Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • WH-1000XM4

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει τη σταθερότητα της σύνδεσης Bluetooth
 • Βελτιώνει την ποιότητα κλήσεων hands-free

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Τα παρακάτω πλεονεκτήματα και βελτιώσεις περιλαμβάνονται επίσης σε αυτήν την ενημέρωση.  

 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο τα ακουστικά δεν μπορούν να συζευχθούν σε υπολογιστή με Windows
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο όταν υπάρχουν 2 συσκευές Bluetooth που συνδέονται ταυτόχρονα, οι συνδεδεμένες συσκευές αποσυνδέονται και επανασυνδέονται επανειλημμένα
 • Βελτιώνει τη γενική απόδοση των ακουστικών

Απαιτήσεις συστήματος

 • Σε συσκευή Android (έκδοση 5.0 μεταγενέστερη) ή σε συσκευή iOS (iOS 11.0 ή μεταγενέστερη)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση του Sony | Headphones Connect.
 • Τα ακουστικά πρέπει να συνδεθούν στη συσκευή σας Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 2.5.0 για το WH-1000XM4

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 2.5.0

Μέγεθος αρχείου

 • 1 362 KB (1 395 504 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 18-05-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού ως εξής.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 3. Πατήστε τις τρεις κουκκίδες (κουμπί μενού) στην επάνω δεξιά γωνία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
 4. Επιλέξτε την έκδοση της συσκευής σας που εμφανίζεται στο μενού. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
 5. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Μην φορτίζετε την μπαταρία και μην απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Αν γίνει αυτό, τα ακουστικά μπορεί να καταστραφούν.
 • Μην πραγματοποιείτε την ενημέρωση σε μια τοποθεσία όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως σε τρένο, σε μέρος όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα ή κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, σε ασύρματο τηλέφωνο ή σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz.
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (συσκευή Android/iOS και ακουστικά) είναι πλήρως φορτισμένες.
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια από τη συσκευή Android ή iOS που διαθέτετε, πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.
 • Όταν κάνετε την ενημέρωση ενώ δεν φοράτε τα ακουστικά, μεταβείτε στη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης της εφαρμογής Sony | Headphones Connect και επιλέξτε Do not turn off (Να μην απενεργοποιείται). Αν επιλέξετε Off when headphones are taken off (Απενεργοποίηση με την αφαίρεση των ακουστικών), τα ακουστικά σας θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά και θα ανασταλεί η μεταφορά δεδομένων του αρχείου ενημέρωσης. Αν συμβεί αυτό, η μεταφορά δεδομένων θα συνεχιστεί την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τα ακουστικά σας και συνδεθεί ξανά το Bluetooth. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτήν την ενημέρωση, μπορείτε να τις επαναφέρετε αφού η ενημέρωση ολοκληρωθεί.

Πριν από την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 1.33 MB.
 • Για συσκευές iOS, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Google Assistant πριν την ενημέρωση.
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android/iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση.

Λήψη και εγκατάσταση

Για την ενημέρωση αυτών των ακουστικών, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 • Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή στη συσκευή Android.
 • Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ακουστικά.
 • Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Βήμα 1: Εγκαταστήστε την ενημέρωση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
  • Αν δεν έχετε συνδεθεί ποτέ στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Android.
  • Αν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect στο παρελθόν, επιλέξτε τα ακουστικά σας.
 3. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
 4. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη Headphone update available (Διαθέσιμη ενημέρωση για τα ακουστικά) και μπορείτε να πατήσετε More Info (Περισσότερες πληροφορίες).
 5. Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται η Έκδοση2.5.0  και πατήστε OK για να ξεκινήσει η ενημέρωση.
 6. Αφού ξεκινήσει η λήψη και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Bluetooth Pairing Request (Αίτημα σύζευξης Bluetooth), πατήστε Pair (Σύζευξη). Η ενημέρωση θα συνεχιστεί. (Μόνο για συσκευές iOS)
 7. Η μεταφορά ξεκινά. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη, αφού ολοκληρωθεί η λήψη.
 8. Αφού ξεκινήσει η μεταφορά και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου ένα λεπτό.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην φορτίζετε την μπαταρία και μην απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Αν γίνει αυτό, τα ακουστικά μπορεί να καταστραφούν. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα αποσύνδεσης, περιμένετε μέχρι να γίνει αυτόματα η επανασύνδεση.
 9. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε OK.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται, ελέγξτε αν η έκδοση έχει αναβαθμιστεί στο ακόλουθο βήμα.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Check the firmware version (Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού).

Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού 2.5.0, η αναβάθμιση πέτυχε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε OK.
 2. Επανεκκινήστε τα ακουστικά (απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά).
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect και επαναλάβετε την ενημέρωση.

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 2.5.0, η ενημέρωση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά την ενημέρωση υλικολογισμικού. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην επιλογή Check the firmware version (Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού) σε αυτήν τη σελίδα.