• Προενίσχυση υψηλής τάσης

    5 V

   • App Remote

    ΝΑΙ

   • Ενισχυτής μπάσων πίσω ηχείων

    ΝΑΙ

   • AUX

    ΝΑΙ (μπροστά)

   • Έξοδος Pre Out

    x 3

   • Χρονική ευθυγράμμιση - προεπιλογή

    ΝΑΙ

   • Έξοδος υπογούφερ

    ΝΑΙ

   • Πίσω ηχείο/υπογούφερ, προεπιλογή

    NO

   • Λειτουργία κλειδώματος CD

    ΝΑΙ

   • Ζωνοπερατό φίλτρο

    ΝΑΙ (50/60/80/100/120)

   • USB

    ΝΑΙ (δύο)

   • Ασφάλεια

    Αποσπώμενη

   • Υψιπερατό φίλτρο

    ΝΑΙ (OFF/50/60/80/100/120)

   • EQ

    ΝΑΙ (EQ10)

   • Ισχύς εξόδου

    55 W

   • Προσυντονισμός

    FM18/AM12

   • RDS / EON

    ΝΑΙ (RBDS)

   • Χρώμα οθόνης (διακύμανση χρώματος/αρνητικό ή θετικό)

    Λευκό χρώμα/θετικό

   • Φωτισμός πλήκτρων

    Κόκκινο, Μπλε

   • Συσκευή απεικόνισης (LCD / FL / OEL / TFT)

    LCD (με ακρυλικό πλαίσιο)

   • Έλεγχος χρήστη

    ΝΑΙ

   • Χειρισμός iPod (ZAPPIN™)

    NO

   • Περιήγηση λίστας

    ΝΑΙ

   • Παύση

    ΝΑΙ

   • Συνέχιση

    ΝΑΙ

   • Επανάληψη

    ΝΑΙ (Κομμάτι, Άλμπουμ, Καλλιτέχνης, Λίστα αναπαραγωγής, Είδος, Podcast)

   • Τυχαία σειρά

    ΝΑΙ (Είδος, Άλμπουμ, Καλλιτέχνης, Λίστα αναπαραγωγής, Συσκευή, Podcast)

   • Προσαρμογή Mic Gain

    ΝΑΙ (Low/Mid/Hi)

   • Εξωτερικό μικρόφωνο

    Παρέχεται

   • Κομμάτι +/-

    ΝΑΙ

   • Εντοπ. / Επιθ.

    ΝΑΙ

   • Κωδικοποιητής ήχου

    SBC/MP3

   • Προσαρμογή έντασης ήχου

    ΝΑΙ (-8dB - +18dB)

   • Παύση (ήχος Bluetooth®)

    ΝΑΙ

   • Λειτουργία παράκαμψης

    ΝΑΙ

   • Συμβατά αρχεία (κωδικοποιητής)

    MP3, WMA, WAV

   • Περιήγηση λίστας

    ΝΑΙ

   • Επανάληψη

    OFF/ ΚΟΜΜΑΤΙ/ ΑΛΜΠΟΥΜ

   • Συνέχιση

    ΝΑΙ

   • Χειρισμός συσκευής USB (ZAPPIN™)

    NO

   • Παύση

    ΝΑΙ

   • Τυχαία σειρά

    OFF/ΑΛΜΠΟΥΜ/ΣΥΣΚΕΥΗ

   • Αρ. παρεχόμενου τηλεχ/ρίου

    RM-X231

   • Συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB

    ΝΑΙ

  • Υποδοχή κεραίας (JASO)
  • Δακτύλιος στερέωσης (μαύρο)