Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • PS-HX500

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Το Hi-Res Audio Recorder είναι μια εφαρμογή για την εγγραφή κομματιών ήχου από έναν δίσκο βινυλίου στον υπολογιστή σας σε μορφή υψηλής ανάλυσης και περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Νέο χαρακτηριστικό για το Hi-Res Audio Recorder Έκδ.1.1.4
  • Πλέον υποστηρίζεται το macOS Big Sur(11) και το macOS Monterey(12).
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου σχετικά με την πρόσβαση του μικροφώνου κατά την πρώτη εκκίνηση, θα πρέπει να επιτρέψετε την πρόσβαση στο μικρόφωνο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Μετά την ενημέρωση παρακάτω.

Παλαιότερα οφέλη και βελτιώσεις

Δείτε προηγούμενα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg

Έκδοση αρχείου

 • 1.1.4

Μέγεθος αρχείου

 • 4.6 MB (4 566 434 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 13-04-2021

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

To Hi-Res Audio Recorder είναι συμβατό με τις παρακάτω εκδόσεις macOS:

 • OS X Mavericks (10.9)
 • OS X Yosemite (10.10)
 • OS X El Capitan (10.11)
 • macOS Sierra (10.12)
 • macOS High Sierra (10.13)
 • macOS Mojave (10.14)
 • macOS Catalina (10.15)
 • macOS Big Sur (11)
 • macOS Monterey (12)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 • Η σωστή λειτουργία του Hi-Res Audio Recorder δεν είναι εξασφαλισμένη:
  • σε κάθε υπολογιστή με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα
  • σε έναν υπολογιστή που κάποιος συναρμολόγησε μόνος του, σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα τροποποιημένο από τον χρήστη ή σε έναν υπολογιστή πολλαπλής εκκίνησης
  • με τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας του υπολογιστή: Αναστολή λειτουργίας ή Ύπνος (Σε αναμονή)

Υλικό υπολογιστή

To Hi-Res Audio Recorder είναι συμβατό με το παρακάτω υλικό:

 • Ανάλυση οθόνης: 1.024 x 768 pixel ή υψηλότερη
 • Συσκευή αναπαραγωγής ήχου: Απαιτείται

Δεν εγγυούμαστε τη λειτουργία για όλους τους υπολογιστές, ακόμα και αν ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος.

Λήψη και εγκατάσταση

Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης

 1. Πατήστε το κουμπί Download (Λήψη).
 2. Το αρχείο προγράμματος εγκατάστασης θα αποθηκευτεί στο φάκελο που ορίσατε ως φάκελο προορισμού στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Από προεπιλογή, θα αποθηκευτεί στον φάκελο Downloads (Λήψεις).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του προγράμματος εγκατάστασης Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Το πακέτο εγκατάστασης θα αποσυμπιεστεί.
 4. Θα εμφανιστεί η οθόνη Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer (Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα εγκατάστασης του Hi-Res Audio Recorder). Κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια).
 5. Θα εμφανιστεί η οθόνη Software License Agreement (Άδεια χρήσης λογισμικού). Αφού επιβεβαιώσετε το κείμενο της άδειας, κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια).
 6. Για να αποδεχτείτε την άδεια, κάντε κλικ στο Agree (Συμφωνώ).
 7. Εμφανίζεται η οθόνη Select a Destination (Επιλέξτε έναν προορισμό). Επιλέξτε ένα δίσκο και κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια).
 8. Κατόπιν, καθορίστε τον τύπο εγκατάστασης. Για τυπική εγκατάσταση, επιλέγεται αυτόματα η εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου. Αν επιθυμείτε η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί σε άλλη μονάδα δίσκου, κάντε κλικ στην επιλογή Change install location... (Αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης...). Αφού επιλέξετε τον προορισμό, κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση).
 9. Όταν σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στην επιλογή Install Software (Εγκατάσταση λογισμικού).
 10. Εμφανίζεται η οθόνη Installing Hi-Res Audio Recorder (Εγκατάσταση του Hi-Res Audio Recorder) και η εγκατάσταση ξεκινά.
 11. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα εμφανιστεί η οθόνη The installation was successful (Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία). Κάντε κλικ στην επιλογή Close (Κλείσιμο) για να εξέλθετε από το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Μετά την ενημέρωση

Μπορείτε να εκκινήσετε το Hi-Res Audio Recorder ως εξής.
Ανοίξτε την Εύρεση και κάντε διπλό κλικ στο Hi-Res Audio Recorder στο μενού Applications (Εφαρμογές).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ανοίξει η εφαρμογή, όταν εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο διαλόγου, πατήστε το κουμπί OK.

Διαφορετικά, αν κάνετε κλικ στο κουμπί Don’t Allow (Να μην επιτρέπεται), δεν θα μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ήχου.
Στη συνέχεια επιλέξτε διαδοχικά System Preferences → Security & Privacy → Privacy → Microphone (Προτιμήσεις συστήματος > Ασφάλεια και απόρρητο > Απόρρητο > Μικρόφωνο) και επιλέξτε Hi-Res Audio Recorder στη λίστα εφαρμογών στη δεξιά πλευρά.

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αποτυχία εγκατάστασης:

 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή με κάποιο από τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα.
 • Βεβαιωθείτε ότι στη μονάδα δίσκου υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος. Η εγκατάσταση απαιτεί περίπου 100 MB ελεύθερο χώρο. Αν δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στον δίσκο, αφαιρέστε τα αρχεία που δεν χρειάζεστε.

Ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να εντοπίσει το συνδεδεμένο πικάπ:

 • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί σωστά και μετά συνδέστε τον υπολογιστή και το πικάπ με ένα καλώδιο USB.
 • Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βεβαιωθείτε ότι το όνομα του πικάπ εμφανίζεται στο System Information (Πληροφορίες συστήματος):
  • Συνδέστε το πικάπ με τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε το.
  • Επιλέξτε About This Mac (Σχετικά με αυτό το Mac) στο μενού Apple.
  • Επιλέξτε Overview (Επισκόπηση) και μετά System Report (Αναφορά συστήματος).
  • Επιλέξτε USB κάτω από το Hardware (Υλικό) και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το PS-HX500.

Δεν γίνεται εκκίνηση του Hi-Res Audio Recorder:

 • Ο υπολογιστής σας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Εκκινήστε μια άλλη εφαρμογή για να δείτε αν λειτουργεί σωστά.
 • Ο υπολογιστής σας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι το Hi-Res Audio Recorder έχει εγκατασταθεί σωστά.
  • Ανοίξτε την Εύρεση και βεβαιωθείτε ότι το Hi-Res Audio Recorder εμφανίζεται στο στοιχείο Applications (Εφαρμογές).
 • Αν το Hi-Res Audio Recorder δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, τότε απεγκαταστήστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την από την αρχή.