Ακούστε μουσική ή πραγματοποιήστε συνεχή ροή ήχου από συσκευή XperiaTM με τη δυνατότητα One-touch.

Μάθετε πώς να αναπαράγετε μουσική και να πραγματοποιείτε συνεχή ροή περιεχομένου ήχου από το smartphone ή το tablet XperiaTM σε ασύρματα ηχεία ή ακουστικά χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα One-touch.

Με τη δυνατότητα One-touch, μπορείτε να συνδεθείτε με τα ηχεία ή τα ακουστικά σας χρησιμοποιώντας NFC και Bluetooth προκειμένου να ακούσετε περιεχόμενο ήχου από συσκευές αναπαραγωγής Walkman, την εφαρμογή YouTube, εφαρμογές διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως το TuneIn Radio ή εφαρμογές βιβλίων ήχου.

Συμβατές συσκευές

 • Σύστημα ασύρματων ηχείων: SRS-BTM8, SRS-BTV5
 • Προσωπικό ηχοσύστημα: SRS-BTX500, SRS-BTX300, ZS-BTY55, ZS-BTY52, ZS-BTY50
 • Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά: MDR-1RBT
 • Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Sony με λειτουργία ακρόασης One-touch (NFC)
 • Συσκευές XperiaTM με ενσωματωμένη λειτουργία NFC και λειτουργικό σύστημα Android 2.3.3 ή νεότερη έκδοση, εξαιρούμενων των εκδόσεων 3.x

Γρήγορες συνδέσεις

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα One-touch

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα One-touch, πρέπει πρώτα να συνδέσετε το τηλέφωνο ή το tablet XperiaTM με τα ηχεία ή τα ακουστικά σας. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί NFC και Bluetooth για τη ζεύξη των συσκευών. Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC, μπορείτε ακόμα να συνδεθείτε εγκαθιστώντας την εφαρμογή NFC Easy Connect από το κατάστημα Google Play.

Πώς να συνδέσετε συσκευή XperiaTM σε συσκευή της Sony που είναι συμβατή με One-touch

 1. Στο τηλέφωνο ή στο tablet σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC. Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC για τη συσκευή σας
 2. Με την οθόνη της συσκευής XperiaTM ενεργή - χωρίς να είναι κλειδωμένη από κλείδωμα οθόνης - αγγίξτε τη συσκευή XperiaTM στην περιοχή ανίχνευσης NFC του ηχείου. Αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση (σήμα N).
 3. Το ηχείο ή τα ακουστικά ενεργοποιούνται και πραγματοποιούν ζεύξη με το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC για τη συσκευή XperiaTM

Android 4.0 και 4.1

 1. Πατήστε το εικονίδιο οθόνης εφαρμογών και επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις].
 2. Επιλέξτε More [Περισσότερα] και ενεργοποιήστε την επιλογή NFC Allow data [Να επιτρέπονται δεδομένα NFC].

Android 2.3

 1. Πατήστε το εικονίδιο οθόνης εφαρμογών.
 2. Επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις] > Wireless & networks [Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα] > NFC.

Σύνδεση της συσκευής XperiaTM με το ηχείο SRS-BTV5

Για να μάθετε πώς να συνδέσετε τη συσκευή XperiaTM με το ηχείο σας, επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε:

Android 4.0 και 4.1

 1. Στο ηχείο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC μετακινώντας το διακόπτη στο κέντρο - δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το ηχείο για να το κάνετε.
 2. Στη συσκευή XperiaTM, πατήστε το εικονίδιο οθόνης εφαρμογών και επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις].
 3. Στη συσκευή XperiaTM, επιλέξτε More [Περισσότερα] και ενεργοποιήστε την επιλογή NFC Allow data [Να επιτρέπονται δεδομένα NFC].
 4. Αγγίξτε τη συσκευή XperiaTM στην περιοχή ανίχνευσης NFC του ηχείου - υποδεικνύεται από την επισήμανση (σήμα N). Όταν συνδεθούν οι συσκευές, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη όσο είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

Android 2.3

 1. Στο ηχείο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC μετακινώντας το διακόπτη στο κέντρο - δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το ηχείο για να το κάνετε.
 2. Στη συσκευή XperiaTM, πατήστε το εικονίδιο οθόνης εφαρμογών και επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις] > Wireless & networks [Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα] > NFC.
 3. Στη συσκευή XperiaTM, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου NFC.
 4. Αγγίξτε τη συσκευή XperiaTM στην περιοχή ανίχνευσης NFC του ηχείου - υποδεικνύεται από την επισήμανση (σήμα N). Όταν συνδεθούν οι συσκευές, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη όσο είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη λειτουργία ακρόασης One-touch

Αν το τηλέφωνο ή το tablet XperiaTM δεν συνδέεται με την άλλη συσκευή:

 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή XperiaTM:
  • Πατήστε το εικονίδιο οθόνης εφαρμογών.
  • Επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις] > Wireless & networks [Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα] > NFC.
  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου NFC.
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι ξεκλείδωτη η οθόνη της συσκευής XperiaTM
 • Αφαιρέστε το φορτιστή αν φορτίζετε τη συσκευή XperiaTM
 • Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή XperiaTM
 • Αφαιρέστε το φορτιστή αν φορτίζετε τα ηχεία ή τα ακουστικά στα οποία προσπαθείτε να συνδεθείτε
 • Αν η συσκευή XperiaTM δεν δονείται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC και ενεργοποιήστε την ξανά. Μετακινήστε τη συσκευή XperiaTM κοντά στην επισήμανση (σήμα N) της συσκευής εξόδου για να επανασυνδεθείτε.
 • Ανάλογα με τη συσκευή XperiaTM που χρησιμοποιείτε, η ευαισθησία της λειτουργίας NFC ενδέχεται να μην είναι αρκετά υψηλή για σύνδεση της συσκευής με ένα μόνο άγγιγμα. Συνεχίστε να αγγίζετε το ηχείο ή τα ακουστικά με τη συσκευή XperiaTM, μέχρι να αρχίσει να δονείται η συσκευή XperiaTM.
Αν η συσκευή XperiaTM βρίσκεται μέσα σε προστατευτική θήκη και δεν αντιδρά στο άγγιγμα:
 • Αν η συσκευή XperiaTM δεν δονείται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC και ενεργοποιήστε την ξανά. Μετακινήστε τη συσκευή XperiaTM κοντά στην επισήμανση (σήμα N) της συσκευής εξόδου για να επανασυνδεθείτε.