Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει τη σταθερότητα του Chromecast built-in for Audio

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων 

Περιορισμοί

 • Μόνο για χρήση με τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν είναι όλα τα μοντέλα διαθέσιμα σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα

 • Υλικολογισμικό δέκτη AV στην έκδοση M29.R.0534

Όνομα αρχείου zip

 • UPDATE_M29R0534.zip

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση M29.R.0534

Μέγεθος αρχείου

 • 219 MB (229 809 722 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 12-10-2021

Προετοιμασία

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο δέκτη AV. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M29.R.0534 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV, οπότε αν ο δέκτης AV είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε HDMI2 ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.
 3. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε HOME και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε HOME και, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα-βέλη, επιλέξτε διαδοχικά Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) → System Information (Πληροφορίες συστήματος) και πατήστε ENTER
 5. Αν ο αριθμός έκδοσης στην οθόνη της τηλεόρασης είναι M29.R.0534 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στον δέκτη AV σας:

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο/δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
 • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Εγκατάσταση

Ενημέρωση του δέκτη AV μέσω Διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 15-60 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση από το Διαδίκτυο στον δέκτη AV.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
 • Μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον δέκτη AV
 • Μην απενεργοποιήσετε τον δέκτη AV και μην τον αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV σας. (Οπότε, αν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στη υποδοχή HDMI2, επιλέξτε την HDMI2 ως είσοδο.)
 2. Συνδέστε τον δέκτη AV στην πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση μέσω δρομολογητή.
 3. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Στο μενού της αρχικής οθόνης, χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) → Update via Internet (Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου) και κατόπιν πατήστε ENTER.
 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Στο δίκτυο βρέθηκε μια νέα έκδοση λογισμικού. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό;), επιλέξτε OK και κατόπιν πατήστε ENTER.
 3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση M29.R.XXXX. Νέα έκδοση M29.R.0534), επιλέξτε Start (Έναρξη) και κατόπιν πατήστε ENTER.
 4. Η ενημέρωση ξεκινά.
 5. Θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη "UPDATING" στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη. Η ενημέρωση διαρκεί έως 60 λεπτά. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα "COMPLETE" στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη και ο δέκτης θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.)
  Σημείωση: Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά για να ξεκινήσει η ενημέρωση, μετά τη λήψη του λογισμικού. Επιλέξτε OK και κατόπιν πατήστε ENTER.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα UPDATING (ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) στο παράθυρο ενδείξεων.
 7. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν εμφανιστεί το μήνυμα COMPLETE (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ).
 8. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ο δέκτης AV θα επανεκκινηθεί αυτόματα.
 9. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M29.R.0534, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του δέκτη AV μέσω Διαδικτύου.

 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Η ενημέρωση απέτυχε. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης ή συνδεθείτε στο δίκτυο για να δοκιμάσετε ξανά. Αν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών).
  1. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στον δέκτη AV και τον δρομολογητή είναι ενεργοποιημένες.
  2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου [ευθείας σύνδεσης (straight-through) ή διασταυρούμενης σύνδεσης (crossover)] ανάμεσα στον δέκτη AV και τον δρομολογητή.
  3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια ανάμεσα στον δέκτη AV και τον δρομολογητή έχουν συνδεθεί σωστά.
  4. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
  Αν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση μέσω Διαδικτύου, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Μετά την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) αλλά η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν έχει αλλάξει.
  Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα (έως 60 λεπτά). Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) και η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης. Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.) και δεν μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
  • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου LAN είναι συνδεδεμένο.
  • Επιβεβαιώστε ότι ο δέκτης AV έχει τη δική του διεύθυνση IP στις ρυθμίσεις δικτύου (εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο για τον διακομιστή μεσολάβησης τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε, αντί του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης).
  • Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV και δοκιμάστε την ενημέρωση ξανά.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 90 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  Αν ο δέκτης AV συνδέεται ασύρματα στο δίκτυο, δοκιμάστε να τον συνδέσετε με καλώδιο στο δίκτυο και επαναλάβετε τη διαδικασία. Αν το πρόβλημα παραμένει, η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου ενδέχεται να είναι χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να ενημερώσετε το σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Εκτελέστε διαγνωστικό έλεγχο δικτύου στη ρύθμιση του διακομιστή σύνδεσης).
  Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου LAN είναι συνδεδεμένο στον δέκτη AV.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Already Updated (Ήδη ενημερωμένο).
  Η έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στον δέκτη AV είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν θα τη μεταφέρετε στον δέκτη AV.

Συνιστούμε τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

 • Windows 10 ή 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον δέκτη AV
 • Μην απενεργοποιήσετε τον δέκτη AV και μην τον αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Κατεβάστε το αρχείο UPDATE_M29R0534.zip στον υπολογιστή σας και συγκρατήστε το σημείο όπου το κατεβάσατε.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Ελέγξτε ότι το μέγεθος είναι 219 MB (229 809 722 byte)

Αποθήκευση στη συσκευή αποθήκευσης USB:

 1. Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας:
  • Για Mac: Μεταβείτε στη θέση όπου έγινε λήψη του αρχείου και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο UPDATE_M29R0534.zip. Ο φάκελος εξαγωγής ονομάζεται UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ).
  • Για Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATE_M29R0534.zip και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή όλων.
   2. Στο παράθυρο Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip), πατήστε Εξαγωγή.
   3. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα UPDATE.
 2. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα τέσσερα αρχεία περιλαμβάνονται στον φάκελο UPDATE: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN, και MSB29-FW_MB.ID.
 3. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.
  • Για Mac: Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
  • Για Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE.
   2. Από το μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Send To... (Αποστολή προς...).
   3. Κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
   4. Ο φάκελος UPDATE με την ενημέρωση αντιγράφεται στη συσκευή USB.

Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, αν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν έχει τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

Μεταφορά της ενημέρωσης στον δέκτη AV σας

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και στη συνέχεια μεταφέρετε την ενημέρωση στον δέκτη AV.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV σας. (Οπότε, αν ο δέκτης AV είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε την HDMI2 ως είσοδο.)
 2. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.
 3. Βεβαιωθείτε ότι καμία άλλη συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη στον δέκτη AV και, αν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή, αποσυνδέστε την από τον δέκτη AV.

Μεταφορά της ενημέρωσης:

 1. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη του δέκτη AV.
 2. Στο μενού της αρχικής οθόνης, χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) → Update via USB Memory (Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB) και κατόπιν πατήστε ENTER.
 3. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Βρέθηκαν αρχεία ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB. Θέλετε να γίνει ενημέρωση του λογισμικού; Τρέχουσα έκδοση M29.R.XXXX. Νέα έκδοση M29.R.0534. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα και μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά την ενημέρωση.). Επιλέξτε OK και κατόπιν πατήστε ENTER.
 4. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη "UPDATING" στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη. Η ενημέρωση διαρκεί έως 60 λεπτά. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα "COMPLETE" στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη και ο δέκτης θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.) Επιλέξτε OK και κατόπιν πατήστε ENTER.
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα UPDATING (ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) στο παράθυρο ενδείξεων.
 7. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στο παράθυρο ενδείξεων εμφανιστεί το μήνυμα COMPLETE (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ).
  Σημείωση: Μην απενεργοποιήσετε τον δέκτη AV και μην τον αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 8. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, ο δέκτης AV θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε τον δέκτη AV μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 9. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από τον δέκτη AV και ενεργοποιήστε τον δέκτη.
 10. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M29.R.0534, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του δέκτη AV μέσω του υπολογιστή σας και μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη εμφανίζονται εναλλάξ τα μηνύματα UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) και ERROR (ΣΦΑΛΜΑ).
  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.
  3. Δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB με μια διαφορετική συσκευή αποθήκευσης USB.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV και επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATE_M29R0534.zip που έλαβα από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη του αρχείου; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 90 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.