Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SRS-HG1

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελεστεί για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής του Chromecast built-in. Αν δεν εγκαταστήσετε την ενημέρωση μη αυτόματα, θα εγκατασταθεί αυτόματα μόλις υπάρξει ενεργή σύνδεση δικτύου, σε στιγμή που δεν θα χρησιμοποιείται το ηχείο.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 6.34

Έκδοση αρχείου

 • 6.34

Μέγεθος αρχείου

 • 158 MB (166 473 920 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 26-04-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 6.05 ή παλιότερη, συνιστούμε ιδιαίτερα να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

Σημείωση: Στην παρακάτω εικόνα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα η οθόνη του SRS-HG10.

 1. Συνδέστε τη μονάδα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το smartphone σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Sony | Music Center (SongPal).
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center (SongPal) στο smartphone σας.
 3. Επιλέξτε το ηχείο σας.
 4. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
 5. Επιλέξτε Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις).
 6. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού του ηχείου σας.

Λήψη και εγκατάσταση

Η ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη μέσω Διαδικτύου (δικτύου). Ελέγξτε τα παρακάτω βήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 • Αν η ένδειξη λειτουργίας στη μονάδα εξακολουθεί να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, ακόμα κι αφού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας, πατήστε το κουμπί RESET που βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
 • Πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα μέσω του τροφοδοτικού AC USB.

Σημείωση: Αν η μονάδα ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο (δίκτυο), δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ενημέρωση στην τελευταία έκδοση λογισμικού.

 1. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος.
  • Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό AC USB και το παρεχόμενο καλώδιο Micro USB για να συνδέσετε τη θύρα DC IN 5V της μονάδας με μια πρίζα.
  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού όταν η μονάδα λειτουργεί μόνο με την μπαταρία.
 2. Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο (δίκτυο)
  • Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής Sony | Music Center (SongPal) στην κινητή συσκευή σας
  • Σύνδεση μέσω Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Σύνδεση μέσω υπολογιστή
  Σημείωση: Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της μονάδας.
 3. Αν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να το απενεργοποιήσετε.
 4. Συνδέστε σε μια πρίζα με ασφάλεια το καλώδιο ρεύματος AC που είναι συνδεδεμένο με το τροφοδοτικό AC.
  Σημείωση: Η ενημέρωση λογισμικού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν η μονάδα τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία.
 5. Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
 6. Περιμένετε μέχρι η ένδειξη LINK να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ανάψει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. Όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού, ανάβει το κουμπί WPS/UPDATE.
 7. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί WPS/UPDATE μέχρι να ακούσετε χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ"). Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση λογισμικού, το κουμπί WPS/UPDATE αρχίζει να αναβοσβήνει.
  Σημείωση: Το ηχείο δεν λειτουργεί όση ώρα πραγματοποιείται η ενημέρωση.
 8. Το μοτίβο (διάστημα και κατάσταση) με το οποίο αναβοσβήνει το κουμπί WPS/UPDATE αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 9. Το κουμπί WPS/UPDATE απενεργοποιείται αυτόματα και το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής ή κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/Δικτύου αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 10. Ελέγξτε την έκδοση ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού" για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Όλες οι λυχνίες LED λειτουργίας είναι αναμμένες

Η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε. Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να απενεργοποιήστε το ηχείο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει συνδεθεί στο Διαδίκτυο και ότι έχει ανάψει το κουμπί WPS/UPDATE και στη συνέχεια ξεκινήστε και πάλι την ενημέρωση.