Αναγνωριστικό άρθρου : 00249406 / Τελευταία τροποποίηση : 22/01/2024Εκτύπωση

Πού μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου και τον σειριακό αριθμό

  Το όνομα μοντέλου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες και υπηρεσίες ειδικά για τη συσκευή σας. Μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου και τον σειριακό αριθμό σε διάφορα σημεία, ανάλογα με το προϊόν:

  • Στην ετικέτα στο πίσω ή στο κάτω μέρος της συσκευής
  • Στην αρχική συσκευασία και στο έντυπο εγχειρίδιο οδηγιών στο εσωτερικό της
  • Στο μενού συστήματος σε προϊόντα με περιβάλλον χρήσης (π.χ. τηλεοράσεις ή κάμερες)

  Κάντε κλικ στην κατηγορία του προϊόντος σας παρακάτω για βοήθεια με την εύρεση του μοντέλου και του σειριακού αριθμού της συσκευής σας. Αν ο τύπος της συσκευής σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση ή στη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν σας.

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ονόματος μοντέλου και σειριακού αριθμού;

  • Το όνομα μοντέλου είναι ένας συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων (π.χ. KD-55XG9505 ή WH-1000XM4).
  • Ο σειριακός αριθμός αποτελείται μόνο από αριθμούς (π.χ. 6007041). Είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που προσδιορίζει την κάθε συσκευή.

  Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής σας

  Τηλεόραση και συσκευές προβολής Ακουστικά Φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες Τηλέφωνα και tablet Xperia

  Τηλεόραση

  Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου σε ένα αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Αν δεν μπορείτε να δείτε το αυτοκόλλητο του σειριακού αριθμού (π.χ. επειδή η τηλεόρασή σας είναι στερεωμένη στον τοίχο), ελέγξτε το μενού Ρυθμίσεων της τηλεόρασης ή την αρχική συσκευασία.

  Βρείτε το αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της τηλεόρασης Ελέγξτε το μενού των Ρυθμίσεων Ελέγξτε την αρχική συσκευασία

  Τι πληροφορίες περιέχει το όνομα μοντέλου της τηλεόρασης;

  Κάθε όνομα μοντέλου τηλεόρασης είναι κάτι περισσότερο από μια τυχαία ακολουθία αριθμών/γραμμάτων. Το όνομα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο.

  Ακολουθούν μερικά παραδείγματα σωστών ονομάτων μοντέλων τηλεόρασης:

  • KDL-32WD756
  • KD-75XE9405
  • KD-65AF9
  1. Το πρώτο μέρος του ονόματος μοντέλου (πριν από την παύλα) υποδεικνύει την ανάλυση της τηλεόρασης: 2K (KDL) και 4K (KD).
  2. Οι αριθμοί αμέσως μετά την παύλα υποδεικνύουν το μέγεθος της οθόνης σε ίντσες (π.χ. 32, 75 ή 65).
  3. Η τελική ακολουθία γραμμάτων και αριθμών (π.χ. WD756, XE9405 ή AF9) αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη σειρά παραγωγής, η οποία είναι σημαντική για σκοπούς υποστήριξης και επισκευής.
   • Το τελευταίο γράμμα μπορεί να δηλώνει μια παραλλαγή στο χρώμα του πλαισίου ή της βάσης.
   • Αν το πρώτο γράμμα στην τελική ακολουθία γραμμάτων και αριθμών είναι "A", τότε η τηλεόραση είναι μέρος της σειράς OLED (π.χ. KD-48A9S ή XBR-65A9F).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αναζήτηση πληροφοριών στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony, χρησιμοποιήστε το όνομα μοντέλου της τηλεόρασης για να βρείτε τη σελίδα που αφορά το μοντέλο σας.


  Συσκευές προβολής

  Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην αυτοκόλλητη ετικέτα του προϊόντος στο πίσω μέρος ή στο κάτω μέρος της συσκευής προβολής

  Για ορισμένες συσκευές προβολής, μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου και τον σειριακό αριθμό στο μενού, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν το όνομα μοντέλου και η ετικέτα σειριακού αριθμού της συσκευής προβολής δεν είναι ευανάγνωστα ή εύκολα προσβάσιμα.

  1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής.
  2. Στο παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί MENU (Μενού).
  3. Πατήστε το κουμπί επάνω βέλους ή κάτω βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο Information (Πληροφορίες).
  4. Πατήστε το κουμπί Select (Επιλογή) για να εμφανίσετε το όνομα και τον σειριακό αριθμό του μοντέλου.

   Εικόνα

  Ακουστικά κεφαλής

  Συνήθως, μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου και τον σειριακό αριθμό είτε στο στήριγμα κεφαλής είτε στο εσωτερικό της επένδυσης κεφαλής, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
  Εικόνα των ακουστικών κεφαλής, που δείχνει πιθανά σημεία του ονόματος μοντέλου και του σειριακού αριθμού

  Πραγματικά ασύρματα ακουστικά

  Το όνομα του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της θήκης φόρτισης, όπως απεικονίζεται παρακάτω.
  Εικόνα του WF-1000X – κάτω μέρος της θήκης φόρτισης


  WF-1000XM3

  Εικόνα της θέσης του ονόματος μοντέλου και του σειριακού αριθμού στη θήκη φόρτισης των πραγματικά ασύρματων ακουστικών WF-1000XM3


  WF-1000X

  Εικόνα του σημείου του ονόματος μοντέλου και του σειριακού αριθμού στο κάτω μέρος της θήκης φόρτισης των πραγματικά ασύρματων ακουστικών WF-1000X


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα ακουστικά δεν αναγράφεται ο σειριακός αριθμός.

  Φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

  Ο σειριακός αριθμός και το όνομα μοντέλου βρίσκονται στο κάτω μέρος της κάμερας ή στην ετικέτα στο αρχικό κουτί.

  Κάτω μέρος κάμερας

  Ο σειριακός αριθμός και το όνομα μοντέλου της φωτογραφικής μηχανής ή της βιντεοκάμεράς σας βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

  1. Όνομα μοντέλου (π.χ. ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 ή DCR-SX15E)
  2. Σειριακός αριθμός

  Εικόνα που δείχνει την κάτω πλευρά της φωτογραφικής μηχανής ILCE-9. Το όνομα μοντέλου έχει την ένδειξη

  Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
  Θέση σειριακού αριθμού ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Ο σειριακός αριθμός έχει αντικατασταθεί με την ένδειξη
  Βιντεοκάμερα
  Θέση σειριακού αριθμού βιντεοκάμερας. Ο σειριακός αριθμός έχει αντικατασταθεί με την ένδειξη
  Φωτογραφική μηχανή DSLR Alpha (α)
  Θέση σειριακού αριθμού στη φωτογραφική μηχανή DSLR Alpha. Ο σειριακός αριθμός έχει αντικατασταθεί με την ένδειξη

  Αρχικό κουτί

  Ο σειριακός αριθμός και το όνομα μοντέλου βρίσκονται επίσης στην ετικέτα στο αρχικό κουτί. Η θέση του σειριακού αριθμού επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα στην παρακάτω εικόνα.

  Ετικέτα γραμμικού κώδικα – ο σειριακός αριθμός ακολουθεί μετά το

  Φακός

  1. Όνομα μοντέλου (π.χ. SEL135F18GM ή SEL2470GM)
  2. Σειριακός αριθμός

  Παράλληλη απεικόνιση δύο παραδειγμάτων φακών (SEL135F18GM και SEL2470GM). Τα ονόματα μοντέλων έχουν την ένδειξη


  Άλλες συσκευές ψηφιακής απεικόνισης

  • Ψηφιακοί εκτυπωτές και κορνίζες ψηφιακών φωτογραφιών: Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της μονάδας (π.χ. DPF-D810).
  • Χώρος αποθήκευσης ψηφιακών φωτογραφιών: Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της μονάδας (π.χ. VRD-MC6).

  Τηλέφωνα Xperia

  Πώς να βρείτε το όνομα μοντέλου

  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε το όνομα του μοντέλου σας στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
  2. Αυτό το βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση Android του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στο στοιχείο Σχετικά με το τηλέφωνο. Αν δεν μπορείτε να δείτε αυτήν την επιλογή, μεταβείτε στις επιλογές ΣύστημαΣχετικά με το τηλέφωνο.
  3. Το όνομα μοντέλου παρατίθεται συνήθως μεταξύ των πληροφοριών τηλεφώνου στην ενότητα "Μοντέλο" (π.χ. το "Μοντέλο: L4113" αντιστοιχεί στο Xperia 10).

  Πώς να βρείτε τον αριθμό IMEI

  Ο διεθνής αναγνωριστικός αριθμός εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (IMEI) είναι ένας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης ή σειριακός αριθμός που έχει η συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για να βρείτε τον αριθμό IMEI.

  1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου

  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε τον αριθμό IMEI και το όνομα μοντέλου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

  1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο πληκτρολογίου του τηλεφώνου.
  2. Βρείτε και πατήστε το εικονίδιο του πληκτρολογίου.
  3. Πληκτρολογήστε τον παρακάτω κωδικό: *#06# για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες IMEI.

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο για να δείτε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στον αριθμό IMEI χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.


  2. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Υποστήριξης

  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε τον αριθμό IMEI και το όνομα μοντέλου μέσω της εφαρμογής Υποστήριξης.

  1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο οθόνης της εφαρμογής.
  2. Βρείτε και πατήστε την εφαρμογή Υποστήριξης.
  3. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό IMEI σας στην ενότητα Πληροφορίες συσκευής.

  3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας

  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε τον αριθμό IMEI σας στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
  2. Το επόμενο βήμα εξαρτάται από την έκδοση Android του τηλεφώνου σας. Η διαδρομή ενδέχεται να διαφέρει σε παλαιότερες εκδόσεις Android.
   • Σύστημα → Σχετικά με το τηλέφωνο.
   • Σχετικά με το τηλέφωνο → Κατάσταση → Πληροφορίες IMEI.
  3. Ο αριθμός IMEI περιλαμβάνεται στις πληροφορίες τηλεφώνου.

  4. Ελέγξτε το αρχικό κουτί του τηλεφώνου σας

  Μπορείτε να βρείτε το IMEI και το όνομα μοντέλου τυπωμένα στην ετικέτα στο αρχικό κουτί του τηλεφώνου σας.


  Πώς μπορώ να βρω τον αριθμό IMEI αν το τηλέφωνό μου δεν ανοίγει

  Οι πιο πρόσφατες συσκευές Xperia συνήθως έχουν τον αριθμό IMEI μέσα στην υποδοχή της κάρτας SIM σε ένα συρταράκι ετικέτας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε την υποδοχή κάρτας SIM:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω μέθοδοι ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των μοντέλων συσκευών.

  1. Αφαιρέστε τη βάση της κάρτας SIM για να αποκτήσετε πρόσβαση στο συρταράκι ετικέτας.
  2. Κάποια μοντέλα έχουν τον αριθμό IMEI μέσα στην υποδοχή της κάρτας μνήμης. Χρησιμοποιήστε το νύχι σας ή την άκρη ενός συνδετήρα (ή κάτι αντίστοιχο) για να τραβήξετε έξω το συρταράκι της ετικέτας.
  3. Οι συσκευές με αφαιρούμενο πίσω κάλυμμα έχουν τον αριθμό IMEI κάτω από το πίσω κάλυμμα.

  Tablet

  Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα.
  1. Όνομα μοντέλου (π.χ. SGPT121DE/S ή SGPT113BE/S)
  2. Σειριακός αριθμός
  Tablet

  Tablet S

  Tablet S

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας, στην κάτω αριστερή γωνία (π.χ. SGP-T112US/S).

  Tablet P

  Tablet P

  Αφαιρέστε προσεκτικά το κάτω/πίσω κάλυμμα. Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία, μέσα στη θήκη (π.χ. SGP-T211US/S).

  Tablet Xperia

  tablet xperia

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο πίσω μέρος του tablet, όπως φαίνεται στην εικόνα (π.χ. SGP-T121US/S).


  Δέκτες και ενισχυτές Μπάρες ηχείων Ασύρματα ηχεία Walkman, Hi-Fi και ραδιόφωνο

  Δέκτες Hi-Fi και ενισχυτές

  Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος της μονάδας.


  1. Όνομα μοντέλου (π.χ. STR-DE597 ή STR-DN610)
  2. Σειριακός αριθμός

  Σειριακός αριθμός & όνομα μοντέλου δέκτη A/V

  Συσκευές ροής πολυμέσων

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο μπροστινό ή στο κάτω μέρος (π.χ. SMP-N100).

  Μπάρα ηχείων

  Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω ή στο πίσω μέρος της μονάδας.

  1. Όνομα μοντέλου (π.χ. HT-CT790 ή HT-S350)
  2. Σειριακός αριθμός

  Θέση ονόματος μοντέλου (1) και σειριακού αριθμού (2) μπάρας ηχείων

  Ασύρματα ηχεία

  Συνήθως, μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου (π.χ. SRS-HG1) και τον σειριακό αριθμό στο κάτω μέρος του ασύρματου ηχείου.


  Εικόνα φορητών ασύρματων ηχείων με βέλος που δείχνει προς το κάτω μέρος

  WALKMAN

  Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται συνήθως στο πίσω μέρος της μονάδας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
  Θέση ονόματος μοντέλου (1) και σειριακού αριθμού (2) WALKMAN στο πίσω μέρος της μονάδας

  1. Όνομα μοντέλου (π.χ. NWZ-W252, NW-E003F)
  2. Σειριακός αριθμός

  Αδιάβροχο WALKMAN

  Παραδείγματα σωστών ονομάτων μοντέλων: NW-WS623, NW-WS413.

  Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός των αδιάβροχων μοντέλων WALKMAN βρίσκονται συνήθως κοντά στα ακουστικά και στις δύο πλευρές της μονάδας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
  Αδιάβροχο WALKMAN: θέση ονόματος μοντέλου και σειριακού αριθμού σε κάθε πλευρά της μονάδας

  Ραδιόφωνα με ρολόι

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της μονάδας (π.χ. ICF-C707)

  .

  Συστήματα βιβλιοθήκης mini/micro

  Εικόνα συστήματος βιβλιοθήκης – θέση ονόματος μοντέλου στο μπροστινό μέρος της κύριας συσκευής αναπαραγωγής.

  Το όνομα μοντέλου (π.χ. MHC-EC68PI) βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κύριας συσκευής αναπαραγωγής και όχι στα ηχεία, καθώς αυτά έχουν το δικό τους όνομα μοντέλου.


  Boombox

  1. Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος του προϊόντος.
  2. Το όνομα μοντέλου (π.χ. CFD-S70) είναι γραμμένο εξωτερικά.
  3. Η ετικέτα σειριακού αριθμού βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών για να εντοπίσετε τον σειριακό αριθμό.

  Τρεις εικόνες δίπλα-δίπλα. Από αριστερά προς τα δεξιά: 1) Εικόνα ενός boombox με ένα βέλος που δείχνει προς το κάτω μέρος της μονάδας. 2) Θέση ονόματος μοντέλου στο εξωτερικό της μονάδας. 3) Θέση σειριακού αριθμού στη θήκη μπαταριών.

  Σταθμοί σύνδεσης

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο μπροστινό ή στο κάτω μέρος (π.χ. RDP-XF100iP).


  Τηλεχειριστήρια Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc Υπολογιστές Ηχοσύστημα αυτοκινήτου και GPS

  Τηλεχειριστήρια

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο κάτω ή στο επάνω μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου (π.χ. RM-EZ4).

  Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc

  Το όνομα μοντέλου (π.χ. BDP-S580) βρίσκεται στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής. Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο αυτοκόλλητο προϊόντος στο πίσω μέρος, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


  1. Όνομα μοντέλου
  2. Σειριακός αριθμός

  συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray – θέση ονόματος μοντέλου και σειριακού αριθμού μπροστά και πίσω

  Οικιακός κινηματογράφος Blu-ray Disc

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κύριας συσκευής αναπαραγωγής (π.χ. BDV-E500W).


  Τηλεόραση μέσω Internet με συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο μπροστινό και στο κάτω μέρος (π.χ. NSZ-GT1)


  Φορητή συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο μπροστινό μέρος, κοντά ή πάνω στο κάλυμμα της θήκης δίσκου (π.χ. BDP-SX1000)

  Φορητοί υπολογιστές

  Ο τρόπος για να βρείτε το όνομα μοντέλου εξαρτάται από το πότε κυκλοφόρησε το προϊόν. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο παρακάτω.

  Για φορητούς υπολογιστές που κυκλοφόρησαν το 2010 ή αργότερα Για φορητούς υπολογιστές που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι του 2009 Για φορητούς υπολογιστές που κυκλοφόρησαν από το φθινόπωρο του 2000 μέχρι την άνοιξη του 2009 Για φορητούς υπολογιστές που κυκλοφόρησαν πριν το καλοκαίρι του 2000

  VAIO® Tap 20

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στην πίσω δεξιά πλευρά (π.χ. SVJ-202190X).


  VAIO® Duo

  Όταν ο υπολογιστής ανοίξει, το όνομα του μοντέλου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά πίσω από την οθόνη (π.χ. SVD-11213CXB).


  Επιτραπέζιοι υπολογιστές

  Τα ονόματα μοντέλων των επιτραπέζιων υπολογιστών ξεκινούν με τα γράμματα: "PCV", "VGC", "VPC" ή "SVJ" και αναγράφονται σε μια μικρή ετικέτα στο μπροστινό μέρος της κύριας μονάδας του υπολογιστή (θήκη ή πύργος).


  • Εντοπίστε το μικρό αυτοκόλλητο στο μπροστινό μέρος του πύργου (π.χ. VGC-RC210G).
  • Σε επιτραπέζιους υπολογιστές All-In-One, ο αριθμός βρίσκεται στο δεξί μπροστινό μέρος του υπολογιστή (π.χ. VPC-L137FX).


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός "μοντέλου" που αναγράφεται στο γκρι αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του υπολογιστή δεν παρέχει τις σωστές πληροφορίες.


  Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε το μοντέλο σας με τους ακόλουθους τρόπους:

  Μέσω του στοιχείου "(Ο) Υπολογιστής (μου)" Μέσω του VAIO Care

  Δέκτες ήχου

  Όνομα μοντέλου

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στην πρόσοψη (π.χ. CDX-GT200).

  Ηχοσύστημα αυτοκινήτου

  Σειριακός αριθμός

  Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην κάτω πλακέτα στο ηχοσύστημα αυτοκινήτου. Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, δεν είναι άμεσα προσβάσιμος. Αν πρέπει να μάθετε τον σειριακό αριθμό, σας προτείνουμε να ζητήσετε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης να αφαιρέσει το ηχοσύστημα αυτοκινήτου από την υποδοχή του στερεοφωνικού.

  Θέση του σειριακού αριθμού στην κάτω πλακέτα:

  Ηχεία/Αξεσουάρ:

  Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στη συσκευασία και στο εγχειρίδιο χρήσης (π.χ. XS-LD126P5).

  GPS

  Το όνομα μοντέλου βρίσκεται στο πίσω μέρος, στο κάτω μέρος ή στη θήκη της κεραίας (π.χ. NV-U74T).  Ψηφιακές συσκευές εγγραφής φωνής Συσκευές ανάγνωσης PlayStation Επαγγελματικά προϊόντα

  Ψηφιακές συσκευές εγγραφής φωνής

  Ανάλογα με το μοντέλο, μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου και τον σειριακό αριθμό της ψηφιακής συσκευής εγγραφής φωνής είτε στο πίσω, είτε στο κάτω μέρος της μονάδας.

  ICD-SX2000

  1. Όνομα μοντέλου (ICD-SX2000)
  2. Σειριακός αριθμός

  Ψηφιακή συσκευή εγγραφής φωνής ICD-SX2000 – θέση ονόματος μοντέλου και σειριακού αριθμού

  ICT-TX800

  1. Όνομα μοντέλου (ICT-TX800)
  2. Σειριακός αριθμός

  Ψηφιακή συσκευή εγγραφής φωνής ICT-TX800 – θέση ονόματος μοντέλου και σειριακού αριθμού


  Συσκευές ανάγνωσης Reader

  Ο 7ψήφιος σειριακός αριθμός βρίσκεται στην ετικέτα αναγνωριστικού προϊόντος στο κουτί. Η θέση του υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

  Δύο εικόνες δίπλα-δίπλα. Η εικόνα στα αριστερά δείχνει ένα κουτί ηλεκτρονικής συσκευής ανάγνωσης. Η εικόνα στα δεξιά δείχνει τη θέση του σειριακού αριθμού στη μεγεθυσμένη ετικέτα προϊόντος. Ο σειριακός αριθμός ακολουθεί μετά την ένδειξη


  PRS-T1, T2

  Αν υπάρχει, αφαιρέστε προσεκτικά το προαιρετικό κάλυμμα (PRSA-CL10) ή το κάλυμμα με το φως (PRSA-CL22). Ο 7ψήφιος σειριακός αριθμός βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της μονάδας.

  Κάλυμμα ηλεκτρονικής συσκευής ανάγνωσης μετά την αφαίρεση της ηλεκτρονικής συσκευής ανάγνωσης (PRSA-CL10 ή PRSA-CL22)

  Θέση του σειριακού αριθμού στην πίσω πλευρά της ηλεκτρονικής συσκευής ανάγνωσης (ισχύει για το PRSA-CL10 ή το PRSA-CL22)

  PRS-T3

  Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα ή το προαιρετικό κάλυμμα με φως (PRSA-CL30). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Αφαίρεση/προσάρτηση του τυπικού καλύμματος” στον οδηγό χρήσης. Ο 7ψήφιος σειριακός αριθμός βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της μονάδας.

  Κάλυμμα μετά την αφαίρεση της ηλεκτρονικής συσκευής ανάγνωσης (PRSA-CL30)

  PRSA-CL30: Θέση του σειριακού αριθμού στην πίσω πλευρά της μονάδας.

  Επαγγελματικά προϊόντα

  Επισκεφθείτε τα προϊόντα Sony Professional για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές
  • Εκπομπή & Παραγωγή
  • Συσκευές προβολής
  • Επαγγελματικές οθόνες
  • Αρχειοθέτηση και διαχείριση περιεχομένου
  • Ήχος
  • Έξυπνα συστήματα
  • Ιατρικές συσκευές