Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • ILCE-7SM3

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προστέθηκε η προεπιλογή εικόνας προφίλ P11:S-Cinetone
  Σημείωση: το S-Cinetone είναι ένα νέο στυλ βίντεο με έναν νέο χώρο χρωμάτων, που παράγει ιδιαίτερα καλούς τόνους δέρματος.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για τη ρύθμιση της λειτουργίας Steady Shot σε Active (Ενεργή) κατά τη λήψη ταινίας με S&Q Frame Rate (Ρυθμός καρέ S&Q)
  Σημείωση: Η ρύθμιση Active (Ενεργή) δεν μπορεί να επιλεχθεί αν ο S&Q Frame Rate (Ρυθμός καρέ S&Q) είναι ρυθμισμένος σε 120fps/100fps ή υψηλότερο.
 • Βελτιώθηκε η συνολική σταθερότητα της μηχανής
  Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των ενημερωμένων λειτουργιών, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Παλαιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η μεταφορά μέσω FTP αποτύγχανε όταν χρησιμοποιούνταν με ορισμένους προσαρμογείς μετατροπής USB-LAN
  Σημείωση: Δεν εγγυώνται σωστή λειτουργία όλοι οι προσαρμογείς μετατροπής USB-LAN
 • Βελτιώθηκε η σταθερότητα της σύνδεσης του USB tethering μέσω iPhone
  Σημειώσεις:
  • Προς το παρόν, η λειτουργία USB tethering δεν υποστηρίζει iOS 14
  • Συνιστούμε τη χρήση smartphone και καλωδίου USB με υποστήριξη USB-PD (USB Power Delivery)
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση λογισμικού συστήματος (υλικολογισμικού) ILCE-7SM3 έκδ.2.00 (Mac)

Έκδοση αρχείου

 • 2.00

Μέγεθος αρχείου

 • 597 MB (597 466 447 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 25-02-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Αν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η έκδ.2.00, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στη φωτογραφική μηχανή επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Setup Option (Επιλογή εγκατάστασης) → Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.
  Έκδοση λογισμικού συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Macintosh:

 • macOS 10.13 – 10.15

Υλικό υπολογιστή

Για αυτήν την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος απαιτείται το εξής υλικό:

 • Χώρος στον σκληρό δίσκο: 700 MB ή περισσότερο
 • RAM: 600 MB ή περισσότερη

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας συσκευής.
  Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FZ100.
  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι Στάθμη ισχύος μπαταρίας (τρεις μπάρες) ή περισσότερες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αποσπάστε την κάθετη λαβή, προτού ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος.
 • Καλώδιο USB Type-C που συνοδεύει τη συσκευή.
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (NP-FZ100).
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς τυχόν ξαφνική διακοπή της τροφοδοσίας μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη χρήση της κάμερας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή πριν ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής καθόλη τη διάρκεια.
  Αν ο υπολογιστής σας μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, ολόκληρη η διαδικασία ενημέρωσης πρέπει να ξεκινήσει ξανά.
 • Μην ανοίξετε την επιλογή "About This System Software Updater" (Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος) στο μενού του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλμα στη λειτουργία του.
 • Μην συνδέσετε την μηχανή σε άλλες συσκευές εκτός από τον υπολογιστή σας.
 • Μην συνδέσετε ακόμη την φωτογραφική μηχανή και τον υπολογιστή.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης:

 1. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί [Download] (Λήψη).
 2. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [Update_ILCE7SM3V200.dmg]
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Βήμα 1: Ανοίξτε το πρόγραμμα ενημέρωσης

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_ILCE7SM3V200.dmg] που κατεβάσατε. Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
  Σημείωση: Αν έχετε συνδέσει τη φωτογραφική μηχανή σε υπολογιστή, αποσυνδέστε την πριν ακολουθήσετε τη διαδικασία.
 3. Γίνεται ανάπτυξη του στοιχείου [Update_ILCE7SM3V200].
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [UpdateSetting Tool] (Εργαλείο ρύθμισης ενημέρωσης). 
 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης.


  Μόλις προβληθεί το μήνυμα από το σύστημα, θα εμφανιστεί η οθόνη ασφάλειας και απορρήτου.
  • Αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα πριν την εμφάνιση της οθόνης "Security and Privacy" (Ασφάλεια και Απόρρητο), πατήστε το κουμπί [OK].
  • Ανοίξτε την καρτέλα "General" (Γενικά) από την οθόνη "Security and Privacy" (Ασφάλεια και Απόρρητο) και επιτρέψτε την ανάγνωση του λογισμικού συστήματος "Sony Corporation".

   Σημείωση: Αν έχετε ήδη δώσει την έγκρισή σας στο παρελθόν, η οθόνη ασφάλειας και απόρρητου δεν θα εμφανιστεί.
  • Αν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, αφού έχετε πατήσει το κουμπί [Allow] (Να επιτραπεί), κάντε επανεκκίνηση και επιστρέψτε στην αρχή της διαδικασίας ενημέρωσης.
  • Αν εξακολουθούν να μην εμφανίζονται οι οθόνες "Security and Privacy" (Ασφάλεια και Απόρρητο), κλείστε το παράθυρο.
  • Αν το κουμπί [Allow] (Να επιτρέπεται) δεν εμφανίζεται, συνδεθείτε στο διαδίκτυο και δοκιμάστε ξανά από την αρχή το "Βήμα 1: Ανοίξτε το πρόγραμμα ενημέρωσης".
  • Αν εμφανίζεται το μήνυμα και η οθόνη "Security and Privacy" (Ασφάλεια και Απόρρητο) δεν κλείνει, κλείστε και τα δύο με το κουμπί [OK].
 6. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
 7. Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του System Software Updater (Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος), στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → USB → USB Connection (Σύνδεση USB) και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). Εάν έχει επιλεγεί μια λειτουργία άλλη εκτός από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση).
 8. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή.
  • Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για τη σύνδεση USB.
  • Συνδέστε την μηχανή στον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB (παρέχεται). Εμφανίζεται η ένδειξη "USB Mode" [Τρόπος λειτουργίας USB] στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
   Σημείωση: Αν το καλώδιο USB είχε συνδεθεί πριν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου για τη σύνδεση USB, αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξεκινήστε ξανά από το "Βήμα 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα ενημέρωσης".
  • Πατήστε [OK]. Αν εμφανίζεται το μήνυμα, κλείστε το πατώντας το κουμπί [OK].

   Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε ποτέ την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 9. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος.

  Σημείωση: Αν δεν ανοίγει το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο [System Software Updater] (Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος) στο φάκελο [Update_ILCE7SM3V200] - [Resources] (Πόροι) για να ανοίξει.
 10. Όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB, στην οθόνη LCD της μηχανής εμφανίζεται η ένδειξη "USB Mode" (Λειτουργία USB).
  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα "Could not find the camera for this update" (Δεν βρέθηκε η μηχανή για αυτή την ενημέρωση). Δοκιμάστε τα εξής:
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.

  Ορισμένες φορές, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με καλώδιο USB, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.
  Αν συμβεί αυτό, αφαιρέστε την μπαταρία από τη φωτογραφική μηχανή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες αρχίζοντας από το "Βήμα 1: Ανοίξτε το πρόγραμμα ενημέρωσης".
 11. Κάντε κλικ στο στοιχείο [Next] (Επόμενο).
  Σημείωση: Στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζονται ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης και ο αριθμός της ενημερωμένης έκδοσης. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η τρέχουσα έκδοση λογισμικού είναι η "Έκδ.1.01" ή "Έκδ.1.02", πατήστε [Next] (Επόμενο). Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η 2.00 ή μεταγενέστερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτήν την περίπτωση αποσυνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή από τον υπολογιστή και κάντε κλικ στο κουμπί [Finish] (Τέλος), απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε εκ νέου τη φωτογραφική μηχανή.

  Απαιτείται ενημέρωση
  Αριθμοί τρέχουσας έκδοσης και ενημερωμένης έκδοσης

  Δεν απαιτείται ενημέρωση
  Δεν απαιτείται ενημέρωση
 12. Γίνεται αυτόματα επαναφορά στην μηχανή.

  Σημείωση: Το εικονίδιο φόρτωσης μπορεί να μην εμφανίζεται ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.
 13. Εκκινήστε την ενημέρωση.
  Μετά την αυτόματη επαναφορά, θα ξεκινήσει η ενημέρωση και θα εμφανιστεί μια γραμμή προόδου.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην απενεργοποιείτε ποτέ την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Σημείωση: Η ενημέρωση ενδέχεται να χρειαστεί περίπου 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί.
 14. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η μηχανή θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση.
 15. Όταν εμφανιστεί ξανά η οθόνη LCD, κάντε κλικ στο κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.


  Σημείωση: Μετά την επανεκκίνηση, ενδέχεται να εμφανιστεί μια προειδοποίηση ανάκτησης δεδομένων. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί η προειδοποίηση.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας.

 1. Στη φωτογραφική μηχανή επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Setup Option (Επιλογή εγκατάστασης) → Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.
  Ενημερωμένη έκδοση λογισμικού συστήματος

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώνεται

Αν η οθόνη παραμείνει μαύρη για πάνω από 30 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την κάμερα, αφήστε την για μερικά λεπτά και στη συνέχεια εισαγάγετε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.