Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-ZX300
 • DMP-Z1

Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εγκατάσταση

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα εγκαθιστά το λογισμικό προγράμματος οδήγησης Sony USB Audio για τη λειτουργία USB-DAC

Απαιτήσεις συστήματος

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Προετοιμασία

 • Φροντίστε να συνδεθείτε ως Διαχειριστής στον υπολογιστή σας.
 • Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 • Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ή αν διακοπεί η διαδικασία ενημέρωσης, μπορεί να προκληθούν προβλήματα με τη λειτουργία του λογισμικού.
 • Αν εμφανιστεί το μήνυμα Windows needs your permission to continue (Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν) στο παράθυρο διαλόγου User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη), κάντε κλικ στο στοιχείο Continue (Συνέχεια) για να προχωρήσετε.

Εγκατάσταση

 1. Στην οθόνη βιβλιοθήκης της συσκευής αναπαραγωγής, πατήστε USB DAC ή DAC. Στη συνέχεια, όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα, πατήστε OK.
 2. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής με τον υπολογιστή μέσω USB.
 3. Ανοίξτε το παράθυρο Διαχείριση συσκευών στον υπολογιστή σας και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών.
  Σημείωση: Αν εμφανίζεται το στοιχείο Sony Audio, το πρόγραμμα οδήγησης έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο WALKMAN και επιλέξτε Ιδιότητες.
 5. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται το στοιχείο Υπηρεσία παροχής προγράμματος οδήγησης: Microsoft.
 6. Επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Αυτόματη αναζήτηση για προγράμματα οδήγησης.
 7. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης στο Windows Update. Εμφανίζεται το παράθυρο Windows Update.
 8. Επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις, και, εάν εμφανιστεί το στοιχείο Προβολή προαιρετικών ενημερώσεων, κάντε κλικ στο μήνυμα.
 9. Επιλέξτε το βέλος δίπλα στο στοιχείο Ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης, επιλέξτε Sony Corporation - MEDIA - και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη και εγκατάσταση.
  Σημείωση: Το στοιχείο Sony Audio θα εμφανίζεται στη ενότητα Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών στη Διαχείριση συσκευών.
 10. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Sony Audio και επιλέξτε Ιδιότητες.
 11. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζονται τα στοιχεία Υπηρεσία παροχής προγράμματος οδήγησης και Έκδοση προγράμματος οδήγησης.
  • Υπηρεσία παροχής προγράμματος οδήγησης: Sony Corporation
  • Έκδοση προγράμματος οδήγησης: 8.0.5.3526
 12. Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης USB Audio έχει ολοκληρωθεί.

Πώς μπορώ να απεγκαταστήσω το λογισμικό προγράμματος οδήγησης;

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Διαχείριση συσκευώνΕλεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών. Στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Sony Audio και επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης συσκευής.
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή του λογισμικού προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.