Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Απαιτούμενες λήψεις

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν από τη λήψη του αρχείου.

Το αρχείο HAPMusicTransfer_13009060.exe πρέπει να ληφθεί σε έναν νέο φάκελο στον υπολογιστή σας, χωρίς να υπάρχουν άλλα αρχεία στον φάκελο εκτός από αυτό.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Η HAP Music Transfer είναι μια εφαρμογή που μεταφέρει αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας στη συσκευή HDD Audio Player. Αυτή η έκδοση (1.30) προσθέτει υποστήριξη για τα λειτουργικά συστήματα Windows 10 και Windows 11.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Επιλογή πολλών φακέλων και μαζική μεταφορά: Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλούς φακέλους (έως και 100) στους οποίους είναι αποθηκευμένα τα μουσικά αρχεία στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να τα μεταφέρετε μαζικά στο HDD Audio Player.
 • Υποστηρίζει τη μεταφορά μορφών αρχείων διάφορων τύπων: Εκτός από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές αρχείων (όπως το MP3), το λογισμικό HAP Music Transfer επιτρέπει τη μεταφορά μη συμπιεσμένων αρχείων ήχου υψηλής ανάλυσης, σε μορφές όπως 192 kHz/24 bit και DSD (Direct Stream Digital).
 • Ρύθμιση αυτόματης μεταφοράς: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης μεταφοράς σε ON (Ενεργή) για να ξεκινήσετε να μεταφέρετε αρχεία αυτόματα. Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης μεταφοράς, ξεκινά αυτόματα να μεταφέρει μουσικά αρχεία στο HDD Audio Player όταν προστίθενται νέα μουσικά αρχεία στον καθορισμένο φάκελο του υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μη αυτόματα τη μεταφορά όποτε θελήσετε.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • HAPMusicTransfer_13009060.exe

Έκδοση αρχείου

 • 1.30

Μέγεθος αρχείου

 • 5.58 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 24-11-2015

Προετοιμασία

Σημαντικές σημειώσεις

 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του αρχείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα παρεμβληθεί κανένα άλλο πρόγραμμα στην εγκατάσταση, αποθηκεύστε όλες τις εργασίες σας και κλείστε όλα τα άλλα προγράμματα. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι η γραμμή εργασιών δεν περιέχει καμία εφαρμογή.
 • Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να τις χρησιμοποιήσετε ως αναφορά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Λήψη και εγκατάσταση

Απαιτήσεις συστήματος

Αυτό το λογισμικό απαιτεί υπολογιστή που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις συστήματος:

 • Ένα από τα εξής λειτουργικά συστήματα:
  • Windows 11 (Pro/Home)
  • Windows 10 (Pro/Home)
  • Windows 8,1 (Pro/Home)
 • Ανάλυση οθόνης: 1.024 x 768 pixel ή υψηλότερη

Σημείωση: Η λειτουργία αυτού του λογισμικού δεν είναι εγγυημένη για όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακόμη και αν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος. Επιπλέον, δεν υποστηρίζονται τα παρακάτω συστήματα:

 • Υπολογιστές ή λειτουργικά συστήματα εξατομικευμένης κατασκευής
 • Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
 • Περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης
 • Περιβάλλοντα πολλών οθονών

Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης

Η διαδικασία έχει αλλάξει για βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας.

 1. Κατεβάστε το αρχείο HAPMusicTransfer_13009060.exe σε έναν νέο φάκελο στον υπολογιστή σας (σημειώστε αυτόν τον κατάλογο για να τον βρείτε εύκολα αργότερα).
 2. Ανοίξτε τον κατάλογο όπου έγινε η λήψη του αρχείου, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν άλλα αρχεία στον φάκελο εκτός από το κατεβασμένο αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο αρχείο HAPMusicTransfer_13009060.exe.
 3. Αν εμφανιστεί η οθόνη Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στο στοιχείο Ναι ή Συνέχεια.
 4. Στην οθόνη Welcome to the InstallShield Wizard for HAP Music Transfer (Καλωσορίσατε στον οδηγό εγκατάστασης του HAP Music Transfer), κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου License Agreement (Άδεια χρήσης), διαβάστε τη σύμβαση και, αν συμφωνείτε, επιλέξτε I accept the terms του the license agreement (Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 6. Στην οθόνη Select Type (Επιλογή τύπου), επιλέξτε Complete (Πλήρης) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).
  Σημείωση: Αν θέλετε να αλλάξετε τον προορισμό εγκατάστασης, επιλέξτε Custom (Προσαρμογή) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).

 7. Στην οθόνη Ready to Install the Program (Έτοιμο για εγκατάσταση του προγράμματος), κάντε κλικ στο στοιχείο Install (Εγκατάσταση).
 8. Στην οθόνη Setup Status (Κατάσταση εγκατάστασης), εμφανίζεται η πρόοδος της εγκατάστασης. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 9. Στην οθόνη InstallShield Wizard Complete (Ο οδηγός εγκατάστασης ολοκληρώθηκε), κάντε κλικ στο στοιχείο Finish (Τέλος) για έξοδο από τον οδηγό.
  Σημείωση: Αν επιλεγεί το στοιχείο Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (Ναι, θέλω να ανοίξω τώρα το HAP Music Transfer), η εφαρμογή HAP Music Transfer εκκινείται μετά την έξοδο.

Η εγκατάσταση του HAP Music Transfer έχει ολοκληρωθεί.

Εκκίνηση του HAP Music Transfer

Μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή HAP Music Transfer με δύο τρόπους:

 • Πατήστε Start (Έναρξη) και επιλέξτε All Programs (Όλα τα προγράμματα) → HAP Music TransferHAP Music Transfer
 • Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης HAP Music Transfer

Σημείωση: Αν η οθόνη HAP Music Transfer δεν εμφανίζεται, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.

Απεγκατάσταση του HAP Music Transfer

 1. Για να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή, στον πίνακα ελέγχου ή στις Ρυθμίσεις, βρείτε την επιλογή Programs and features (Προγράμματα και δυνατότητες) ή Apps and features (Εφαρμογές και δυνατότητες).
 2. Επιλέξτε HAP Music Transfer από τη λίστα και πατήστε Uninstall (Απεγκατάσταση). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταργήσετε την εγκατάσταση.