Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Απαιτούμενες λήψεις

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν από τη λήψη του αρχείου.

Το αρχείο HAPMusicTransfer_13009060.exe πρέπει να ληφθεί στον πρόσφατα δημιουργημένο φάκελο στον υπολογιστή σας.
Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν άλλα αρχεία στο φάκελο.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Η HAP Music Transfer για Windows είναι μια εφαρμογή που μεταφέρει αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας στη συσκευή HDD Audio Player.

 • Τα κουμπιά Εξερεύνηση HAP και Βοήθεια προστίθενται στην Κονσόλα ρύθμισης
 • Βελτιώνει τη μεταφορά αρχείων στη μονάδα

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • HAPMusicTransfer_13009060 για HAPS1

Έκδοση αρχείου

 • 1.30

Μέγεθος αρχείου

 • 5.58 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 24-11-2015

Προετοιμασία

Σημαντικές σημειώσεις

 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του αρχείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα παρεμβληθεί κανένα άλλο πρόγραμμα στην εγκατάσταση, αποθηκεύστε όλες τις εργασίες σας και κλείστε όλα τα άλλα προγράμματα. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι η γραμμή εργασιών δεν περιέχει καμία εφαρμογή.
 • Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να τις χρησιμοποιήσετε ως αναφορά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Λήψη και εγκατάσταση

Απαιτήσεις συστήματος

Αυτό το λογισμικό απαιτεί υπολογιστή που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις συστήματος:

Σημείωση: Αυτό το λογισμικό δεν υποστηρίζεται σε υπολογιστές με αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα ή περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης.

 • Ένα από τα εξής λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows:
  • Windows 10
  • Windows 8.1
 • Ανάλυση οθόνης: 1024 x 768 ή υψηλότερη
  Σημείωση: Η λειτουργία αυτού του λογισμικού δεν είναι εγγυημένη για όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακόμη και αν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος. Επιπλέον, δεν υποστηρίζονται τα παρακάτω συστήματα:
  • Υπολογιστές ή λειτουργικά συστήματα εξατομικευμένης κατασκευής
  • Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
  • Περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης
  • Περιβάλλοντα πολλών οθονών

Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης

Η διαδικασία έχει αλλάξει για βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας.

 1. Κατεβάστε το αρχείο HAPMusicTransfer_13009060.exe σε έναν πρόσφατα δημιουργημένο προσωρινό φάκελο (σημειώστε αυτόν τον κατάλογο για να τον βρείτε εύκολα αργότερα) στον υπολογιστή σας.
 2. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου κατέβηκε το αρχείο. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν άλλα αρχεία στο φάκελο. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο HAPMusicTransfer_13009060.exe.
 3. Αν εμφανιστεί η οθόνη Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στο στοιχείο Ναι ή Συνέχεια.
 4. Στην οθόνη Welcome to the InstallShield Wizard for HAP Music Transfer (Καλωσορίσατε στον οδηγό εγκατάστασης του HAP Music Transfer), κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου License Agreement (Άδεια χρήσης), διαβάστε τη σύμβαση και, αν συμφωνείτε, επιλέξτε I accept the terms του the license agreement (Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 6. Στην οθόνη Select Type (Επιλογή τύπου), επιλέξτε Complete (Πλήρης) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).
  Σημείωση: Αν θέλετε να αλλάξετε τον προορισμό εγκατάστασης, επιλέξτε Custom (Προσαρμογή) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 7. Στην οθόνη Ready to Install the Program (Έτοιμο για εγκατάσταση του προγράμματος), κάντε κλικ στο στοιχείο Install (Εγκατάσταση).
 8. Στην οθόνη Setup Status (Κατάσταση εγκατάστασης), εμφανίζεται η πρόοδος της εγκατάστασης. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 9. Στην οθόνη InstallShield Wizard Complete (Ο οδηγός εγκατάστασης ολοκληρώθηκε), κάντε κλικ στο στοιχείο Finish (Τέλος) για έξοδο από τον οδηγό.

  Σημείωση: Αν επιλεγεί το στοιχείο Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (Ναι, θέλω να ανοίξω τώρα το HAP Music Transfer), η εφαρμογή HAP Music Transfer εκκινείται μετά την έξοδο.

Η εγκατάσταση του HAP Music Transfer για Windows έχει ολοκληρωθεί.