Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SRS-RA3000
 • SRS-RA5000

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προστέθηκε υποστήριξη για την υπηρεσία Amazon Music HD 360 Reality Audio, που είναι διαθέσιμη από το Amazon Music HD
 • Ενημερώθηκε το Chromecast built-in σε Ήχο v1.44 για την υποστήριξη του Google Cast 360 Reality Audio

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελεστεί προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής του Chromecast built-in. Θα εγκατασταθεί αυτόματα μόλις υπάρξει ενεργή σύνδεση δικτύου και η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Απαιτήσεις συστήματος

 • Σε συσκευή Android (έκδοση 5.0 μεταγενέστερη) ή σε συσκευή iOS (iOS 11.0 ή μεταγενέστερη)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Sony | Music Center
 • Τα ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα στη συσκευή σας Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.12

Έκδοση αρχείου

 • 1.12

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 06-04-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι παλιότερη από την 1.12, συνιστούμε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center.
 3. Συνδέστε το ηχείο με την εφαρμογή Sony | Music Center.
 4. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
 5. Επιλέξτε System (Σύστημα).
 6. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού (αριθμοί σε κόκκινο πλαίσιο).
  Τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού του ηχείου

Λήψη και εγκατάσταση

Θα γίνει αυτόματα ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο μέσω δικτύου Wi-Fi. Αν λάβετε ένα μήνυμα ενημέρωσης όταν συνδεθείτε στην εφαρμογή Sony | Music Center, ακολουθήστε τις οδηγίες για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Οι ενημερώσεις λογισμικού θα παρέχονται κατά καιρούς όταν, για παράδειγμα, γίνει διαθέσιμη μια νέα λειτουργία ή όταν η ενημέρωση είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της συσκευής.

Σημαντική σημείωση

 • Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση λογισμικού.
 • Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων του λογισμικού.
 • Μην απενεργοποιήσετε και μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Για την εγκατάσταση της ενημέρωσης λογισμικού είναι απαραίτητα η αποδοχή της Συμφωνίας άδειας χρήσης τελικού χρήστη (EULA) της Sony.
 • Το λογισμικό για αυτό το προϊόν ενημερώνεται αυτόματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δεν μπορείτε να επιλέξετε ή να αρνηθείτε τη λήψη αυτού του λογισμικού αυτόματης ενημέρωσης.
 • Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η ενδεικτική λυχνία ισχύος (πράσινη) αναβοσβήνει γρήγορα και κατά τη διάρκεια της λήψης των δεδομένων της ενημέρωσης η ενδεικτική λυχνία ΣΥΝΔΕΣΗΣ (πορτοκαλί) αναβοσβήνει ταυτόχρονα.