• Έξοδος υπογούφερ

    -

   • Βαθυπερατό φίλτρο

    ΝΑΙ

   • Έξοδος Pre Out

    Εναλλαγή πίσω ηχείου/υπογούφερ

   • Χρονική ευθυγράμμιση - προσαρμοσμένη

    -

   • Ενισχυτής μπάσων πίσω ηχείων

    -

   • Ισχύς εξόδου (4ohm, 1kHz,16V)(W)

    52W

   • Υψιπερατό φίλτρο

    ΝΑΙ

   • Προενίσχυση υψηλής τάσης

    -

   • Πίσω ηχείο/υπογούφερ, προεπιλογή

    Υπογούφερ

   • Automatic Level Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση έντασης)

    -

   • Μπάσα/Πρίμα

    -

   • Είσοδος Aux

    ΝΑΙ (μπροστά)

   • Χρονική ευθυγράμμιση - προεπιλογή

    -

   • USB

    -

   • Ένταση ήχου

    ΝΑΙ

   • DM+ (σύστημα βελτίωσης Κωδικοποιητή)

    -

   • EQ

    ΝΑΙ (EQ3, φάση 2)

   • RDS/EON

    ΝΑΙ

   • Προσυντονισμοί

    FM18/MW6/LW6

   • Χρώμα οθόνης (Διακύμανση χρώματος / αρν. ή θετ.)

    Μαύρο χρώμα/αρνητικό

   • Συσκευή οθόνης (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD (με ακρυλικό πλαίσιο)

   • Φωτισμός πλήκτρων

    Μπλε

   • Χρώμα φινιρίσματος

    Μαύρο

   • Έλεγχος USB

    -

   • Παύση

    -

   • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ (για iPod)

    -

   • Συνέχιση αναπαραγωγής

    -

   • Έλεγχος χρήστη

    -

   • Περιήγηση λίστας (Φάκελοι/ Αρχεία)

    -

   • Επανάληψη

    -

   • Τυχαία σειρά

    -

   • ZAPPIN

    -

   • OPP

    -

   • PBAP

    ΝΑΙ

   • A2DP

    ΝΑΙ (έκδοση 1.2)

   • SPP

    ΝΑΙ

   • AVRCP

    ΝΑΙ (έκδοση 1.3)

   • HFP 1.5

    ΝΑΙ

   • Προσαρμογή MIC GAIN

    ΝΑΙ (Low/Mid/Hi)

   • Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο μέσω PBAP

    ΝΑΙ

   • Εξωτερικό μικρόφωνο

    -

   • Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο

    ΝΑΙ (μόνο περιστροφικός κωδικοποιητής)

   • Ιστορικό κλήσεων (# από)

    ΝΑΙ (20 αριθμοί μέσω PBAP)

   • Έκδοση

    Bluetooth® έκδ. 2.1

   • Περιήγηση στο ιστορικό κλήσεων με PBAP

    ΝΑΙ (συνδυασμένη κλήση)

   • Ταχεία κλήση

    ΝΑΙ (6x1=6 μνήμες)

   • Ασφαλής απλή σύζευξη

    ΝΑΙ

   • Τηλεφωνικός κατάλογος (ενσωματωμένος)

    -

   • Τελευταία εξερχόμενη κλήση

    ΝΑΙ

   • Εντοπισμός / Επιθεώρηση

    ΝΑΙ

   • ΠΑΥΣΗ

    ΝΑΙ

   • Προσαρμογή έντασης ήχου

    ΝΑΙ (-8dB - +18dB)

   • ΚΟΜΜΑΤΙ +/-

    ΝΑΙ

   • Κωδικοποιητής ήχου

    SBC/MP3

   • Ένδειξη μεταδεδομένων

    -

   • Συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB

    -

   • Διανομέας USB

    -

   • Λειτουργία παράκαμψης

    -

   • Παύση

    -

   • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ (για USB)

    -

   • Συνέχιση αναπαραγωγής

    -

   • Περιήγηση λίστας (Φάκελοι/Αρχεία)

    -

   • Επανάληψη

    -

   • Τυχαία σειρά

    -

   • ZAPPIN

    -

   • Τηλεχειριστήριο κάρτας ( ):προαιρετικά

    (RM-X114)

   • Ασφάλεια

    Αποσπώμενη

   • Περιστροφικό χειριστήριο ( ):προαιρετικά

    (RM-X4S)

   • Λειτουργία κλειδώματος CD

    Λειτουργία κλειδώματος CD