Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • WF-SP800N

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει τη σταθερότητα της σύνδεσης Bluetooth

Απαιτήσεις συστήματος

 • Μια συσκευή Android (έκδ. 5.0 ή νεότερη) ή μια συσκευή iOS (iOS 11.0 ή νεότερο) 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε iOS 13.1, ενημερώστε τη συσκευή στο iOS 13.2 ή σε νεότερη έκδοση και εκτελέστε μετά την ενημέρωση.
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση του Sony | Headphones Connect.
 • Τα ακουστικά πρέπει να είναι συνδεδεμένα στη συσκευή σας Android ή iOS.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 1.1.0 για το WF-SP800N

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 1.1.0

Μέγεθος αρχείου

 • 1 061 KB (1 086 480 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 15-04-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Αν το υλικολογισμικό είναι η έκδοση 1.1.0, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.
Αν δεν είστε βέβαιοι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού έχετε:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 3. Πατήστε τις τρεις κουκκίδες (κουμπί μενού) στην επάνω δεξιά γωνία.
 4. Επιλέξτε την Έκδοση της συσκευής σας που εμφανίζεται στο Μενού. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
 5. Επιβεβαιώστε την έκδοση του υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • ΜΗΝ τοποθετείτε την κεντρική μονάδα στον φορτιστή μπαταρίας και ΜΗΝ απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη λήψη/τη μεταφορά δεδομένων/την ενημέρωση, διαφορετικά τα ακουστικά μπορεί να εμφανίσουν αστάθεια. 
 • Η λειτουργία που έχει εκχωρηθεί στον αισθητήρα αφής ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect για να εκχωρήσετε ξανά τη λειτουργία στον αισθητήρα αφής.
 • ΜΗΝ απενεργοποιείτε τη συσκευή.
  ΜΗΝ πατάτε το (κουμπί λειτουργίας).
 • Αν ενημερώνετε τα ακουστικά ενώ δεν τα φοράτε, ρυθμίστε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (απενεργοποίηση λειτουργίας όταν δεν φοράτε τα ακουστικά) σε Do not turn off (Να μην απενεργοποιείται).
  Αν είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Off when headphones are taken off (Απενεργοποίηση με την αφαίρεση των ακουστικών), τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από περίπου 5 λεπτά και θα ανασταλεί η μεταφορά δεδομένων του αρχείου ενημέρωσης. Στη συνέχεια, όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και τα επανασυνδέσετε με Bluetooth, θα γίνει επανεκκίνηση της ανεσταλμένης μεταφοράς δεδομένων.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αλλάξατε τη ρύθμιση, ορίστε την ξανά σε Off when headphones are taken off (Απενεργοποίηση με την αφαίρεση των ακουστικών) αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 • ΜΗΝ πραγματοποιήσετε την ενημέρωση σε μέρος όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως:
  • στο τραίνο/σε μέρη όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα
  • κοντά σε συσκευές μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια από τη συσκευή Android/iOS που διαθέτετε, πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (συσκευή Android/iOS και ακουστικά) είναι πλήρως φορτισμένες.

Πριν από την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Στις συσκευές Android/iOS, η διαδικασία ενημέρωσης θα διαρκέσει περίπου 40 λεπτά. (Το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 1.03 MB)
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android/iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση.
 • Για να ενημερώσετε αυτά τα ακουστικά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Σημειώστε πως όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Automatic download of software (Αυτόματη λήψη λογισμικού)(εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση) στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect, η λήψη και η μεταφορά του λογισμικού ενημέρωσης θα ξεκινήσουν αυτόματα.
  • Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή στη συσκευή Android.
  • Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ακουστικά. (Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά τα ακουστικά όσο η μεταφορά εκτελείται στο παρασκήνιο, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Βοηθός Google.)
  • Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Λήψη και εγκατάσταση

Για να ενημερώσετε τα ακουστικά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 • Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή στη συσκευή Android.
 • Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ακουστικά.
 • Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Βήμα 1: Εγκαταστήστε την ενημέρωση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
  • Αν δεν έχετε συνδεθεί ποτέ στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Android.
  • Αν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect στο παρελθόν, επιλέξτε τα ακουστικά σας. 
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τόσο η αριστερή όσο και η δεξιά πλευρά των ακουστικών εμφανίζονται ως συνδεδεμένες.
  • Αν στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Automatic download of software (Αυτόματη λήψη λογισμικού) (η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση), η λήψη και η μεταφορά του λογισμικού ενημέρωσης θα γίνει αυτόματα.
   Μεταβείτε στο βήμα 6.
  • Αν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της αυτόματης λήψης λογισμικού, η λήψη και η μεταφορά του ενημερωμένου λογισμικού δεν θα ξεκινήσουν αυτόματα.
   Μεταβείτε στο βήμα 4 για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
    
 3. Αφού γίνει η σύνδεση και η ενημέρωση είναι διαθέσιμη, στην οθόνη μηνύματος The latest headphones software is available (Είναι διαθέσιμο το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών), πατήστε More info (Περισσότερες πληροφορίες).
 4. Στην οθόνη Update Software (Ενημέρωση λογισμικού), βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η Έκδοση 1.1.0 και πατήστε START (ΕΝΑΡΞΗ).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εμφανιστεί το μήνυμα Switching software transfer destination… (Εναλλαγή προορισμού μεταφοράς λογισμικού…), μην κάνετε τίποτα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη.
 5. Στην οθόνη Update the headphones software (Ενημέρωση λογισμικού ακουστικών), πατήστε "More info" (Περισσότερες πληροφορίες).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη, είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Auto Power Off Function (Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης). 
  Αλλάξτε τη λειτουργία Auto power off function (Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης) σε Do not turn off (Να μην γίνει απενεργοποίηση).
 6. Στην οθόνη Update Software (Ενημέρωση λογισμικού), πατήστε START (Έναρξη).
 7. Η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί.
  ΜΗΝ τοποθετείτε την κεντρική μονάδα στον φορτιστή μπαταρίας κατά την ενημέρωση, διαφορετικά τα ακουστικά μπορεί να αχρηστευθούν.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την ενημέρωση, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν και θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα και θα γίνει αυτόματα επανασύνδεση με τη συσκευή Android ή iOS μέσω Bluetooth για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. 
 8. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται, ελέγξτε αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 1.1.0. Αν ναι, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Check the firmware version (Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού).

Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού 1.1.0, η αναβάθμιση πέτυχε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε OK.
 2. Επανεκκινήστε τα ακουστικά (εισαγάγετέ τα στη θήκη και αφαιρέστε τα από τη θήκη).
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect και επαναλάβετε την ενημέρωση.

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 1.1.0, η ενημέρωση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά την ενημέρωση υλικολογισμικού. Μπορείτε να ελέγξετε την Έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην επιλογή Check the firmware version (Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού) σε αυτήν τη σελίδα.