Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • CMT-SX7

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελεστεί για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής του Chromecast built-in.

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού για το οικιακό ηχοσύστημα "CMT-SX7"

Έκδοση αρχείου

 • MC 1.62 / NW 3351

Μέγεθος αρχείου

 • 165 MB (173 711 325 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 02-11-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η "MC 1.62 / NW 2994" ή παλιότερη, συνιστούμε ιδιαίτερα να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Πατήστε το κουμπί (λειτουργίας) της μονάδας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο της κεραίας στην οθόνη.
 2. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ENTER και (Εξαγωγή CD) στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "MC X.XX".
 3. Γυρίστε τον επιλογέα (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ) της μονάδας στα δεξιά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "CD X.XXX".
 4. Γυρίστε τον επιλογέα (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ) της μονάδας στα δεξιά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NW XXXX".
 5. Γυρίστε τον επιλογέα (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ) της μονάδας στα δεξιά. Η οθόνη θα επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν πριν εμφανίσει την έκδοση.

Σημαντική σημείωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν δεν έχετε κάνει τις ενημερώσεις λογισμικού που ανακοινώθηκαν από τις 30-7-2016 και μετά σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία, αποσυνδέστε το καλώδιο του ηχείου ή/και τα ακουστικά πριν ενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα.

Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, δεν είναι δυνατή η επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση.

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο οικιακό ηχοσύστημα.
 • Μην απενεργοποιήσετε το οικιακό ηχοσύστημα και μην το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες
 • Κατά τη διάρκεια της λήψης και της ενημέρωσης του λογισμικού, μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο δικτύου (LAN).
 • Μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της λήψης και της ενημέρωσης.
 • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο οικιακό σας ηχοσύστημα:

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;

Διαδίκτυο/δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)

 • Ένα καλώδιο Ethernet ή έναν ασύρματο δρομολογητή για να συνδέσετε το οικιακό ηχοσύστημα στο Διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι το οικιακό ηχοσύστημα έχει συνδεθεί σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Εγκατάσταση

Ενημέρωση του οικιακού ηχοσυστήματος μέσω Διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 15-30 λεπτά. Αρχικά, ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση από το Διαδίκτυο στο οικιακό ηχοσύστημα.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 • Αποσυνδέστε το καλώδιο του ηχείου και τα ακουστικά πριν ενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα.
 • Συνδέστε το οικιακό ηχοσύστημα στην πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση μέσω δρομολογητή.

Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Πατήστε το κουμπί (λειτουργίας) της μονάδας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο "UPDATE" (Ενημέρωση) στην οθόνη.
 2. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το μενού και κατόπιν πατήστε ↑/↓ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "Update Menu" (Μενού ενημέρωσης). Στη συνέχεια, πατήστε "ENTER".
 3. Πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "via Network" (Μέσω δικτύου) στην οθόνη.
 4. Πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει το μήνυμα "OK" στην οθόνη.
 5. Περιμένετε για 10 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη και η ενημέρωση.

 6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ξεκινήστε την ενημέρωση πατώντας "OK" στο τηλεχειριστήριο.

 7. Πατήστε το κουμπί (λειτουργίας) στη μονάδα όταν εμφανιστεί η ένδειξη "Complete" (Ολοκληρώθηκε). Στη συνέχεια η μονάδα απενεργοποιείται.
 8. Πατήστε ξανά το κουμπί (λειτουργίας) στη μονάδα και ενεργοποιήστε το σύστημα.
 9. Ανατρέξτε στις πληροφορίες ελέγχου έκδοσης υλικολογισμικού αυτής της μονάδας, για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού είναι ενημερωμένος στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημέρωσης δικτύου

Αν κατά την ενημέρωση εμφανιστεί το μήνυμα "Cannot Download"/"Push POWER" (Λήψη αδύνατη/Πατήστε POWER), αυτό σημαίνει ότι η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε. Αν συμβεί αυτό, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καμία από τις λειτουργίες της μονάδας, παρά μόνο το κουμπί λειτουργίας. Ελέγξτε την κατάσταση του συστήματος ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και ολοκληρώστε την ενημέρωση λογισμικού μέσω μιας μονάδας μνήμης flash USB.

 1. Πατήστε το κουμπί (λειτουργίας) και απενεργοποιήστε το σύστημα
 2. Πατήστε το κουμπί (λειτουργίας), αφού ενεργοποιηθεί η μονάδα
 3. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά (ή μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση στο δίκτυο) και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη στο σύστημα
  • Η ενημέρωση δεν ολοκληρώθηκε

   Η ενημέρωση λογισμικού ΔΕΝ ολοκληρώθηκε, αλλά το σύστημα λειτουργεί κανονικά.
   Αντί της ενημέρωσης μέσω δικτύου, δοκιμάστε να ενημερώσετε το λογισμικό με τη διαδικασία μέσω μονάδας μνήμης flash USB.
  • Εμφανίζεται το μήνυμα "Update Retry" (Επανάληψη ενημέρωσης)

   Η ενημέρωση λογισμικού ΑΠΕΤΥΧΕ, και το σύστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την κατάσταση. Αυτή η συνθήκη είναι διαφορετική από αυτήν της μη ολοκληρωμένης ενημέρωσης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
   1. Κατεβάστε το αρχείο CMTSX7V1623351.zip στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιον φάκελο το αποθηκεύσατε.
    Σημείωση: Μέγεθος αρχείου: 165 MB (173 711 325 byte)
   2. Κάντε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή σας. Ο φάκελος εξαγωγής ονομάζεται "UPDATE".
   3. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα τέσσερα αρχεία περιλαμβάνονται στον φάκελο "UPDATE": LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID
   4. Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης στη μονάδα μνήμης flash USB.
    Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί αν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν έχει τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.
    • Για λειτουργικά συστήματα Windows®:
     1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κάντε δεξί κλικ στον φάκελο UPDATE.
     2. Από το μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο "Αποστολή προς..."
     3. Κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
     4. Ο φάκελος ενημέρωσης θα αντιγραφεί στη συσκευή USB.
    • Για λειτουργικά συστήματα Mac OS® X:
     Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
   5. Τοποθετήστε τη συσκευή flash USB στην μπροστινή υποδοχή USB-A, όταν εμφανιστεί το μήνυμα ”Update Retry” (Επανάληψη ενημέρωσης).
   6. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "ΟΚ" στην οθόνη, πατήστε το κουμπί ENTER στο τηλεχειριστήριο.
   7. Περιμένετε για 10 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη και η ενημέρωση.

   8. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ξεκινήστε την ενημέρωση πατώντας "OK" στο τηλεχειριστήριο.

   9. Πατήστε το κουμπί (λειτουργίας) στη μονάδα όταν εμφανιστεί η ένδειξη "Complete" (Ολοκληρώθηκε). Στη συνέχεια η μονάδα απενεργοποιείται.
   10. Ανατρέξτε στις πληροφορίες ελέγχου έκδοσης υλικολογισμικού αυτής της μονάδας, για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού είναι ενημερωμένος στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν θα τη μεταφέρετε στο οικιακό ηχοσύστημα.

Προετοιμασία για την ενημέρωση του υλικολογισμικού

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε τη μονάδα flash USB.

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Macintosh® OS X έκδοση 10.4 ή νεότερη

Αν έχετε Windows® 10/8.1, χρησιμοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας επιφάνειας εργασίας.
Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές με συμβατό λειτουργικό σύστημα.

Απαιτήσεις μέσων εγγραφής

Μονάδα μνήμης flash USB: Χωρητικότητα: πάνω από 256 MB
Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις μονάδες USB flash.

Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται κανένα άλλο πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.
 • Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
 • Κατεβάστε το αρχείο CMTSX7V1623351.zip στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιον φάκελο το αποθηκεύσατε στο οικιακό ηχοσύστημα
  Σημείωση: Μέγεθος αρχείου: 165 MB (173 711 325 byte)
Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
 1. Κάντε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή σας. Ο φάκελος εξαγωγής ονομάζεται "UPDATE".
 2. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα τέσσερα αρχεία περιλαμβάνονται στον φάκελο "UPDATE": LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID
 3. Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης στη μονάδα μνήμης flash USB.
  Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί αν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν έχει τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.
  • Για λειτουργικά συστήματα Windows®:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κάντε δεξί κλικ στον φάκελο UPDATE.
   2. Από το μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο "Αποστολή προς..."
   3. Κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
   4. Ο φάκελος ενημέρωσης θα αντιγραφεί στη συσκευή USB.
  • Για λειτουργικά συστήματα Mac OS® X:
   Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και στη συνέχεια μεταφέρετε την ενημέρωση στο οικιακό ηχοσύστημα.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ηχείου και τα ακουστικά πριν ενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα.

Μεταφορά της ενημέρωσης:
 1. Ενεργοποιήστε το οικιακό ηχοσύστημα πατώντας το κουμπί (λειτουργίας)
 2. Τοποθετήστε τη μονάδα flash USB (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων ενημέρωσης) στην μπροστινή θύρα USB-A.
 3. Επιλέξτε "USB FRONT" (Μπροστινή θύρα USB) πατώντας επανειλημμένα το κουμπί FUNCTION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) του τηλεχειριστηρίου.
  Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "ROOT" (Ρίζα).
 4. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το μενού και πατήστε ↑/↓ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "Update Menu" (Μενού ενημέρωσης). Στη συνέχεια, πατήστε "ENTER".
 5. Πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "via USB" (Μέσω USB).
 6. Πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει το μήνυμα "OK" στην οθόνη.
 7. Περιμένετε για 10 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη και η ενημέρωση.

 8. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ξεκινήστε την ενημέρωση πατώντας "ΟK" στο τηλεχειριστήριο.

 9. Πατήστε το κουμπί (λειτουργίας) στη μονάδα όταν εμφανιστεί η ένδειξη "Complete" (Ολοκληρώθηκε). Κατόπιν η μονάδα απενεργοποιείται.
 10. Πατήστε ξανά το κουμπί (λειτουργίας) στη μονάδα και ενεργοποιήστε το σύστημα.
 11. Ανατρέξτε στις πληροφορίες ελέγχου έκδοσης υλικολογισμικού αυτής της μονάδας, για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού είναι ενημερωμένος στην πιο πρόσφατη έκδοση.