Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προσθέστε τη λειτουργία AI-based Real-time Tracking AF (Αυτόματη εστίαση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη) και, εάν η δυνατότητα Touch Function (Λειτουργία αφής) έχει οριστεί σε Tracking AF (Αυτόματη εστίαση παρακολούθησης), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Real-time Tracking (Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο) για να παρακολουθείτε το θέμα ακόμη και κατά τη χειροκίνητη εστίαση
 • Προσθέστε τη λειτουργία Breathing Compensation (Αντιστάθμιση αναπνοής) για σταθερή γωνία θέασης κατά την εστίαση
 • Προσθέστε την έξοδο RAW 16-bit μέσω HDMI
 • Προσθέστε τη λειτουργία bokeh adjustment (προσαρμογή bokeh) για εύκολη προσαρμογή, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αλλαγές έκθεσης
 • Προσθέστε νέες δυνατότητες που υποστηρίζουν διπλή παραγωγή Υψηλού Δυναμικού Εύρους (HDR) και Τυπικού Δυναμικού Εύρους (SDR) για το SR Live
  • SDR Emulated Preview Display (Οθόνη προεπισκόπησης με προσομοίωση) στο EVF
  • SDR Gain Metadata Recording (Εγγραφή ενίσχυσης μεταδεδομένων)
 • Προσθέστε τη λειτουργία Picture Cache Recording (Εγγραφή εικόνας μνήμης Cache), η οποία υποστηρίζεται επίσης κατά τη λήψη με S&Q Motion (Αργή και γρήγορη κίνηση)
 • Εμφανίστηκε ο μετρητής στάθμης ήχου 4 καναλιών στην οθόνη
 • Προσθέστε κι άλλες χρήσιμες λειτουργίες

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση όλων των ενημερωμένων λειτουργιών, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προσθέτει τις επιλογές 100P και 120P στο μενού ρυθμού καρέ Slow & Quick Motion (Αργή και γρήγορη κίνηση) όταν ο κωδικοποιητής έχει ρυθμιστεί σε RAW ή RAW & XAVC-I
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο η τιμή EI δεν εμφανίζεται σωστά κατά την αναπαραγωγή στη λειτουργία Cine EI
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες εκδόσεις, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Update_ILMEFX6V200.exe

Έκδοση αρχείου

 • 2.00

Μέγεθος αρχείου

 • 536 MB (563 077 640 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 27-01-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Αν η έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η V1.10 ή παλιότερη, απαιτείται ενημέρωση.

Σημείωση: Αν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης Date/Time (Ημερομηνία/Ώρα) όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα στις σωστές τιμές.

 1. Επιλέξτε Menu (Μενού) → Maintenance (Συντήρηση) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του συστήματος.
  Εικόνα που υποδεικνύει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις ακόλουθες εκδόσεις των Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Υλικό υπολογιστή

Για αυτήν την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος απαιτείται το εξής υλικό:

 • Υπολογιστές με Intel ή AMD (δεν υποστηρίζονται οι υπολογιστές με ARM)
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: Τουλάχιστον 600 MB
 • Μνήμη RAM: Τουλάχιστον 600 MB

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Τροφοδοτικό AC
 • Καλώδιο USB που παρέχεται με τη μηχανή
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Να συνδέετε πάντα το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC κατά την αναβάθμιση. Αν είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα μια μπαταρία, η αναβάθμιση θα συνεχιστεί αν αποσυνδεθεί το τροφοδοτικό AC.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη μηχανή πριν ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά. Μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση Αναμονής καθ' όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής σας μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, ολόκληρη η διαδικασία της ενημέρωσης θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά.
 • Μην ανοίξετε την επιλογή About This System Software Updater (Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος) στο μενού του System Software Updater (Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλμα στη λειτουργία του λογισμικού.
 • Μην συνδέσετε τη μηχανή σε άλλες συσκευές εκτός από τον υπολογιστή σας.
 • Μην συνδέσετε ακόμη τη μηχανή και τον υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης:

 1. Πατήστε το κουμπί Λήψη παραπάνω.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.
 3. Θα ξεκινήσει η λήψη του αρχείου Update_ILMEFX6V200.exe.
  Σημείωση: Μέγεθος αρχείου: 536 MB (563 077 640 byte)
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).
  Σημείωση: Με τις τυπικές ρυθμίσεις του Microsoft Edge, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο των Λήψεων. Κάντε κλικ στο πλακίδιο της επιφάνειας εργασίας από την οθόνη Έναρξης και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.

Βήμα 1: Εκκινήστε το Πρόγραμμα ενημέρωσης

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Update_ILMEFX6V200.exe που κατεβάσατε. Μην συνδέσετε ακόμη τη μηχανή στον υπολογιστή.
 3. Ξεκινά το DeviceLogUploadTool.
 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα, συνδέστε την στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB και επιλέξτε Execute (Εκτέλεση). Εμφανίζεται η ένδειξη USB Mode (Τρόπος λειτουργίας USB) στην οθόνη LCD της μηχανής.
 5. Πατήστε Next (Επόμενο).
  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα Could not find the camera for this update (Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της μηχανής για αυτήν την ενημέρωση). Δοκιμάστε τα εξής:
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Αν ο υπολογιστής έχει πολλές υποδοχές USB, δοκιμάστε με τις άλλες υποδοχές.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 6. Εμφανίζεται η πολιτική απορρήτου. Διαβάστε την προσεκτικά, επιλέξτε το πλαίσιο και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).

  Αν συλλέγονται τα δεδομένα της κάμερας, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. Πατήστε Next (Επόμενο).
  Σημείωση: Αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται αν επιλέξετε Disagree (Διαφωνώ).

  Εικόνα που υποδεικνύει ότι έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα για τη χρήση της κάμερας
 7. Ξεκινά το System Software Updater (Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος).
 8. Πατήστε Next (Επόμενο). Ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης και ο αριθμός της ενημερωμένης έκδοσης εμφανίζονται στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.
  • Απαιτείται ενημέρωση
   Εικόνα που υποδεικνύει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
  • Δεν απαιτείται ενημέρωση
   Εικόνα που υποδεικνύει την τελευταία έκδοση λογισμικού στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
 9. Η κάμερα θα πραγματοποιήσει αυτόματη επαναφορά.
 10. Εκκινήστε την ενημέρωση. Μετά την αυτόματη επαναφορά, θα ξεκινήσει η ενημέρωση και θα εμφανιστεί μια γραμμή προόδου. Η ενημέρωση θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

 11. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η μηχανή θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Όταν εμφανιστεί ξανά η οθόνη LCD, κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  Σημείωση: Μετά την επανεκκίνηση, ενδέχεται να εμφανιστεί μια προειδοποίηση ανάκτησης δεδομένων. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί η προειδοποίηση.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας

 1. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε Menu (Μενού) → Maintenance (Συντήρηση) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του συστήματος.
  Εικόνα που υποδεικνύει την ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώνεται

Αν η οθόνη παραμείνει μαύρη για πάνω από 15 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και το τροφοδοτικό AC από τη μηχανή, αφήστε τα στην άκρη για μερικά λεπτά και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε το τροφοδοτικό AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε τη μηχανή και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.