Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • PS-HX500

Απαιτούμενες λήψεις

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν από τη λήψη του αρχείου.

Το αρχείο Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe πρέπει να ληφθεί σε έναν νέο φάκελο στον υπολογιστή σας. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν άλλα αρχεία στο φάκελο.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα εγκαθιστά το λογισμικό Hi-Res Audio Recorder για το πικάπ PS-HX500. Το Hi-Res Audio Recorder είναι μια εφαρμογή για την εγγραφή κομματιών ήχου από έναν δίσκο βινυλίου στον υπολογιστή σας σε μορφή υψηλής ανάλυσης και περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Εγγραφή κομματιών ήχου από δίσκο βινυλίου: Συνδέστε το πικάπ και τον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB που συνόδευε το πικάπ. Στη συνέχεια μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ήχου σε μορφή υψηλής ανάλυσης (DSD ή PCM) από τον δίσκο βινυλίου που παίζει στο πικάπ.
  Σημείωση: Η μέγιστη διαθέσιμη διάρκεια εγγραφής είναι τα 100 λεπτά.
 • Επεξεργασία προσωρινού αρχείου: Μπορείτε να προσθέσετε δείκτες στα εγγεγραμμένα δεδομένα (προσωρινό αρχείο) και να ορίσετε περιοχές δεδομένων που θα εξαχθούν σε αρχεία. Προσθήκη δεικτών στο προσωρινό αρχείο:
  • Για να αφαιρέσετε το τμήμα σιωπής πριν το πρώτο κομμάτι ήχου ή τα τμήματα σιωπής μεταξύ των κομματιών
  • Για να διαιρέσετε το προσωρινό αρχείο σε μεμονωμένα αρχεία κομματιών ήχου αφού εγγράψετε όλα τα κομμάτια ήχου σε κάθε πλευρά ενός δίσκου βινυλίου
  Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε έως και 60 δείκτες, καθώς και να τους αφαιρέσετε ή να τους μετακινήσετε.
 • Ρύθμιση απολαβής: Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο του σήματος (απολαβή) για τα καταγεγραμμένα δεδομένα (προσωρινό αρχείο).
  Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ρύθμιση απολαβής, καθώς και τη μη αυτόματη ρύθμιση απολαβής, που σας επιτρέπει να αυξάνετε την απολαβή με βήματα των 1 dB από +1 dB έως +6 dB.
 • Εξαγωγή προσωρινού αρχείου: Μπορείτε να εξαγάγετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα (προσωρινό αρχείο) στον υπολογιστή σας.
  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το όνομα του άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη του άλμπουμ, τους τίτλους των κομματιών και τα ονόματα των καλλιτεχνών που ερμηνεύουν τα κομμάτια προτού κάνετε εξαγωγή του προσωρινού αρχείου.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe

Έκδοση αρχείου

 • 1.1.0

Μέγεθος αρχείου

 • 16.8 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 02-11-2016

Προετοιμασία

Σημαντικές σημειώσεις

 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του αρχείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα παρεμβληθεί κανένα άλλο πρόγραμμα στην εγκατάσταση, αποθηκεύστε όλες τις εργασίες σας και κλείστε όλα τα άλλα προγράμματα. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι η γραμμή εργασιών δεν περιέχει καμία εφαρμογή.
 • Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να τις χρησιμοποιήσετε ως αναφορά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Λήψη και εγκατάσταση

Πίνακας περιεχομένων

 • Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή
 • Σημαντικές σημειώσεις
 • Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης
 • Έναρξη του Hi-Res Audio Recorder
 • Κατάργηση εγκατάστασης του Hi-Res Audio Recorder
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων

Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή

Αυτό το λογισμικό απαιτεί υπολογιστή που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις συστήματος:

 • Ένα από τα εξής λειτουργικά συστήματα:
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.1 (απαιτείται το τελευταίο service pack)
 • Μονάδα CPU: Επεξεργαστής Intel Core 2 1,6 GHz ή ανώτερος
 • Ανάλυση οθόνης: 1024 x 768 ή ανώτερο
 • Ελεύθερος χώρος στο δίσκο: 100 MB
 • Συσκευή αναπαραγωγής ήχου: Απαιτείται

Σημείωση: Η λειτουργία αυτού του λογισμικού δεν είναι εγγυημένη για όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακόμη και αν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος. Επιπλέον, δεν υποστηρίζονται τα παρακάτω συστήματα:

 • Υπολογιστές ή λειτουργικά συστήματα εξατομικευμένης κατασκευής
 • Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
 • Περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης
 • Με τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιημένες: Αναστολή λειτουργίας συστήματος ή Κατάσταση αναμονής
 • Όταν δεν έχουν εγκατασταθεί οι τελευταίες ενημερώσεις των Windows. (Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Windows Update για να ελέγξετε για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις)

Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 • Πριν την εγκατάσταση αυτού του λογισμικού, εγκαταστήστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των Windows χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Windows Updates στον υπολογιστή σας. Διαφορετικά, αυτή η εφαρμογή μπορεί να μην εγκατασταθεί επιτυχώς ή μπορεί να μην εντοπίσει το πικάπ. Για βοήθεια στην εγκατάσταση ενημερώσεων των Windows, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του υπολογιστή ή στην Microsoft Corporation.
 • Η διαδικασία έχει αλλάξει για βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας.

 1. Κατεβάστε το αρχείο Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe σε έναν πρόσφατα δημιουργημένο προσωρινό φάκελο (σημειώστε αυτόν τον κατάλογο για να τον βρείτε εύκολα αργότερα) στον υπολογιστή σας.
 2. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου κατέβηκε το αρχείο. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν άλλα αρχεία στο φάκελο. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe.
 3. Αν εμφανιστεί η οθόνη Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στο στοιχείο Ναι ή Συνέχεια.
 4. Στην οθόνη Choose Setup Language (Επιλογή γλώσσας εγκατάστασης), επιλέξτε τη γλώσσα για την εγκατάσταση και κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 5. Στην οθόνη Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Καλωσορίσατε στον οδηγό εγκατάστασης του Hi-Res Audio Recorder), κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 6. Στην οθόνη Welcome to the InstallShield Wizard for Sony Turntable Driver (Καλωσορίσατε στον οδηγό εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του πικάπ Sony), κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 7. Στο παράθυρο διαλόγου License Agreement (Άδεια χρήσης), διαβάστε τη σύμβαση και, αν συμφωνείτε, επιλέξτε I accept the terms in the license agreement (Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 8. Στην οθόνη Ready to Install the Program (Έτοιμο για εγκατάσταση του προγράμματος), κάντε κλικ στο στοιχείο Install (Εγκατάσταση).
 9. Στην οθόνη Would you like to install this device software? (Θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό αυτής της συσκευής;), κάντε κλικ στο στοιχείο Install (Εγκατάσταση).
 10. Στην οθόνη InstallShield Wizard Complete (Ο οδηγός εγκατάστασης ολοκληρώθηκε), κάντε κλικ στο στοιχείο Finish (Τέλος).
 11. Στην οθόνη Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Καλωσορίσατε στον οδηγό εγκατάστασης του Hi-Res Audio Recorder), κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 12. Στο παράθυρο διαλόγου License Agreement (Άδεια χρήσης), διαβάστε τη σύμβαση και, αν συμφωνείτε, επιλέξτε I accept the terms in the license agreement (Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Next (Επόμενο).
 13. Στην οθόνη Ready to Install the Program (Έτοιμο για εγκατάσταση του προγράμματος), κάντε κλικ στο στοιχείο Install (Εγκατάσταση).
 14. Στην οθόνη InstallShield Wizard Complete (Ο οδηγός εγκατάστασης ολοκληρώθηκε), κάντε κλικ στο στοιχείο Finish (Τέλος).
 15. Στην τελική οθόνη InstallShield Wizard Complete (Ο οδηγός εγκατάστασης ολοκληρώθηκε), κάντε κλικ στο στοιχείο Finish (Τέλος) για έξοδο από τον οδηγό.

Η εγκατάσταση του λογισμικού Hi-Res Audio Recorder έχει ολοκληρωθεί.

Κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής Hi-Res Audio Recorder

Τα παρακάτω βήματα έχουν παρασχεθεί σε περίπτωση που χρειάζεται να καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα λογότυπο των Windows και X στο πληκτρολόγιο και, από τη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Apps and features (Εφαρμογές και χαρακτηριστικά).
 2. Στο παράθυρο Apps and features (Εφαρμογές και χαρακτηριστικά), βρείτε το στοιχείο Hi-ResAudioRecorder.
 3. Πατήστε Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης) για να συνεχίσετε.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για απεγκαταστήσετε την εφαρμογή και το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αποτυχία εγκατάστασης:

 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή με κάποιο από τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στις Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι στη μονάδα δίσκου υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος. Η εγκατάσταση απαιτεί περίπου 100 MB ελεύθερο χώρο. Αν δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στον δίσκο, αφαιρέστε τα αρχεία που δεν χρειάζεστε.

Ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να εντοπίσει το συνδεδεμένο πικάπ:

 • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί σωστά και μετά συνδέστε τον υπολογιστή και το πικάπ με ένα καλώδιο USB.
 • Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης της συσκευής USB έχει εγκατασταθεί επιτυχώς:

  Σημείωση: Όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας με το πικάπ με το καλώδιο USB για πρώτη φορά ή αν χρησιμοποιείτε μια άλλη θύρα USB από αυτήν που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως, μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα το λογισμικό προγράμματος οδήγησης της συσκευής USB.

  1. Συνδέστε το πικάπ με τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε το.
  2. Πατήστε τα πλήκτρα λογότυπο των Windows και X στο πληκτρολόγιο και, από τη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση συσκευών.
  3. Στη Διαχείριση συσκευών, στα αριστερά του στοιχείου Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών, κάντε κλικ στο σύμβολο ΣΥΝ (+) για να αναπτύξετε την κατηγορία.
  4. Στην ενότητα Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται το PS-HX500.

Δεν γίνεται εκκίνηση του Hi-Res Audio Recorder:

 • Ο υπολογιστής σας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Ανοίξτε μια άλλη εφαρμογή για να δείτε αν λειτουργεί σωστά.
 • Ο υπολογιστής σας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι το Hi-Res Audio Recorder έχει εγκατασταθεί επιτυχώς.
  1. Πατήστε τα πλήκτρα λογότυπο των Windows και X στο πληκτρολόγιο και, από τη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Apps and features (Εφαρμογές και χαρακτηριστικά).
  2. Στο παράθυρο Apps and features (Εφαρμογές και χαρακτηριστικά), βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το στοιχείο Hi-Res Audio Recorder.
  3. Συνδέστε το πικάπ με τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε το.
  4. Πατήστε τα πλήκτρα λογότυπο των Windows και X στο πληκτρολόγιο και, από τη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση συσκευών.
  5. Στη Διαχείριση συσκευών, στα αριστερά του στοιχείου Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών, κάντε κλικ στο σύμβολο ΣΥΝ (+) για να αναπτύξετε την κατηγορία.
  6. Στην ενότητα Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται το PS-HX500.
 • Αν το Hi-Res Audio Recorder δεν εγκατασταθεί επιτυχώς, απεγκαταστήστε την εφαρμογή και κατόπιν εγκαταστήστε την ξανά.