Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • MHC-V90DW

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελεστεί για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής του Chromecast built-in. Αν δεν εγκαταστήσετε την ενημέρωση μη αυτόματα, θα εγκατασταθεί αυτόματα μόλις υπάρξει ενεργή σύνδεση δικτύου, σε στιγμή που δεν θα χρησιμοποιείται η συσκευή.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται επίσης τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οι βελτιώσεις.

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία
 • Κάνει το Spotify Connect διαθέσιμο για χρήση ακόμη και με δωρεάν λογαριασμό
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο, σε σπάνιες περιπτώσεις, προκύπτει μια κατάσταση μη ενεργοποίησης

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση SYS 6.42 για το MHC-V90DW

Έκδοση αρχείου

 • SYS 6.42

Μέγεθος αρχείου

 • Δίκτυο: 198 MB (208 027 824 byte)
 • USB: 198 MB (208 027 840 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 20-04-2023

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αν η έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής σας είναι SYS 6.42 ή νεότερη, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε την ενημέρωση. Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Πατήστε το κουμπί POWER (λειτουργίας) για να ενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα.
 2. Πατήστε OPTIONS.
 3. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε SYSTEM (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.
 4. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε VERSION (Έκδοση) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.

Αριθμός έκδοσης

Σημαντική σημείωση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο ηχοσύστημα.
 • Μην απενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα και μην το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Μην χρησιμοποιήσετε το ηχοσύστημα ή το τηλεχειριστήριο κατά τη λήψη και την εκτέλεση της ενημέρωσης.
 • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος πριν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, γιατί μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο σύστημα.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο ηχοσύστημά σας:

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο/δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
 • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet)
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση του ηχοσυστήματος μέσω Διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση από το Διαδίκτυο στο ηχοσύστημα.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet)

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

Συνδέστε το ηχοσύστημα στην πηγή Διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσία για να ενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο UPDATE (Ενημέρωση) στην οθόνη.
 2. Πατήστε OPTIONS.
 3. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε SYSTEM (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.
 4. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε UPDATE (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.
 5. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε VIA NW (Μέσω δικτύου) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.
 6. Πατήστε το κουμπί Enter για να επιλέξετε EXEC (Εκτέλεση).
 7. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε YES (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.
 8. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες λήψης, αντιγραφής του αρχείου και ενημέρωσης.
  • Λήψη: Ο χρόνος λήψης θα εξαρτηθεί από τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο
  • Αντιγραφή αρχείου: Μετά από αυτό το βήμα, θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος
  • Ενημέρωση λογισμικού: Η ενημέρωση διαρκεί κανονικά 10 λεπτά. Μετά από αυτό το βήμα συνήθως γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος
  • Κατόπιν θα ξεκινήσει η κατάσταση επίδειξης
 9. Πατήστε ξανά το κουμπί Τροφοδοσία για να ενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι SYS 6.42, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν κατά την ενημέρωση εμφανιστεί το μήνυμα Download Error/Push POWER (Σφάλμα λήψης/Πατήστε το POWER), αυτό σημαίνει ότι η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε.

 1. Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσία για να απενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί Τροφοδοσία και το ηχοσύστημα θα ενεργοποιηθεί.
 3. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά (ή μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση δικτύου) και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη στο ηχοσύστημα.
 • Ανάβει το εικονίδιο UPDATE (Ενημέρωση).
  • Η ενημέρωση λογισμικού ΔΕΝ ολοκληρώθηκε, αλλά το ηχοσύστημα λειτουργεί κανονικά.
  • Δοκιμάστε ξανά την ενημέρωση δικτύου ακολουθώντας τα προηγούμενα βήματα.
   Σημείωση: Αν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, αντί για την ενημέρωση μέσω δικτύου, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού μέσω μονάδας μνήμης flash USB.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν θα τη μεταφέρετε στο ηχοσύστημα.

Προετοιμασία για την ενημέρωση του υλικολογισμικού

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα, και προετοιμάστε τη μονάδα μνήμης flash USB.

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X έκδοση 10.6 ή μεταγενέστερη

Σημειώσεις:

 • Αν χρησιμοποιείτε Windows 10 ή 8.1, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επιφάνειας εργασίας.
 • Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές με συμβατό λειτουργικό σύστημα.

Απαιτήσεις μέσων εγγραφής

Χωρητικότητα μνήμης flash USB: πάνω από 256MB

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:
 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται κανένα άλλο πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.
 2. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτήν τη σελίδα.
 3. Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας και συγκρατήστε το σημείο όπου το αποθηκεύσατε.
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG
   Σημείωση: 198 MB (208 027 840 byte)
Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
 1. Τοποθετήστε τη μονάδα USB flash σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή σας.
 2. Διαμορφώστε τη μονάδα USB flash.
 3. Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης στον ΡΙΖΙΚΟ κατάλογο της μονάδας USB flash.

Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί αν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν έχει τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Συνδέστε τη μονάδα USB flash στην υποδοχή USB του ηχοσυστήματος.

Μεταφορά της ενημέρωσης:
 1. Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα πατώντας το κουμπί Τροφοδοσία.
 2. Πατήστε OPTIONS.
 3. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε SYSTEM (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.
 4. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε UPDATE (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.
 5. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε VIA USB (Μέσω δικτύου) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.
 6. Πατήστε το κουμπί Enter για να επιλέξετε EXEC (Εκτέλεση).
 7. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε YES (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter.
  Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη UPDATING (Γίνεται ενημέρωση).
 8. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αντιγραφής αρχείου και ενημέρωσης.
  • Αντιγραφή αρχείου: Μετά από αυτό το βήμα, θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος
  • Ενημέρωση λογισμικού: Η ενημέρωση διαρκεί κανονικά 10 λεπτά. Μετά από αυτό το βήμα συνήθως γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος
  • Κατόπιν θα ξεκινήσει η κατάσταση επίδειξης

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι SYS 6.42, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης εμφανιστεί το μήνυμα File Error (Σφάλμα αρχείου), No File (Κανένα αρχείο) ή Read Error/Push POWER (Σφάλμα ανάγνωσης/Πατήστε το POWER), αυτό σημαίνει ότι η ενημέρωση απέτυχε.

 1. Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο ενημέρωσης είναι σωστό και ότι έχει τοποθετηθεί στον ριζικό κατάλογο της μονάδας USB flash, και δοκιμάστε ξανά τα προηγούμενα βήματα.
 2. Αν δεν μπορείτε και πάλι να εκτελέσετε την ενημέρωση, δοκιμάστε ξανά με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.