Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • LSPX-S2

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Δεν αποκτούνται πλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βάση της Πολιτικής διαχείρισης απορρήτου.
  Σημείωση: Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος δεν αποκτούνταν ποτέ στην Ευρώπη.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται επίσης τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οι βελτιώσεις.

 • Προστέθηκε υποστήριξη για τις αλλαγές στην υπηρεσία Spotify
 • Διορθώθηκαν ορισμένα γλωσσικά σύμβολα

Απαιτήσεις συστήματος

 • Συσκευή Android (έκδοση 5.0 ή νεότερη) ή iOS (iOS 11.0 ή νεότερο)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Sony | Music Center
 • Τα ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα στη συσκευή σας Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 1.09 για το LSPX-S2

Έκδοση αρχείου

 • 1.09

Μέγεθος αρχείου

 • 45.0 MB (47 247 536 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 18-04-2023

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 1.07 ή παλιότερη, συνιστούμε ιδιαίτερα να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center.
 3. Συνδέστε το ηχείο με την εφαρμογή Sony | Music Center.
 4. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
 5. Επιλέξτε System (Σύστημα).
 6. Επιβεβαιώστε την έκδοση του υλικολογισμικού (αριθμοί στο κόκκινο πλαίσιο).
  Η έκδοση του υλικολογισμικού εμφανίζεται στην ένδειξη [ LSPX-S2 Version] στο κέντρο της οθόνης.

Σημαντική σημείωση

Οι ενημερώσεις λογισμικού είναι δυνατές όταν το ηχείο βρίσκεται στις παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας.

 • Το ηχείο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα AC μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού AC USB.
  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενημερώσεων λογισμικού όταν η μονάδα λειτουργεί μόνο με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Το ηχείο είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.
 • Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προσθήκης ηχείων (Speaker ADD), την ασύρματη στερεοφωνική λειτουργία (Wireless Stereo) ή την ασύρματη λειτουργία πολλών δωματίων (Wireless Multi-room) με πολλές μονάδες, ακυρώστε αυτές τις λειτουργίες και ενημερώστε τις μονάδες μία προς μία.

Πριν την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Η διαδικασία της ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.

Λήψη και εγκατάσταση

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος.
  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού όταν η μονάδα λειτουργεί μόνο με την μπαταρία. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό AC USB και το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε τη θύρα DC IN 5V της μονάδας στην πρίζα.
 2. Πατήστε το κουμπί (On/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
 3. Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο (δίκτυο).
 4. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center.
 5. Συνδέστε το ηχείο με την εφαρμογή Sony | Music Center.
 6. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
  Οι πληροφορίες εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 7. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη Update the software of the speaker. (Ενημερώστε το λογισμικό του ηχείου). Μπορείτε να πατήσετε More Info (Περισσότερες πληροφορίες).
 8. Πατήστε OK για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.
  Το κουμπί [LATER] (Αργότερα) και το κουμπί [OK] εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Το κουμπί [OK] είναι στα δεξιά.
 9. Αφού ξεκινήσει η λήψη και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
 10. Αφού ξεκινήσει η μεταφορά και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
  Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε τα ηχεία κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Διαφορετικά, τα ηχεία μπορεί να καταστούν ακατάλληλα για χρήση. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε OK.
  Το κουμπί [OK] εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 11. Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται, ελέγξτε αν η έκδοση έχει αναβαθμιστεί στο ακόλουθο βήμα.
 12. Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τελειώσει η ενημέρωση του λογισμικού.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού.
Σημείωση: Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού 1.09, η αναβάθμιση πέτυχε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε OK.
 2. Επανεκκινήστε (απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά) το ηχείο.
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή Sony | Music Center και επαναλάβετε την ενημέρωση.

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 1.09, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία της ενημέρωσης. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή Sony | Music Center. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού σε αυτήν τη σελίδα.

Αν η ενδεικτική λυχνία (ενεργοποίηση/αναμονή) αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα ως εξής:

Η λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης λογισμικού (Αυτόματη ενημέρωση) του ηχείου ενεργοποιείται από το Sony | Music Center. Η ενημέρωση εκτελείται όταν δεν χρησιμοποιείτε το ηχείο, όπως στο μέσο της νύχτας ή όταν το ηχείο βρίσκεται σε κατάσταση BLUETOOTH/Αναμονής με σύνδεση δικτύου. Η ενδεικτική λυχνία (ενεργοποίηση/αναμονή) αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του ηχείου.
Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της ζώνης ώρας από το Sony | Music Center.

Αν οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν σταθερά ή αναβοσβήνουν ως εξής:

 • Η ενδεικτική λυχνία δικτύου ανάβει με λευκό χρώμα για 1 δευτερόλεπτο
 • Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει με λευκό χρώμα για 1 δευτερόλεπτο
 • Η ενδεικτική λυχνία (ενεργοποίηση/αναμονή) αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα

Η ενημέρωση λογισμικού έχει αποτύχει.
Απενεργοποιήστε το ηχείο και, κατόπιν, ενεργοποιήστε το ξανά. Η ενημέρωση θα συνεχιστεί. Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε εκ νέου το ηχείο, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.