Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • SRS-ZR7
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • MAP-S1
 • RSX-GS9

Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εγκατάσταση

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα οδήγησης εγκαθιστά μια ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού του προγράμματος οδήγησης USB Audio για υποστήριξη της αναπαραγωγής των αρχείων ήχου σας από τον υπολογιστή σας μέσω της σύνδεσης USB, ενώ επίσης παρέχει βελτιωμένη απόδοση για τη λειτουργία USB-B.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Σημείωση: Το μοντέλο RSX-GS9 υποστηρίζει μόνο Windows 8.1 και Windows 10.

Συσκευή

 • Θύρα USB (συμβατότητα USB 2.0)

Προετοιμασία

 • Φροντίστε να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως Διαχειριστής.
 • Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 • Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ή αν διακοπεί η διαδικασία ενημέρωσης, μπορεί να προκληθούν προβλήματα με τη λειτουργία του λογισμικού.
 • Αν εμφανιστεί το μήνυμα Windows needs your permission to continue (Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν) στο παράθυρο διαλόγου User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη), κάντε κλικ στο στοιχείο Continue (Συνέχεια) για να προχωρήσετε.

Εγκατάσταση

 1. Συνδέστε το καλώδιο USB:
  • Για μονάδες MAP-S1, SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99, SRS-ZR7, CMT-SX7/SX7B και CAS-1: Συνδέστε από τον υπολογιστή στον ακροδέκτη (τύπου B) στην πίσω πλευρά.
  • Για μονάδες SRS-HG1 (h.ear go): Συνδέστε από τον υπολογιστή στον ακροδέκτη (τύπου micro B) στην πίσω πλευρά.
  • Για μονάδες RSX-GS9: Συνδέστε από τον υπολογιστή στον ακροδέκτη (τύπου micro B) στην πρόσοψη.
 2. Ανοίξτε το παράθυρο Διαχείριση συσκευών στον υπολογιστή σας και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών.
 3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα:
  • Για μονάδες CAS-1: Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη λειτουργία USB-B πατώντας το κουμπί USB-B.
  • Για μονάδες MAP-S1, CMT-SX7 ή CMT-SX7B: Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη λειτουργία USB REAR (Πίσω USB) πατώντας το κουμπί FUNCTION (Λειτουργία).
  • Για μονάδες SRS-X9, SRS-X88 και SRS-X99: Επιλέξτε τη λειτουργία USB-B πατώντας το κουμπί USB-B.
  • Για μονάδες SRS-ZR7: Επιλέξτε τη λειτουργία USB-B πατώντας το κουμπί Function (Λειτουργία).
  • Για μονάδες SRS-HG1 (h.ear go): Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας το κουμπί FUNCTION (Λειτουργία).
  • Για μονάδες RSX-GS9: Επιλέξτε τη λειτουργία USB-DAC πατώντας το κουμπί πηγής στην πρόσοψη ή στο τηλεχειριστήριο.
  Το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης για τη συνδεδεμένη μονάδα στην ενότητα Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών στη Διαχείριση συσκευών.
  Σημείωση: Αν εμφανίζεται το στοιχείο Sony Audio, το σωστό πρόγραμμα οδήγησης έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε δεξί κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης που εμφανίζεται στη λίστα και επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη αναζήτηση για προγράμματα οδήγησης.
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης στο Windows Update. Εμφανίζεται το παράθυρο Windows Update.
 7. Επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις, και, εάν εμφανιστεί το στοιχείο Προβολή προαιρετικών ενημερώσεων, κάντε κλικ στο μήνυμα.
 8. Επιλέξτε το βέλος δίπλα στο στοιχείο Ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης, επιλέξτε Sony Corporation - MEDIA - και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη και εγκατάσταση.
  Σημείωση: Το στοιχείο Sony Audio θα εμφανίζεται στην ενότητα Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών στη Διαχείριση συσκευών.
 9. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Sony Audio και επιλέξτε Ιδιότητες.
 10. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζονται τα στοιχεία Υπηρεσία παροχής προγράμματος οδήγησης και Έκδοση προγράμματος οδήγησης.
  • Πάροχος προγράμματος οδήγησης: Sony Corporation
  • Έκδοση προγράμματος οδήγησης: 8.0.5.3526
 11. Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης USB Audio έχει ολοκληρωθεί.

Πώς μπορώ να απεγκαταστήσω το λογισμικό προγράμματος οδήγησης;

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Διαχείριση συσκευώνΕλεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών, κατόπιν κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Sony Audio και επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης συσκευής.
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή του λογισμικού προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.