Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SEL50F12GM

Απαιτούμενες λήψεις

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν από τη λήψη του αρχείου.

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να κατεβάσετε πρώτα το πρόγραμμα οδήγησης της φωτογραφικής μηχανής Sony. Για λεπτομέρειες, διαβάστε την ενότητα Τρόπος λήψης του προγράμματος οδήγησης της φωτογραφικής μηχανής Sony σε αυτό το άρθρο.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Για την εκτέλεση αυτής της ενημέρωσης, αυτός ο φακός πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο σώμα μιας μηχανής E-mount.
 • Ορισμένα μοντέλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτήν την ενημέρωση (λίστα μοντέλων).
 • Αν χρησιμοποιείτε την PXW-FS7M2, ακολουθήστε τα βήματα που αναγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της PXW-FS7M2.

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο, σε σπάνιες περιπτώσεις, η τιμή του διαφράγματος μπορεί να γίνει ασταθής κατά τον χειρισμό του δακτυλίου IRIS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Update_SEL50F12GMV2D.dmg

Έκδοση αρχείου

 • 02

Μέγεθος αρχείου

 • 1.8 MB (1 816 061 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 21-06-2021

Προετοιμασία

Η ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο φακός είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική μηχανή. Φροντίστε να συνδέσετε τον φακό στο σώμα της μηχανής πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση. Θυμηθείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη μηχανή πριν συνδέσετε τον φακό.

Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού. Αν η έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η έκδ. 01, απαιτείται ενημέρωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή, ρυθμίστε τις.

 1. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού στον υπολογιστή σας και ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού εκτελώντας την ενημέρωση.
  Εικόνα που υποδεικνύει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: Τουλάχιστον 200 MB
 • Μνήμη RAM: Τουλάχιστον 512 MB

Άλλα στοιχεία για φωτογραφικές μηχανές α με εναλλάξιμους φακούς

 • Πηγή τροφοδοσίας της μηχανής: Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται χωριστά)
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις μπάρες) ή περισσότερες. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά). Αποσπάστε την κάθετη λαβή πριν ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος του φακού.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει τη μηχανή
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Άλλα στοιχεία για επαγγελματικές μηχανές/μηχανές που χρησιμοποιούνται για αναμετάδοση και παραγωγή

 • Πηγή τροφοδοσίας της μηχανής: Το ειδικό τροφοδοτικό AC
 • Το καλώδιο USB που παρέχεται με τη μηχανή.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Κλείστε όλα τα άλλα λογισμικά εφαρμογών προτού ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος του φακού.
 • Μην αφαιρέσετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς τυχόν ξαφνική διακοπή της τροφοδοσίας μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη χρήση της μηχανής.
 • Μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Αν συνδέσετε τη μηχανή σε υπολογιστή, φροντίστε να συνδεθεί μόνο ο υπολογιστής.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη μηχανή πριν ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.
 • Μην συνδέσετε ακόμη τη μηχανή και τον υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.

για φωτογραφικές μηχανές α με εναλλάξιμους φακούς

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά).
 • Τοποθετήστε τον φακό στη φωτογραφική μηχανή προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.

για επαγγελματικές μηχανές/μηχανές που χρησιμοποιούνται για αναμετάδοση και παραγωγή

 • Χρησιμοποιήστε το ειδικό τροφοδοτικό AC για την ενημέρωση.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και το τροφοδοτικό AC έχουν αφαιρεθεί πριν συνδεθεί ο φακός με την ενημέρωση
 • Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης USB
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του Lens System Software Updater (Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακού), στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → USBUSB Connection (Σύνδεση USB) και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). Αν έχει επιλεγεί μια άλλη λειτουργία εκτός από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση).
 • Σε υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Apple silicon (Apple M1), αλλάξτε την πολιτική ασφαλείας. Στην οθόνη About This Mac (Πληροφορίες για αυτό το Mac) εμφανίζεται ένα στοιχείο με την ετικέτα Chip (Τσιπ), δίπλα στην οποία αναγράφεται το όνομα του τσιπ. Ανατρέξτε στο άρθρο Πώς να αλλάξετε την πολιτική ασφαλείας σε υπολογιστές Mac με Apple silicon. Για υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο.

Τρόπος λήψης του προγράμματος οδήγησης της φωτογραφικής μηχανής Sony:

 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα λήψης του προγράμματος οδήγησης της φωτογραφικής μηχανής Sony και κατεβάστε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης:
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προγράμματα οδήγησης των φωτογραφικών μηχανών Sony είναι διαφορετικά για τους υπολογιστές Mac με επεξεργαστές Intel και με επεξεργαστές Apple silicon.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη.
 3. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού:

 1. Πατήστε το κουμπί Λήψη παραπάνω.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα ξεκινήσει η λήψη του αρχείου Update_SEL50F12GMV2D.dmg.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη του αρχείου, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Βήμα 1: Τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης της φωτογραφικής μηχανής Sony

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Camera_Driver_2102a.dmg που κατεβάσατε. Μην συνδέσετε ακόμη τη μηχανή.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε συνδέσει τη φωτογραφική μηχανή σε υπολογιστή, αποσυνδέστε την πριν ακολουθήσετε τη διαδικασία.
 3. Αναπτύσσεται το Πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης της φωτογραφικής μηχανής Sony.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο SonyCameraDriver.pkg.
 5. Ανοίγει η οθόνη του προγράμματος εγκατάστασης. Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες.
 6. Σας ζητείται να επιτρέψετε στο σύστημα να ξεκινήσει την εγκατάσταση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό του διαχειριστή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Αν το λειτουργικό σύστημα εμφανίσει το μήνυμα διαλόγου System Extension Blocked (Η επέκταση συστήματος έχει αποκλειστεί) (το πραγματικό μήνυμα θα διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος), κάντε κλικ στο κουμπί Open Security Preferences (Άνοιγμα προτιμήσεων ασφαλείας). Ανοίγει η οθόνη Security & Privacy (Ασφάλεια και απόρρητο) του macOS.
  • Αν το λειτουργικό σύστημα δεν εμφανίσει το μήνυμα διαλόγου System Extension Blocked (Η επέκταση συστήματος έχει αποκλειστεί), μεταβείτε στο Βήμα 2: Εκκινήστε το Πρόγραμμα ενημέρωσης και συνεχίστε από εκείνο το σημείο.
 7. Στην οθόνη Security & Privacy (Ασφάλεια και απόρρητο), ανοίξτε την καρτέλα General (Γενικά) και κατόπιν κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδιού. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά τη σύνδεση με τον λογαριασμό διαχειριστή και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Unlock (Ξεκλείδωμα).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Allow (Αποδοχή) για να επιτρέψετε στο σύστημα να ξεκινήσει τη φόρτωση του λογισμικού συστήματος.
 9. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Allow (Αποδοχή), αν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και επιστρέψτε στην αρχή της διαδικασίας ενημέρωσης.
 10. Αν δεν εξαφανιστεί η οθόνη Security and Privacy (Ασφάλεια και απόρρητο), κλείστε το παράθυρο.

Βήμα 2: Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού

 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Update_SEL50F12GMV2D.dmg που κατεβάσατε. Μην συνδέσετε ακόμη τη μηχανή.
 2. Αναπτύσσεται το στοιχείο Update_SEL50F12GMV2D.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Το μήνυμα σας προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό του διαχειριστή.
 5. Θα ξεκινήσει το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Αν το σύστημα δεν είναι έτοιμο να ξεκινήσει την ενημέρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με το μήνυμα και κατόπιν κάντε ξανά διπλό κλικ στο LensSystemSoftwareUpdater.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα You need to restart your computer. (Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.), επανεκκινήστε τον υπολογιστή και κατόπιν κάντε ξανά διπλό κλικ στο LensSystemSoftwareUpdater.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα You need to install Sony Camera Driver (Πρέπει να εγκαταστήσετε το Πρόγραμμα οδήγησης φωτογραφικής μηχανής Sony), εκτελέστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 1: Τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης της φωτογραφικής μηχανής Sony και κατόπιν κάντε ξανά διπλό κλικ στο LensSystemSoftwareUpdater.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα Check the Security & Privacy setting. (Ελέγξτε τη ρύθμιση ασφάλειας και απορρήτου), εκτελέστε τα βήματα 7 και 8 στο Βήμα 1: Τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης της φωτογραφικής μηχανής Sony και κατόπιν επανεκκινήστε τον υπολογιστή και κάντε ξανά διπλό κλικ στο LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και συνδέστε την στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται η ένδειξη USB Mode (Λειτουργία USB).
 7. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού. Στον υπολογιστή εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού και στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται το μήνυμα Follow computer instructions. (Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από αυτό το σημείο και μετά, μην απενεργοποιήσετε καθόλου τη μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού. Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να εμφανιστούν οι αλλαγές στην οθόνη ανάλογα με το μοντέλο της μηχανής.
  • Υπολογιστής
   Οθόνη ελέγχου έκδοσης
  • Φωτογραφική μηχανή
   Οθόνη
  Αντιμετώπιση προβλημάτων:
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα The update is not available for your model (Η ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη για το μοντέλο σας), ελέγξτε αν το αρχείο του λογισμικού συστήματος του φακού που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε είναι το σωστό αρχείο για τον φακό που είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική σας μηχανή. Σε περίπτωση που εκτελείται το σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού, κλείστε το πρόγραμμα ενημέρωσης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB, απενεργοποιήστε τη μηχανή και επιστρέψτε στο Βήμα 2: Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.
  • Αν εμφανίζεται το μήνυμα Could not find camera with the lens for this update mounted. (Δεν βρέθηκε φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο τον φακό για αυτήν την ενημέρωση), ελέγξτε αν η φωτογραφική σας μηχανή αναγράφεται στην ενότητα Σχετικά προϊόντα και αν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή με καλώδιο USB.
 8. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού είναι η έκδ. 02, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε τη μηχανή, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
  • Απαιτείται ενημέρωση
    Εικόνα που υποδεικνύει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
  • Δεν απαιτείται ενημέρωση
   Εικόνα που υποδεικνύει την τελευταία έκδοση λογισμικού στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
 9. Βεβαιωθείτε ότι η Current version (Τρέχουσα έκδοση) είναι η έκδ. 01 και κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). Τα δεδομένα μεταφέρονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 5 δευτερόλεπτα).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 10. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
  Οθόνη εκτέλεσης της ενημέρωσης
  Κάντε κλικ στην επιλογή Finish (Τέλος).
 11. Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά και οι γραμμές προόδου εμφανίζονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 30 δευτερόλεπτα).
 12. Η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εμφανίζεται το μήνυμα Lens update complete. (Η ενημέρωση φακού ολοκληρώθηκε) στη φωτογραφική μηχανή.
  Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, η διαδικασία της ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εξαφανίζεται η οθόνη της σειράς QX.
 13. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό AC και ενεργοποιήστε τη μηχανή.

Βήμα 3: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος φακού είναι η έκδ.02

 1. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού εμφανίζεται όπως απεικονίζεται:
  Εικόνα που υποδεικνύει την ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Apple silicone, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενημέρωσης, συνιστούμε να επαναφέρετε την πολιτική ασφαλείας στην αρχική της ρύθμιση. Στους υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel, αυτό το βήμα δεν χρειάζεται. Αν χρειαστεί, ανατρέξτε στο άρθρο Πώς να αλλάξετε την πολιτική ασφαλείας σε υπολογιστές Mac με Apple silicon.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώνεται

Αν η οθόνη παραμείνει μαύρη για πάνω από 10 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και το τροφοδοτικό AC από τη μηχανή, αφήστε τα στην άκρη για μερικά λεπτά και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε το τροφοδοτικό AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε τη μηχανή και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Αφού εκκινηθεί το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος, δεν εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης της έκδοσης και εμφανίζεται ένα μήνυμα Failed to update (Η ενημέρωση απέτυχε).

Αν συμβαίνει αυτό, είναι πιθανό ότι είχατε ενημερώσει παλιότερα τη φωτογραφική μηχανή μέσω του προγράμματος οδήγησης Βοηθός ενημέρωσης λογισμικού συστήματος και δεν είχατε απεγκαταστήσει εκείνο το λογισμικό:

 1. Κατεβάστε ξανά τον Βοηθό ενημέρωσης λογισμικού συστήματος και απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο απεγκατάστασης στον φάκελο Uninstaller του κατεβασμένου αρχείου.
 2. Αφού απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης Βοηθός ενημέρωσης λογισμικού συστήματος, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Update_SEL50F12GMV2D.dmg για να επανεκκινήσετε την ενημέρωση.