Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SEL50F12GM

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Για την εκτέλεση αυτής της ενημέρωσης, αυτός ο φακός πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο σώμα μιας μηχανής E-mount.
 • Ορισμένα μοντέλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτήν την ενημέρωση (λίστα μοντέλων).
 • Αν χρησιμοποιείτε την PXW-FS7M2, ακολουθήστε τα βήματα που αναγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της PXW-FS7M2.

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο, σε σπάνιες περιπτώσεις, η τιμή του διαφράγματος μπορεί να γίνει ασταθής κατά τον χειρισμό του δακτυλίου IRIS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Update_SEL50F12GMV2D.exe

Έκδοση αρχείου

 • 02

Μέγεθος αρχείου

 • 9.46 MB (9 920 512 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 21-06-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού. Αν η έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η έκδ. 01, απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού στον υπολογιστή σας και ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού εκτελώντας την ενημέρωση.
  Εικόνα που υποδεικνύει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού είναι συμβατή με τις ακόλουθες εκδόσεις των Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στον σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερο
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κλείστε όλα τα υπόλοιπα λογισμικά εφαρμογών πριν ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος του φακού.

Άλλα στοιχεία για φωτογραφικές μηχανές α με εναλλάξιμους φακούς

 • Πηγή τροφοδοσίας για τη μηχανή: Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά)
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις μπάρες) ή περισσότερες. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά). Αποσπάστε την κάθετη λαβή πριν ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος του φακού.
 • Καλώδιο USB που παρέχεται με τη μηχανή
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Άλλα στοιχεία για μηχανές που χρησιμοποιούνται για αναμετάδοση και παραγωγή

 • Πηγή ρεύματος για τη μηχανή: Το ειδικό τροφοδοτικό AC
 • Το καλώδιο USB που παρέχεται με τη μηχανή.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Η ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο φακός είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική μηχανή. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού χρησιμοποιώντας άλλη φωτογραφική μηχανή.
 • Τοποθετήστε τον φακό στη φωτογραφική μηχανή προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
 • Όταν εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού, χρησιμοποιήστε πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά). (για φωτογραφικές μηχανές α με εναλλάξιμους φακούς)
 • Όταν εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού, χρησιμοποιήστε το ειδικό τροφοδοτικό AC. (για μηχανές που χρησιμοποιούνται για αναμετάδοση και παραγωγή)
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της φωτογραφικής μηχανής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή από πριν.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και το τροφοδοτικό AC έχουν αφαιρεθεί πριν συνδεθεί ο φακός με την ενημέρωση. (για επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές)
 • Μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλες οι συσκευές εκτός από τον υπολογιστή.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Πατήστε το κουμπί Λήψη παραπάνω.
 3. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.
 4. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου Update_SEL50F12GMV2D.exe.
 5. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τις τυπικές ρυθμίσεις του Microsoft Edge, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στον φάκελο των Λήψεων. Κάντε κλικ στο πλακίδιο της επιφάνειας εργασίας από την οθόνη Έναρξης και εντοπίστε το αρχείο λήψης στον φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.

Μόλις το αρχείο ληφθεί επιτυχώς, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος έκδ. 02 για τον φακό SEL50F12GM.

Βήμα 1: Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Update_SEL50F12GMV2D.exe που έχετε κατεβάσει για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.
 3. Ενεργοποιήστε τη μηχανή. Αν η μηχανή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού, επιλέξτε στη μηχανή Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → USB Connection (Σύνδεση USB) και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). (Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο.) Αν είναι επιλεγμένη άλλη λειτουργία εκτός από τη Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση).
 4. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή από πριν. Συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους.
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη μηχανή και συνδέστε το ξανά.
  • Αν υπάρχει άλλος ακροδέκτης USB στον υπολογιστή, συνδέστε το καλώδιο USB σε άλλο ακροδέκτη USB.
 5. Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται το Εικονίδια USB στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το Εικονίδια USB δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 6. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού. Στον υπολογιστή εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού και στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται το μήνυμα Follow computer instructions (Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από αυτό το σημείο και μετά, μην απενεργοποιήσετε καθόλου τη μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού. Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να εμφανιστούν οι αλλαγές στην οθόνη ανάλογα με το μοντέλο της μηχανής.
  • Υπολογιστής
   Οθόνη ελέγχου έκδοσης
  • Φωτογραφική μηχανή
   Οθόνη
  Αντιμετώπιση προβλημάτων:
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα The update is not available for your model. (Η ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη για το μοντέλο σας), ελέγξτε αν το αρχείο του λογισμικού συστήματος φακού που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε είναι το σωστό αρχείο για τον φακό που είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική σας μηχανή. Σε περίπτωση που εκτελείται το σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού, κλείστε το πρόγραμμα ενημέρωσης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB, απενεργοποιήστε τη μηχανή και επιστρέψτε στο Βήμα 1: Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα Could not find camera with the lens for this update mounted. (Δεν βρέθηκε φωτογραφική μηχανή με τον φακό για αυτήν την ενημέρωση), ελέγξτε αν η φωτογραφική σας μηχανή αναγράφεται στην ενότητα Σχετικά προϊόντα και αν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή με καλώδιο USB.
 7. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού είναι η έκδ. 02, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε τη μηχανή, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
  • Απαιτείται ενημέρωση
   Εικόνα που υποδεικνύει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
  • Δεν απαιτείται ενημέρωση
   Εικόνα που υποδεικνύει την τελευταία έκδοση λογισμικού στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
 8. Βεβαιωθείτε ότι η Current version (Τρέχουσα έκδοση) είναι η έκδ. 01 και κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). Τα δεδομένα μεταφέρονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 5 δευτερόλεπτα).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 9. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των δεδομένων, εμφανίζεται η εξής οθόνη:
  Οθόνη εκτέλεσης της ενημέρωσης
  Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος).
 10. Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά και οι γραμμές προόδου εμφανίζονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 30 δευτερόλεπτα).
 11. Η διαδικασία ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί όταν στη μηχανή εμφανίζεται το μήνυμα Lens update complete. (Η ενημέρωση του φακού ολοκληρώθηκε).
  Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, η διαδικασία της ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εξαφανίζεται η οθόνη της σειράς QX.
 12. Κάντε κλικ στο (εικονίδιο USB) στη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή, για να διακόψετε την σύνδεση USB.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το (εικονίδιο USB) δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 13. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό AC και ενεργοποιήστε τη μηχανή.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού είναι η έκδ. 02

 1. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού εμφανίζεται όπως απεικονίζεται:
  Εικόνα που υποδεικνύει την ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώνεται

Αν η οθόνη παραμείνει μαύρη για πάνω από 10 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και το τροφοδοτικό AC από τη μηχανή, αφήστε τα στην άκρη για μερικά λεπτά και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε το τροφοδοτικό AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε τη μηχανή και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.