Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προσθήκη υποστήριξης Chromecast built-in για 'Ηχο v1.36
 • Υποστήριξη Chromecast built-in για Ηχο v1.36

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν έχουν εγκατασταθεί προηγούμενες αναβαθμίσεις υλικολογισμικού, αυτή η αναβάθμιση θα καταργήσει τη λειτουργία αναπαραγωγής φωτογραφιών.

Παλαιότερα οφέλη και βελτιώσεις

Δείτε προηγούμενα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Περιορισμοί

 • Μόνο για χρήση με τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Υλικολογισμικό της μπάρας ηχείων στην έκδοση M34.R.2196

Όνομα αρχείου zip

 • UPDATE_M34R2196.zip

Έκδοση αρχείου

 • M34.R.2196

Μέγεθος αρχείου

 • 215 MB (225 891 384 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 25-02-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο μπάρας ηχείων. Αν ο αριθμός έκδοσης είναιM34.R.2196 ή νεότερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. Αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε την HDMI2 ως είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη του τηλεχειριστηρίου. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Επισημάνετε το στοιχείο System Information (Πληροφορίες συστήματος) στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής: Software Version M34.R.2196 (Έκδοση υλικολογισμικού M34.R.2196)
  Αν ο αριθμός έκδοσης είναιM34.R.2196ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στην μπάρα ηχείων.
 • Μην απενεργοποιείτε την μπάρα ηχείων και μην την αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Κατά τη διάρκεια της λήψης και της ενημέρωσης του λογισμικού, μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο δικτύου (LAN).
 • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη του συστήματος.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στην μπάρα ηχείων

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;

Διαδίκτυο / δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)

 • ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την μπάρα ηχείων στο Διαδίκτυο
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση της μπάρας ηχείων μέσω Internet

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση μέσω του Internet στην μπάρα ηχείων.

Τι χρειάζεστε

 • ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την μπάρα ηχείων στο Διαδίκτυο
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
  • μια συμβατή τηλεόραση

Ρύθμιση του εξοπλισμού

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. Αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως είσοδο σήματος.
 2. Συνδέστε την μπάρα ηχείων στην πηγή διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 4. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη

Βήμα 1: Εγκαταστήστε την ενημέρωση

 1. Στην οθόνη μενού Home (Αρχική οθόνη), χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) → Update via Internet (Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου) και κατόπιν πατήστε Enter.
 2. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα A new software version has been found on the network. Do you want to update software? (Βρέθηκε νέα έκδοση λογισμικού στο δίκτυο. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό;) Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 3. Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά να ξεκινήσει η ενημέρωση μετά τη λήψη του λογισμικού.
 4. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196 (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Ποτέ μην απενεργοποιείτε κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση M34.R.2196. Νέα έκδοση M34.R.2196). Επιλέξτε Start (Έναρξη) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και πατήστε ENTER.
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα Update Caution (Προσοχή – Ενημέρωση). Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 7. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα UPDT (Ενημέρωση) στην οθόνη της πρόσοψης.
 8. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το μήνυμα DONE (Ολοκληρώθηκε). Μην απενεργοποιείτε την μπάρα ηχείων και μην την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση.
 9. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, η μπάρα ηχείων επανεκκινείται αυτόματα.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναιM34.R.2196, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπάρας ηχείων μέσω Διαδικτύου:

 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Η ενημέρωση απέτυχε. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB με τα αρχεία ενημέρωσης για να επαναλάβετε τη διαδικασία. Εάν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.)
  1. Ελέγξτε ότι ο δρομολογητής και όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και το δρομολογητή είναι ενεργοποιημένες.
  2. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου (κανονικό ή διαχωρισμού) ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και το δρομολογητή.
  3. Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και το δρομολογητή έχουν συνδεθεί σωστά.
  4. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
  Εάν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Μετά την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) αλλά η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν έχει αλλάξει.
  Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα (έως 60 λεπτά). Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) και η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Όταν εκτελείτε την αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης. Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.) και δεν μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
  • Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
  • Ελέγξτε αν η μπάρα ηχείων έχει τη δική της διεύθυνση IP στο δίκτυο. του προγράμματος περιήγησής σας. (Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο του διακομιστή μεσολάβησης τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε - αντί του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης.)
  • Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων και δοκιμάστε την ενημέρωση ξανά.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 60 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  Αν η μπάρα ηχείων συνδέεται ασύρματα στο δίκτυο, δοκιμάστε να την συνδέσετε με καλώδιο στο δίκτυο και επαναλάβετε τη διαδικασία.
  Εάν το πρόβλημα παραμένει, η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου ενδέχεται να είναι χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να ενημερώσετε το σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting. (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Εκτελέστε διαγνωστικό έλεγχο δικτύου στη ρύθμιση διακομιστή σύνδεσης).
  Ελέγξτε εάν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στην μπάρα ηχείων.
 • Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα Already Updated (Ήδη ενημερωμένο).
  Η έκδοση υλικολογισμικού που είναι τη δεδομένη στιγμή εγκατεστημένη στην μπάρα ηχείων είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Κατεβάστε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, μεταφέρετέ τη σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν μεταφέρετέ τη στην μπάρα ηχείων.

Προετοιμασία για την ενημέρωση του υλικολογισμικού

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε τη μονάδα μνήμης flash USB.

Λειτουργικά συστήματα:
 • Windows 10
 • Windows 8,1
 • Mac OS X

Βήμα 1: Εγκαταστήστε την ενημέρωση

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Κατεβάστε το αρχείοUPDATE_M34R2196.zipστον υπολογιστή σας και μην ξεχάσετε σε ποιον κατάλογο το αποθηκεύσατε.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Ελέγξτε ότι το μέγεθος είναι 215 MB 225 891 384 byte.
Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
 1. Εξαγάγετε το αρχείο της ενημέρωσης από το αρχείο UPDATE_M34R2196.zip.
  • Για λειτουργικό σύστημα Mac OS X:
   1. Μεταβείτε στη θέση όπου έγινε λήψη του αρχείου και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο UPDATE_M34R2196.zip.
   2. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα UPDATE.
  • Για λειτουργικό σύστημα Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATE_M34R2196.zip και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή όλων.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον Internet Explorer, το αρχείο θα αποθηκευτεί στον φάκελο Λήψεις. Για να εντοπίσετε το φάκελο Λήψεις, κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξης και κατόπιν εντοπίστε το αρχείο λήψης χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows.
   2. Στο παράθυρο Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip), πατήστε Εξαγωγή.
   3. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα UPDATE.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα εξαχθούν τέσσερα αρχεία: MSB34-FW.BIN και MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN και MSB34FW_MB.ID.
 2. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.
 3. Μεταφορά του φακέλου UPDATE στη συσκευή αποθήκευσης USB:
  • Για λειτουργικό σύστημα Mac OS X:
   Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
  • Για λειτουργικό σύστημα Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κατόπιν κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE.
   2. Από το μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή προς... και κατόπιν κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
   3. Ο φάκελος ενημέρωσης αντιγράφεται στη συσκευή USB.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί αν ο φάκελος δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν τροποποιηθεί το όνομα του φακέλου.
 4. Μετά την αντιγραφή του φακέλου UPDATE, αφαιρέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας.
Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής:

Πρώτα προετοιμάστε τον εξοπλισμό και στη συνέχεια μεταφέρετε την ενημέρωση στην μπάρα ηχείων.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. Αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη
 4. Τοποθετήστε τη συσκευή USB που περιέχει τα 4 αρχεία.

Μεταφορά της ενημέρωσης:

 1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη του τηλεχειριστηρίου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε Update via USB Memory (Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Βρέθηκαν αρχεία ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB. Θέλετε να γίνει ενημέρωση του λογισμικού; Τρέχουσα έκδοση M21.R.xxxx. Νέα έκδοση M34.R.2196. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα και μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά την ενημέρωση.) (Βρέθηκε νέα έκδοση λογισμικού στο δίκτυο. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό;) Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 4. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα Update Caution (Προσοχή – Ενημέρωση). Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα UPDT (Ενημέρωση) στην οθόνη της πρόσοψης.
 7. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στην εμπρός οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το μήνυμα DONE (Ολοκληρώθηκε). Η μπάρα ηχείων θα επανεκκινηθεί αυτόματα:
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος στη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M34.R.2196, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπάρας ηχείων μέσω του υπολογιστή σας και μιας συσκευής μνήμης USB:
 • Οι ενδείξεις UPDT (Ενημέρωση) και ERROR (Σφάλμα) εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη της πρόσοψης.
  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της μπάρας ηχείων.
  3. Δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων και επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATE_M34R2196.zipπου κατέβασα από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Η λήψη του αρχείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.