Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SRS-ZR5

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελεστεί για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής του Chromecast built-in. Αν δεν εγκαταστήσετε την ενημέρωση μη αυτόματα, θα εγκατασταθεί αυτόματα μόλις υπάρξει ενεργή σύνδεση δικτύου, σε στιγμή που δεν θα χρησιμοποιείται το ηχείο.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 6.34 για το SRS-ZR5

Έκδοση αρχείου

 • 6.34

Μέγεθος αρχείου

 • 162 MB (169 935 040 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 26-04-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν το προσωπικό σας ηχοσύστημα έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 6.34. Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε. Υπάρχουν δύο τρόποι:

 • Τρόπος επιβεβαίωσης με χρήση της εφαρμογής Sony | Music Center (SongPal).
  1. Συνδέστε τη μονάδα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το smartphone σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Sony | Music Center (SongPal).
  2. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center (SongPal) στο smartphone σας.
  3. Στην οθόνη Speaker & Group (Ηχείο και ομάδα), επιλέξτε το ηχείο σας.
  4. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
  5. Στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), επιλέξτε Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις).
  6. Στην οθόνη Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις), επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού του ηχείου.
 • Τρόπος επιβεβαίωσης με χρήση προσωπικού υπολογιστή.
  1. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή με ένα καλώδιο δικτύου LAN (δεν παρέχεται).

   Σημείωση: Συνδέστε το ηχείο απευθείας σε υπολογιστή με το καλώδιο δικτύου LAN.
  2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (παρέχεται) στο τροφοδοτικό AC (παρέχεται). Πατήστε το κουμπί (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

   Σημείωση: Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία LINK (Σύνδεση) να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ανάψει σταθερά με ροζ χρώμα.
  3. Εμφανίστε την οθόνη "Sony Network Device Setting" (Ρύθμιση συσκευής δικτύου Sony) στον υπολογιστή σας.
   1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης
   2. Εισαγάγετε στη γραμμή διεύθυνσης την εξής διεύθυνση URL: http://169.254.1.1
  4. Επιλέξτε τη γλώσσα από το μενού Language Setup (Ρύθμιση γλώσσας), αν αυτό εμφανιστεί.
  5. Στην οθόνη Device Details (Λεπτομέρειες συσκευής), θα εμφανιστεί το στοιχείο Firmware Version (Έκδοση υλικολογισμικού) (X.XX.X.XX).

   Σημείωση: Σε αυτήν την οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία Firmware Version (Έκδοση υλικολογισμικού), Model Name (Όνομα μοντέλου), Device Name (Όνομα συσκευής), Connection Type (Τύπος σύνδεσης), Internet Access (Πρόσβαση στο Διαδίκτυο), SSID και Security Method (Μέθοδος ασφάλειας).

  Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο ηχείο σας:

  ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;

  Διαδίκτυο/δίκτυο
  (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)

  • ένα καλώδιο Ethernet ή έναν ασύρματο δρομολογητή για να συνδέσετε το ηχείο στο Διαδίκτυο
  • Να βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε:
   • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
  Συσκευή αποθήκευσης USB
  • έναν υπολογιστή
  • μια συσκευή αποθήκευσης USB
  Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

  Λήψη και εγκατάσταση

  Διαδίκτυο/δίκτυο

  Η ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη μέσω Διαδικτύου (δικτύου). Ελέγξτε τα παρακάτω βήματα.

  Σημείωση: Αν η μονάδα ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο (δίκτυο), δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ενημέρωση στην τελευταία έκδοση λογισμικού.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα μέσω του τροφοδοτικού AC USB.

  1. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό AC USB και το παρεχόμενο καλώδιο Micro USB για να συνδέσετε τη θύρα DC IN 5V της μονάδας με μια πρίζα.
   Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού όταν η μονάδα λειτουργεί μόνο με την μπαταρία.
  2. Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο (δίκτυο)
   • Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής Sony | Music Center (SongPal) στην κινητή συσκευή σας
   • Σύνδεση μέσω Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Σύνδεση μέσω υπολογιστή
    Σημείωση: Για επιπλέον λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.
  3. Αν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) για να το απενεργοποιήσετε.
  4. Συνδέστε σε μια πρίζα με ασφάλεια το καλώδιο ρεύματος AC που είναι συνδεδεμένο με το τροφοδοτικό AC.
   Σημείωση: Η ενημέρωση λογισμικού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν η μονάδα τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία.
  5. Πατήστε το κουμπί (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
  6. Περιμένετε μέχρι η ένδειξη LINK να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ανάψει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. Όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού, ανάβει το κουμπί UPDATE/WPS (Ενημέρωση/WPS).
  7. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί UPDATE/WPS (Ενημέρωση/WPS) μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ"). Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση λογισμικού, το κουμπί UPDATE/WPS (Ενημέρωση/WPS) αρχίζει να αναβοσβήνει.
   Σημείωση: Το ηχείο δεν λειτουργεί όση ώρα πραγματοποιείται η ενημέρωση.
  8. Το μοτίβο (διάστημα και κατάσταση) με το οποίο αναβοσβήνει το κουμπί UPDATE/WPS (Ενημέρωση/WPS) αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
  9. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το κουμπί UPDATE/WPS (Ενημέρωση/WPS) απενεργοποιείται αυτόματα και το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής ή σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/Δικτύου
  10. Ελέγξτε την έκδοση ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού" για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

  Ερωτήσεις και απαντήσεις

  Είναι όλες οι λυχνίες LED λειτουργίας αναμμένες;

  Η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε. Πατήστε το κουμπί (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/αναμονή) για να απενεργοποιήστε το ηχείο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει συνδεθεί στο Διαδίκτυο και ότι έχει ανάψει το κουμπί UPDATE/WPS (Ενημέρωση/WPS) και στη συνέχεια ξεκινήστε και πάλι την ενημέρωση.

  Η λυχνία UPDATE (Ενημέρωση) παραμένει αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.

  Η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε. Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του προσωπικού σας ηχοσυστήματος μέσω μιας μονάδας μνήμης USB flash.

  Η ένδειξη Κουμπί ON/Standby (Ενεργοποίηση/Αναμονή) αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και το κουμπί UPDATE/WPS (Ενημέρωση/WPS) αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

  Η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε. Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του προσωπικού σας ηχοσυστήματος μέσω μιας μονάδας μνήμης USB flash.

  USB

  Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

  • Windows 10
  • Windows 8.1 – χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επιφάνειας εργασίας.
  • Mac OS X (10.6) ή νεότερη έκδοση

  Μέσα εγγραφής:

  USB flash: Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις μονάδες flash USB με χωρητικότητα πάνω από 256 MB.

  Σημειώσεις:

  • Το πόσες φορές αναβοσβήνει η λυχνία UPDATE (Ενημέρωση) θα αλλάζει ανάλογα με την πρόοδο της ενημέρωσης. Αρχικά, η λυχνία UPDATE (Ενημέρωση) αναβοσβήνει τέσσερις φορές, έπειτα μία φορά λιγότερη και τέλος απενεργοποιείται μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
  • Κρατήστε το ηχείο συνδεδεμένο στην τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  • Μην αφαιρέσετε το καλώδιο ρεύματος AC μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
  • Μην απενεργοποιήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  • Κανονικά, η ενημέρωση διαρκεί περίπου 3 με 10 λεπτά.

  1. Κλείστε όλα τα υπόλοιπα παράθυρα και προγράμματα που εκτελούνται εκτός από αυτήν τη σελίδα.
  2. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτήν τη σελίδα και αποδεχτείτε τα επιλέγοντας το πλαίσιο επιλογής.
  3. Κατεβάστε την ενημέρωση υλικολογισμικού. Θα ξεκινήσει η λήψη του αρχείου SRS16003.UPG, 162 MB (169 935 040 byte).
  4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
   Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 10 ή 8.1, το αρχείο ενημέρωσης ενδέχεται να αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξης και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.
  5. Αντιγραφή των αρχείων ενημέρωσης στη μονάδα μνήμης flash USB:
   1. Τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης flash USB που προετοιμάσατε (διαμορφώσατε) σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή σας.
   2. Αντιγράψτε το φάκελο UPDATE (Ενημέρωση) στη μονάδα USB flash.

  Ενημέρωση του ηχοσυστήματος μέσω USB:

  1. Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα AC και ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής.
  2. Μόλις η ενδεικτική λυχνία POWER (Λειτουργίας) ανάψει πράσινη, συνδέστε τη μονάδα USB flash στην υποδοχή USB του ηχείου.
  3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί UPDATE/WPS (Ενημέρωση/WPS) και στη συνέχεια πατήστε αμέσως παρατεταμένα το κουμπί FUNCTION (Λειτουργία). Στη συνέχεια πατήστε και τα δύο κουμπιά για 4 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστούν οι χαρακτηριστικοί ήχοι ("μπιπ"). Όταν το ηχείο συνδέεται στο δίκτυο, η ενδεικτική λυχνία UPDATE (Ενημέρωση) μπορεί να ανάψει πορτοκαλί. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε κανονικά.
  4. Ξεκινά η ενημέρωση USB και η ενδεικτική λυχνία UPDATE (Ενημέρωση) αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώμα. Μην θέτετε το ηχείο σε λειτουργία κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
  5. Η ενδεικτική λυχνία UPDATE (Ενημέρωση) (και η λυχνία Power [Λειτουργία]) θα αναβοσβήσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  6. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η ενδεικτική λυχνία UPDATE (Ενημέρωση) θα απενεργοποιηθεί και το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής ή σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/δικτύου.
   Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο για πρώτη φορά μετά από μια ενημέρωση, η ενδεικτική λυχνία UPDATE (Ενημέρωση) αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώμα τρεις φορές.
  7. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού.