Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-NT3
 • HT-RT5
 • HT-ST9
 • HT-XT3

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει τη σταθερότητα του Chromecast built-in for Audio

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Περιορισμοί

 • Μόνο για χρήση με τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν είναι όλα τα μοντέλα διαθέσιμα σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Υλικολογισμικό της μπάρας ηχείων στην έκδοση M28.R.0534

Έκδοση αρχείου

 • M28.R.0534

Μέγεθος αρχείου

 • 201 MB (211 045 006 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 12-10-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο μπάρας ηχείων. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M28.R.0534 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων – οπότε αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε HDMI2 ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Στην αρχική οθόνη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα-βέλη στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε διαδοχικά Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 5. Επισημάνετε το στοιχείο System Information (Πληροφορίες συστήματος) και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Αν ο αριθμός έκδοσης στην οθόνη της τηλεόρασης είναι M28.R.0534 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην μπάρα ηχείων.
 • Μην απενεργοποιείτε την μπάρα ηχείων και μην την αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες
 • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο δικτύου (LAN) μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στην μπάρα ηχείων σας:

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο/δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
 • ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την μπάρα ηχείων στο Διαδίκτυο
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Εγκατάσταση

Ενημέρωση της μπάρας ηχείων μέσω Διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 15-30 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση από το Διαδίκτυο στην μπάρα ηχείων.

Τι χρειάζεστε:

 • Ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την μπάρα ηχείων στο Διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
  • μια συμβατή τηλεόραση

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. (Οπότε, αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI2, επιλέξτε την HDMI2 ως είσοδο.)
 2. Συνδέστε την μπάρα ηχείων στην πηγή Διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 4. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε HOME και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Στο μενού της αρχικής οθόνης, χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) → Update via Internet (Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου) και κατόπιν πατήστε ENTER.
 2. Όταν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Στο δίκτυο βρέθηκε μια νέα έκδοση λογισμικού. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό;), επιλέξτε OK και κατόπιν πατήστε ENTER.
 3. Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά να ξεκινήσει η ενημέρωση μετά τη λήψη του λογισμικού.
 4. Όταν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534 (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση M28.R.xxxx. Νέα έκδοση M28.R.0534), επιλέξτε Start (Έναρξη) και κατόπιν πατήστε ENTER.
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Όταν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update Caution (Προσοχή – Ενημέρωση), επιλέξτε OK και κατόπιν πατήστε ENTER.
 7. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα UPDT (Ενημέρωση) στην οθόνη της πρόσοψης.
 8. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται το μήνυμα DONE (Ολοκληρώθηκε). Μην απενεργοποιείτε την μπάρα ηχείων και μην την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση.
 9. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, η μπάρα ηχείων επανεκκινείται αυτόματα.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής

 1. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M28.R.0534, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπάρας ηχείων μέσω Διαδικτύου.

 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Η ενημέρωση απέτυχε. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης για να δοκιμάσετε ξανά. Αν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών).
  1. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και το δρομολογητή είναι ενεργοποιημένες.
  2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου [ευθείας σύνδεσης (straight-through) ή διασταυρούμενης σύνδεσης (crossover)] ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και το δρομολογητή.
  3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και το δρομολογητή έχουν συνδεθεί σωστά.
  4. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης
  Αν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση μέσω Διαδικτύου, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Μετά την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) αλλά η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν έχει αλλάξει.
  Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα (έως 60 λεπτά). Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) και η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης. Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.) και δεν μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
  • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου LAN είναι συνδεδεμένο.
  • Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα ηχείων σας έχει τη δική της διεύθυνση IP στις ρυθμίσεις δικτύου. (Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο για τον διακομιστή μεσολάβησης τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε, αντί του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης.)
  • Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων και δοκιμάστε την ενημέρωση ξανά.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 60 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  Αν η μπάρα ηχείων συνδέεται ασύρματα στο δίκτυο, δοκιμάστε να την συνδέσετε με καλώδιο στο δίκτυο και επαναλάβετε τη διαδικασία.
  Αν το πρόβλημα παραμένει, η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου ενδέχεται να είναι χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να ενημερώσετε το σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Εκτελέστε διαγνωστικό έλεγχο δικτύου στη ρύθμιση του διακομιστή σύνδεσης).
 • Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου LAN είναι συνδεδεμένο στην μπάρα ηχείων.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Already Updated (Ήδη ενημερωμένο).
  Η έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στην μπάρα ηχείων είναι η πιο πρόσφατη έκδοση

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν θα τη μεταφέρετε στην μπάρα ηχείων.

Προετοιμασία για την ενημέρωση του υλικολογισμικού

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε τη μονάδα flash USB.

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 10
 • Windows 8,1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Κατεβάστε το αρχείο UPDATE_M28R0534.zip στον υπολογιστή σας και συγκρατήστε το σημείο όπου το κατεβάσατε.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Ελέγξτε ότι το μέγεθος είναι 201 MB 211 045 006 byte.
Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
 1. Εξαγάγετε το αρχείο της ενημέρωσης από το αρχείο UPDATE_M28R0534.zip.
  • Για Mac:
   1. Μεταβείτε στη θέση όπου έγινε λήψη του αρχείου και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο UPDATE_M28R0534.zip.
   2. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα UPDATE.
  • Για Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATE_M28R0534.zip και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή όλων.
    Σημείωση: Στα Windows 8.1 και Windows 10, το αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο Λήψεις σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον Internet Explorer. Για να εντοπίσετε τον φάκελο Λήψεις, κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξης και κατόπιν εντοπίστε το αρχείο λήψης χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows.
   2. Στο παράθυρο Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip), πατήστε Εξαγωγή.
   3. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα UPDATE.
    Σημείωση: Θα γίνει εξαγωγή τεσσάρων αρχείων: MSB28-FW.BIN, MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN και MSB28FW_MB.ID.
 2. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.
 3. Μεταφορά του φακέλου UPDATE στη συσκευή αποθήκευσης USB:
  • Για Mac: Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
  • Για Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κατόπιν κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE.
   2. Από το μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή προς... και κατόπιν κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
   3. Ο φάκελος UPDATE θα αντιγραφεί στη συσκευή USB.
  Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί αν ο φάκελος δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν τροποποιηθεί το όνομα του φακέλου.
 4. Μετά την αντιγραφή του φακέλου UPDATE, αφαιρέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας
Μεταφορά της ενημέρωσης στην μπάρα ηχείων

Πρώτα προετοιμάστε τον εξοπλισμό και στη συνέχεια μεταφέρετε την ενημέρωση στην μπάρα ηχείων.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. (Οπότε, αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI2, επιλέξτε την HDMI2 ως είσοδο.)
 2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Τοποθετήστε τη συσκευή USB που περιέχει τα 4 αρχεία.
Μεταφορά της ενημέρωσης:
 1. Στην αρχική οθόνη, χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε ΡύθμισηΕνημέρωση λογισμικού και πατήστε ENTER.
 2. Επιλέξτε Update via USB Memory (Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB) και πατήστε ENTER.
 3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Βρέθηκαν αρχεία ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB. Θέλετε να γίνει ενημέρωση του λογισμικού; Τρέχουσα έκδοση M28.R.xxxx. Νέα έκδοση M28.R.0534. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα και μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά την ενημέρωση), επιλέξτε OK και πατήστε ENTER.
 4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Update Caution (Προσοχή – Ενημέρωση), επιλέξτε OK κατόπιν πατήστε ENTER.
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα UPDT (Ενημέρωση) στην οθόνη της πρόσοψης.
 7. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται το μήνυμα DONE (Ολοκληρώθηκε). Η μπάρα ηχείων θα επανεκκινηθεί αυτόματα.
  Σημείωση: Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής

 1. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M28.R.0534, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπάρας ηχείων μέσω του υπολογιστή σας και μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Οι ενδείξεις UPDT (Ενημέρωση) και ERROR (Σφάλμα) εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη της πρόσοψης.
  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
  3. Δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων και επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATE_M28R0534.zip που έλαβα από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη του αρχείου; Διαγράψτε το αρχείο και κατεβάστε το ξανά.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και συνδέστε το ξανά μετά από μερικά λεπτά
  2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης