Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • UBP-X1100ES

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την ποιότητα των χρωμάτων σε κάποια περιεχόμενα SDR
 • Βελτιώνει τη γενική λειτουργικότητα

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων Ultra HD Blu-ray
 • Διορθώνει προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών δικτύου
 • Βελτιώνει την ποιότητα εικόνας σε συγκεκριμένες σκηνές

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση M46.R.0058 για το UBP-X1100ES

Έκδοση αρχείου

 • M46.R.0058

Μέγεθος αρχείου

 • 187 MB (196 198 059 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 31-05-2022

Προετοιμασία

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M46.R.0058 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray – οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε HDMI 2 ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Αν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το STOP (Διακοπή) και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μενού της αρχικής οθόνης.
 3. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) και στη συνέχεια επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα βέλη στο τηλεχειριστήριο.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο System Information (Πληροφορίες συστήματος) και επιλέξτε ENTER.
 5. Αν ο αριθμός έκδοσης στην οθόνη της τηλεόρασης είναι M46.R.0058 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray:

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο/δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
 • Ένα καλώδιο Ethernet ή έναν ασύρματο δρομολογητή για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στο Διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray είναι συνδεδεμένη σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray μέσω Διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 15-30 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση από το Διαδίκτυο στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
 • Μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray και μην την αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Επομένως, αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε HDMI 2 ως είσοδο.)
 2. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στην πηγή Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet ή με ασύρματη σύνδεση μέσω δρομολογητή.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Αν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε τον.)

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια επιλέξτε Update via Internet (Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου).
 2. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Software Update confirmation (Επιβεβαίωση ενημέρωσης λογισμικού) στην τηλεόραση. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 3. Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα Update to a new software version (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού), καθώς και η πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.
 4. Επιλέξτε Start (Έναρξη) και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 5. Ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης και εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης στην τηλεόραση.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται η γραμμή προόδου x % και η χωρητικότητα λήψης στην τηλεόραση. Το x αλλάζει σε 0 και αυξάνεται ως το 100 κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης.
 7. Η συσκευή αναπαραγωγής θα πραγματοποιήσει αυτόματη επανεκκίνηση και θα συνεχιστεί η ενημέρωση. Μην χρησιμοποιήσετε και μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.
 8. Θα εμφανιστεί ξανά η γραμμή προόδου x % και η χωρητικότητα λήψης στην τηλεόραση. Το x αλλάζει σε 0 και αυξάνεται ως το 100 κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης.
 9. Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται και επανεκκινείται αυτόματα. Μην χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 10. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M46.R.0058, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray μέσω διαδικτύου.

 • Αν εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα Connection status cannot be confirmed (Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης) ή το μήνυμα This device is not connected to network (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο), το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου:
  1. Για ενσύρματη σύνδεση, ελέγξτε ότι το καλώδιο δικτύου LAN είναι συνδεδεμένο μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και της πηγής Διαδικτύου.
  2. Για ασύρματη σύνδεση, ελέγξτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στην πηγή Διαδικτύου.
  3. Στις ρυθμίσεις δικτύου, ελέγξτε ότι έχετε επιβεβαιώσει αν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray έχει τη δική της διεύθυνση IP ή όχι. (Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο Proxy Server (Διακομιστής μεσολάβησης) τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε, αντί για το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης.)
  4. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλογές Physical Connection (Φυσική σύνδεση) και Internet Access (Πρόσβαση στο Διαδίκτυο) εμφανίζονται με την ένδειξη OK στο μενού Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) → Network Connection Status (Κατάσταση σύνδεσης δικτύου).
  5. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Αν διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Αν η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί:
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
  4. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε απευθείας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου και να εκτελέσετε απευθείας την ενημέρωση μέσω της συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης εμφανίζεται το μήνυμα Update failed (Η ενημέρωση απέτυχε):
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση του δικτύου σας στο Διαδίκτυο.
  • Στην οθόνη Update failed (Η ενημέρωση απέτυχε), επιλέξτε OK για να δοκιμάσετε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ή Cancel (Ακύρωση) για να διακόψετε τη διαδικασία.
  • Αν το πρόβλημα παραμένει, κατεβάστε το αρχείο υλικολογισμικού και εκτελέστε την ενημέρωση μέσω της συσκευής αποθήκευσης USB.
  • Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε απευθείας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου και να εκτελέσετε απευθείας την ενημέρωση μέσω της συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν μετά από αρκετές προσπάθειες η ενημέρωση υλικολογισμικού εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κατεβάστε το αρχείο υλικολογισμικού και εκτελέστε την ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν θα τη μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Συνιστούμε τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray και μην την αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
 2. Κατεβάστε το αρχείο UPDATE_M46R0058.ZIP στον υπολογιστή σας, και μην ξεχάσετε σε ποιον κατάλογο το αποθηκεύσατε.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Ελέγξτε ότι το μέγεθος είναι 187 MB (196 198 059 byte).

Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:

 1. Κάντε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή σας. Ο φάκελος εξαγωγής ονομάζεται UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ).
 2. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα τέσσερα αρχεία περιλαμβάνονται στον φάκελο UPDATE: MSB46-FW.BIN, MSB46-FW.ID, MSB46-FW_MB.BIN, and MSB46-FW_MB.ID
 3. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.
  Σημείωση: Υποστηρίζονται τα φορμά FAT32 και NTFS.
Για λειτουργικά συστήματα Windows:
 1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE.
 2. Από το μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Send To... (Αποστολή προς...).
 3. Κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
 4. Ο φάκελος ενημέρωσης θα αντιγραφεί στη συσκευή USB.
Για λειτουργικά συστήματα macOS:
 1. Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
  Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, αν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν έχει τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και στη συνέχεια μεταφέρετε την ενημέρωση στη συσκευή αναπαραγωγής.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Επομένως, αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε HDMI 2 ως είσοδο.)
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 3. Βεβαιωθείτε ότι καμία άλλη συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και, αν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή, αποσυνδέστε την από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
Μεταφορά της ενημέρωσης:
 1. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής.
 2. Στο τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο μενού της αρχικής οθόνης για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → Software update (Ενημέρωση λογισμικού) και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 3. Όταν εμφανιστεί η επιβεβαίωση Software Update (Ενημέρωση λογισμικού), χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Update via USB Memory (Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB), επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 4. Η ενημέρωση ξεκινά.
 5. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται η γραμμή προόδου x % στην τηλεόραση. Το x αλλάζει σε 0 και αυξάνεται ως το 100 κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης.
 6. Η συσκευή αναπαραγωγής θα πραγματοποιήσει αυτόματη επανεκκίνηση και θα συνεχιστεί η ενημέρωση. Μην χρησιμοποιήσετε και μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.
 7. Θα εμφανιστεί ξανά η γραμμή προόδου x % στην τηλεόραση. Το x αλλάζει σε 0 και αυξάνεται ως το 100 κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης.
 8. Η συσκευή αναπαραγωγής θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα, μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Μην χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 9. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από τη συσκευή αναπαραγωγής.
 10. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M46.R.0058, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας και έναν δίσκο.

 • Αν δεν μπορείτε να ορίσετε την επιλογή Update via USB Memory (Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB), ελέγξτε τα παρακάτω:
  1. Η συσκευή USB είναι σωστά συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
  2. Η συσκευή USB είναι μορφοποιημένη για να υποστηρίζει σύστημα αρχείων (FAT32 και NTFS).
  3. Η συσκευή USB είναι συμβατή με τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
 • Αν δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης που έχει ληφθεί από τη διαδικτυακή τοποθεσία, δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη.
 • Αν εμφανιστεί το μήνυμα There is no update file (Δεν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης), βεβαιωθείτε ότι το όνομα του φακέλου που έχει εξαχθεί έχει ονομαστεί σωστά UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) (με κεφαλαία γράμματα) και ότι περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία: MSB46-FW.BIN, MSB46-FW.ID, MSB46-FW_MB.BIN, and MSB46-FW_MB.ID
 • Αν εμφανιστεί το μήνυμα The file is corrupted (Το αρχείο είναι κατεστραμμένο), κατεβάστε ξανά το αρχείο ενημέρωσης και επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Αν η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
 • Αν διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.