Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23-06-2016
 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού σε εκδ. 12
 • Ισχύοντα μοντέλα: WX-800UI
 • Οφέλη και βελτιώσεις:
   • Επιλύει σπάνιες περιπτώσεις όπου η μονάδα ήχου θα επανεκκινηθεί αυθόρμητα όταν η ανάφλεξη γυρίσει από το ACC OFF (σβηστή μηχανή) στο ACC ON (αναμμένη μηχανή)
   • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου η μονάδα ήχου δεν ξεκινά (ξυπνά) όταν η μηχανή του αυτοκινήτου είναι αναμμένη
   • Σημείωση: Εάν η μονάδα δεν ξεκινά όταν η μηχανή ξεκινά και το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί πατώντας το κουμπί επαναφοράς στην κύρια μονάδα, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

    1. Σβήστε τη μηχανή του αυτοκινήτου σας
    2. Αποσυνδέστε την κύρια μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος της μπαταρίας του αυτοκινήτου μία φορά και αφού περιμένετε μερικά λεπτά, επανασυνδέστε την κύρια μονάδα στην τροφοδοσία ρεύματος της μπαταρίας
    3. Ανάψτε τη μηχανή του αυτοκινήτου σας και επιβεβαιώστε ότι η κύρια μονάδα ξεκινά
    4. Ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος

 • Ισχύουσες εκδόσεις υλικολογισμικού:
  • Εάν το υλικολογισμικό της μονάδας σας είναι κάτω από την έκδοση «11», φροντίστε να εκτελέσετε την ενημέρωση
  • Εάν το υλικολογισμικό της μονάδας σας είναι «12» ή ανώτερη, δεν χρειάζεστε να εκτελέσετε την ενημέρωση

Πώς να επιβεβαιώσετε την έκδοση υλικολογισμικού στην κύρια μονάδα

 1. Στρέψτε την κύρια μονάδα στο «ON»
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «SOURCE» για 1 δευτερόλεπτο στην κύρια μονάδα για να απενεργοποιήσετε την πηγή ήχου και να εμφανίσετε το ρολόι
 3. Πατήστε το κουμπί «MENU»
 4. Στρέψτε το πληκτρολόγιο ελέγχου να εμφανίσει «SET GENERAL» και πατήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου
 5. Στρέψτε το πληκτρολόγιο ελέγχου να εμφανίσει «SET FIRMWARE» και πατήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου
 6. Στρέψτε το πληκτρολόγιο ελέγχου να εμφανίσει «FW VERSION» και πατήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου. Η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού εμφανίζεται τότε. Εάν η έκδοση που εμφανίζεται είναι «12» ή ανώτερη, δεν χρειάζεστε να εκτελέσετε την ενημέρωση

Εγκατάσταση

1. Προετοιμασία: πώς να προετοιμάσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB για την ενημέρωση υλικολογισμικού

 1. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας και φροντίστε να τον διαμορφώσετε, επιλέγοντας το σύστημα αρχείων FAT16 ή FAT32
 2. Φροντίστε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ
 3. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας
  • Όνομα αρχείου: WX-8xx_v1200.dat
  • Μέγεθος αρχείου: 3,10 MB (3.260.480 bytes)
 4. Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης στο ριζικό κατάλογο της συσκευής USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας
 5. Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας

2. Ενημέρωση: πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της κύριας μονάδας χρησιμοποιώντας τη συσκευή αποθήκευσης USB

Σημειώσεις:

 • Φροντίστε να ακολουθείτε όλα τα βήματα που υποδεικνύονται ακολούθως
 • Η διαδικασία ενημέρωσης στο αυτοκίνητό σας διαρκεί περίπου 1 λεπτό για να ολοκληρωθεί
 • Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε ασφαλές μέρος και βάλτε μπρος τη μηχανή για να αποφύγετε πτώση της τάσης της ισχύος στη μονάδα

 1. Συνδέστε τη μνήμη USB στην κύρια μονάδα κι επιβεβαιώστε ότι το «USB NO MUSIC» εμφανίζεται στην κύρια μονάδα
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «SOURCE» για 1 δευτερόλεπτο στην κύρια μονάδα για να απενεργοποιήσετε την πηγή ήχου και να εμφανίσετε το ρολόι
 3. Πατήστε το κουμπί «MENU»
 4. Στρέψτε το πληκτρολόγιο ελέγχου να εμφανίσει «SET GENERAL» και πατήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου
 5. Στρέψτε το πληκτρολόγιο ελέγχου να εμφανίσει «SET AUTO OFF» και πατήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου
 6. Στρέψτε το πληκτρολόγιο ελέγχου να εμφανίσει «SET A.OFF-ON» και θέστε τη ρύθμιση στο «OFF». Επιβεβαιώστε ότι η μονάδα εμφανίζει το «SET A.OFF -OFF» (βλέπε παρακάτω λήψεις οθόνης ως σημείο αναφοράς), έπειτα πατήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου 7. Στρέψτε το πληκτρολόγιο ελέγχου να εμφανίσει «SET FIRMWARE» και πατήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου
 8. Στρέψτε το πληκτρολόγιο ελέγχου να εμφανίσει «FW UPDATE» και πατήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου
 9. Στρέψτε το πληκτρολόγιο ελέγχου να εμφανίσει «FW UPDATE-YES» και πατήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου. Έπειτα ξεκινά η ενημέρωση, εμφανίζοντας πρώτα το «CHECKING». Η διαδικασία πρέπει να διαρκέσει περίπου 1 λεπτό και εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής, η μονάδα θα ξαναξεκινήσει αυτόματα από την κατάσταση πηγής OFF (εμφανίζεται το ρολόι)
 10. Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση υλικολογισμικού ενημερώνεται ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία «Πώς να επιβεβαιώσετε την έκδοση υλικολογισμικού στην κύρια μονάδα». Εάν ο αριθμός έκδοσης που εμφανίζεται είναι «12», η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώνεται
 11. Εάν η ρύθμιση AUTO OFF χρησιμοποιήθηκε πριν την ενημέρωση του υλικολογισμικού, θέστε την στο AUTO OFF ξανά