϊόντος' και επιλέξτε τις.
  • Ο αριθμός έκδοσης εμφανίζεται στην τρίτη γραμμή.
 • Θα διαγραφούν οι προσωπικές μου ρυθμίσεις μετά την ενημέρωση;
  Όλες οι ρυθμίσεις χρήστη θα διατηρηθούν.
 • Μπορώ να εγκαταστήσω μια παλαιότερη έκδοση υλικολογισμικού;
  Η εγκατάσταση παλαιότερου υλικολογισμικού δεν υποστηρίζεται, για να διασφαλιστεί ότι η τηλεόρασή σας παραμένει στη βέλτιστη απόδοση.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η τηλεόραση απενεργοποιείται;
  Είναι φυσιολογικό να επανεκκινείται η τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι η τηλεόραση χρειάζεται περισσότερο χρόνο από το φυσιολογικό για να επανεκκινηθεί, καθώς εκτελεί εγκατάσταση του νέου υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

 1. Πρέπει να αποδεχτείτε την αποποίηση ευθυνών παρακάτω πριν κάνετε λήψη του αρχείου.

  Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν κάνετε λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η τηλεόραση ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.

 2. Αφού αποδεχτείτε την αποποίηση ευθυνών, αποθηκεύστε το αρχείο ενημέρωσης στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

  Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι 12,567,268 byte.
  Για το κάνετε, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, επιλέξτε "Ιδιότητες" και βεβαιωθείτε ότι στην καρτέλα "Γενικά" εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες μεγέθους:


  Αν οι πληροφορίες μεγέθους που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας είναι διαφορετικές, διαγράψτε το αρχείο λήψης, απαλείψτε τη μνήμη cache του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και επαναλάβετε τη λήψη.

 3. Ανοίξτε την εξερεύνηση των Windows, εντοπίστε το αρχείο λήψης 'firmware.upd' και αντιγράψτε το αρχείο στο ριζικό κατάλογο της συσκευής USB.

  Σημαντικές σημειώσεις:
  • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στη συσκευή USB.

Διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού


 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην τηλεόρασή σας και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να πρέπει να επισκευαστεί.

 • Μην πατήσετε κανένα άλλο κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην τηλεόρασή σας και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να πρέπει να επισκευαστεί.

Η διαδικασία ενημέρωσης του υλικολογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει έως και 10 λεπτά. Διαβάστε πρώτα ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού της τηλεόρασής σας.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

 2. Τοποθετήστε τη συσκευή USB που περιέχει το αρχείο 'firmware.upd' στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο πλάι της τηλεόρασης.

 3. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το αρχικό μενού Home (XMB(tm)) της τηλεόρασης.

 4. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πλοηγηθείτε στο εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος και επιλέξτε το, πατώντας ΟΚ. 5. Θα εμφανιστεί στην τηλεόραση μια σειρά διαφορετικών μηνυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 6. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας POWER ανάβει με πράσινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα, κατόπιν η ενδεικτική λυχνία σβησίματος εικόνας/χρονοδιακόπτη PIC OFF/TIMER αναβοσβήνει αργά με κίτρινο χρώμα και η ενδεικτική λυχνία αναμονής STANDBY ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μετά από αρκετά λεπτά, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, θα ενεργοποιηθεί πάλι για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης υλικολογισμικού, μην αφαιρείτε τη συσκευή USB και μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση ή διακόπτετε την τροφοδοσία.

 7. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην τηλεόραση για 5 δευτερόλεπτα. 8. Αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή USB από την υποδοχή USB.

 9. Για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού της τηλεόρασης:
  • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το αρχικό μενού Home (XMB(tm)).
  • Πλοηγηθείτε στην κατηγορία 'Ρυθμίσεις' και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  • Πλοηγηθείτε στις 'Πληροφορίες προϊόντος' και επιλέξτε τις.
  • Επιβεβαιώστε τον αριθμό έκδοσης.
  • Αν ο αριθμός έκδοσης που εμφανίζεται στην τρίτη γραμμή είναι 1.752EA, η τηλεόραση ενημερώθηκε σωστά.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση του συστήματος απέτυχε" στην οθόνη της τηλεόρασης.

Συνεχίστε με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ακολουθήστε πάλι τη διαδικασία λήψης.
 2. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση, πατώντας το κουμπί λειτουργίας POWER της τηλεόρασης.
 3. Πατήστε πάλι το κουμπί λειτουργίας POWER και επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν ανιχνεύτηκαν ενημερωμένα στοιχεία" στην οθόνη της τηλεόρασης.

Υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στην τηλεόρασή σας νεότερο υλικολογισμικό.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • firmware.upd

Μέγεθος αρχείου

 • -