Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SRS-X99

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελεστεί για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής του Chromecast built-in.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 1.60.3351 για το SRS-X99

Έκδοση αρχείου

 • 1.60.3351

Μέγεθος αρχείου

 • 165 MB (173 711 325 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 02-11-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν το προσωπικό σας ηχοσύστημα έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 1.60.3351. Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε. Υπάρχουν δύο τρόποι:

 • Τρόπος επιβεβαίωσης με χρήση της εφαρμογής Sony | Music Center (SongPal).
  1. Συνδέστε τη μονάδα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το smartphone σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Sony | Music Center (SongPal).
  2. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center (SongPal) στο smartphone σας.
  3. Στην οθόνη Speaker & Group (Ηχείο και ομάδα), επιλέξτε το ηχείο σας.
  4. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
  5. Στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), επιλέξτε Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις).
  6. Στην οθόνη Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις), επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού του ηχείου.
 • Τρόπος επιβεβαίωσης με χρήση προσωπικού υπολογιστή.
  1. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή με ένα καλώδιο δικτύου LAN (δεν παρέχεται).
  2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (παρέχεται) στο τροφοδοτικό AC (παρέχεται). Πατήστε το κουμπί (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

   Σημείωση: Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία LINK (Σύνδεση) να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ανάψει σταθερά με ροζ χρώμα.
  3. Εμφανίστε την οθόνη "Sony Network Device Setting" (Ρύθμιση συσκευής δικτύου Sony) στον υπολογιστή σας.
   1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης
   2. Εισαγάγετε στη γραμμή διεύθυνσης την εξής διεύθυνση URL: http://169.254.1.1
  4. Επιλέξτε τη γλώσσα από το μενού Language Setup (Ρύθμιση γλώσσας), αν αυτό εμφανιστεί.
  5. Στην οθόνη Device Details (Λεπτομέρειες συσκευής), θα εμφανιστεί το στοιχείο Firmware Version (Έκδοση υλικολογισμικού) (X.XX.X.XX).

   Σημείωση: Σε αυτήν την οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία Firmware Version (Έκδοση υλικολογισμικού), Model Name (Όνομα μοντέλου), Device Name (Όνομα συσκευής), Connection Type (Τύπος σύνδεσης), Internet Access (Πρόσβαση στο Διαδίκτυο), SSID και Security Method (Μέθοδος ασφάλειας).

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο προσωπικό σας ηχοσύστημα:

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;

Διαδίκτυο/δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)

 • Ένα καλώδιο Ethernet ή έναν ασύρματο δρομολογητή για να συνδέσετε το προσωπικό ηχοσύστημα στο Διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό ηχοσύστημα έχει συνδεθεί σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Εγκατάσταση

Διαδίκτυο/δίκτυο

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 3-10 λεπτά.

Σημείωση: Αν η μονάδα ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο (δίκτυο), δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ενημέρωση στην τελευταία έκδοση λογισμικού.

 1. Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο (δίκτυο)
  Σημείωση: Όταν το ηχείο είναι απευθείας συνδεδεμένο σε υπολογιστή μέσω καλωδίου δικτύου LAN για τον έλεγχο της έκδοσης, αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου LAN και επανασυνδέστε το σε ένα σημείο πρόσβασης.
 2. Αν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) για να το απενεργοποιήσετε.
 3. Πατήστε το κουμπί (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
 4. Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία LINK (Σύνδεση) να σταματήσει να αναβοσβήνει και να παραμείνει αναμμένη με πορτοκαλί ή ροζ χρώμα. Όταν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού, το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) ανάβει.
  Σημείωση: Το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) δεν ανάβει όταν το λογισμικό έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
 5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο. Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση λογισμικού, το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) αρχίζει να αναβοσβήνει.
  Σημείωση: Το ηχείο δεν λειτουργεί όση ώρα πραγματοποιείται η ενημέρωση.
 6. Το μοτίβο με το οποίο αναβοσβήνει (διάστημα και κατάσταση) το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 7. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) απενεργοποιείται αυτόματα και το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής ή σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/Δικτύου
 8. Ελέγξτε την έκδοση ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού" για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) με πορτοκαλί.

Η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε. Αν συμβεί αυτό, δεν θα μπορείτε να εκτελέσετε ή να χρησιμοποιήσετε καμία από τις λειτουργίες της μονάδας, παρά μόνο το κουμπί λειτουργίας. Ελέγξτε την κατάσταση του ηχείου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και ολοκληρώστε την ενημέρωση του λογισμικού μέσω μιας μονάδας μνήμης flash USB.

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.
 2. Πατήστε το κουμπί  (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
 3. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά (ή μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση με το δίκτυο) και ελέγξτε την κατάσταση του κουμπιού UPDATE (Ενημέρωση) στο ηχείο.

Η λυχνία UPDATE (Ενημέρωση) παραμένει αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.

Η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε. Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του προσωπικού σας ηχοσυστήματος μέσω μιας μονάδας μνήμης USB flash.

Η ένδειξη Κουμπί ON/Standby (Ενεργοποίηση/Αναμονή) αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) αναβοσβήνει πορτοκαλί.

Η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε. Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του προσωπικού σας ηχοσυστήματος μέσω μιας μονάδας μνήμης USB flash.

Σημειώσεις:

 • Διατηρήστε το ηχείο συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • ΜΗΝ αφαιρέσετε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 • ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Κανονικά, η ενημέρωση διαρκεί περίπου 3 έως 10 λεπτά. Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου που έχετε επιλέξει

USB

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν θα τη μεταφέρετε στο προσωπικό σας ηχοσύστημα.

Προετοιμασίες για την ενημέρωση του υλικολογισμικού:

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και ότι διαθέτετε τις σωστές προδιαγραφές για τη μονάδα μνήμης flash USB:

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X (10.4) ή νεότερη έκδοση

Σημείωση: Αν έχετε Windows 8.1, χρησιμοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας επιφάνειας εργασίας. Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές με συμβατό λειτουργικό σύστημα.

Μέσα εγγραφής:

USB flash: Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις μονάδες flash USB με χωρητικότητα πάνω από 256 MB.

Ενημέρωση υλικολογισμικού για προσωπικό ηχοσύστημα μέσω μονάδας μνήμης flash USB – Διαδικασία Α

Σημείωση: Αφού πραγματοποιηθεί η ενημέρωση του λογισμικού, δεν είναι δυνατή η επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση.

Τρόπος λήψης του υλικολογισμικού:
 1. Κλείστε όλα τα υπόλοιπα παράθυρα και προγράμματα που εκτελούνται εκτός από αυτήν τη σελίδα.
 2. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτήν τη σελίδα και αποδεχτείτε τα επιλέγοντας το πλαίσιο επιλογής.
 3. Κατεβάστε την ενημέρωση υλικολογισμικού. Θα ξεκινήσει η λήψη του αρχείου SRSX99V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte).
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
  Σημειώσεις:
  • Αν χρησιμοποιείτε Windows 10 ή 8.1, το αρχείο ενημέρωσης ενδέχεται να αποθηκευτεί αυτόματα στον φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο επιφάνειας εργασίας από την οθόνη έναρξης και εντοπίστε το κατεβασμένο αρχείο στον φάκελο λήψεων χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.
  • Αυτό είναι το αποκλειστικό αρχείο ενημέρωσης μόνο για το SRS-X99. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο με άλλο προσωπικό ηχοσύστημα.
Τρόπος προετοιμασίας του αρχείου που λάβατε:
 • Με τη χρήση Windows
  1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο SRSX99V1603351.zip που κατεβάσατε.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Extract All (Εξαγωγή όλων)
  3. Στο παράθυρο Extract Compressed (Zipped) Folders (Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip)) που άνοιξε, πατήστε Extract (Εξαγωγή).
  4. Ο φάκελος SRSX99V1603351 είναι τώρα ανοιχτός στην επιφάνεια εργασίας
  5. Στον φάκελο UPDATE (Ενημέρωση) θα βρείτε 4 αρχεία: LUTE01-FW.BIN, LUTE01-FW.ID, LUTE01-FW_MB.BIN, and LUTE01-FW_MB.ID
 • Με χρήση Mac OS
  1. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο SRSX99V1603351.zip.
  2. Ο φάκελος SRSX99V1603351 δημιουργείται στην επιφάνεια εργασίας

Σημείωση: Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε, το αρχείο ενδέχεται να αποσυμπιεστεί αυτόματα κατά τη λήψη του. Ενδέχεται επίσης να μην μπορείτε να αποσυμπιέσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Στην τελευταία περίπτωση, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αποσυμπίεσης.

Αντιγραφή των αρχείων ενημέρωσης στη μονάδα μνήμης flash USB:
 1. Τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης flash USB που προετοιμάσατε (διαμορφώσατε) σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή σας.
 2. Αντιγράψτε το φάκελο UPDATE (Ενημέρωση) στη μονάδα USB flash.
Ενημέρωση του ηχοσυστήματος μέσω USB:
 1. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) στην υποδοχή DC IN 18 V του ηχείου.
 2. Συνδέστε σε μια πρίζα με ασφάλεια το καλώδιο ρεύματος AC που είναι συνδεδεμένο με το τροφοδοτικό AC. Θέστε το διακόπτη NETWORK OFF/ON (Δίκτυο ενεργό/ανενεργό) στο πίσω μέρος σε ON (Ενεργό).
 3. Πατήστε το κουμπί (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
 4. Περιμένετε περίπου 4 λεπτά μέχρι η ένδειξη LINK (Σύνδεση) να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
 5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί AUDIO IN και το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου.
 6. Αφού ακουστούν οι χαρακτηριστικοί ήχοι, ανάβει το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση).
  Σημείωση: Αν έχετε συνδεθεί στο δίκτυο, ενδέχεται το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) να έχει ήδη ανάψει με πορτοκαλί χρώμα. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν τη σελίδα και περιμένετε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο.
 7. Ενώ είναι αναμμένο το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση), τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στην υποδοχή της θύρας DC-OUT ONLY (USB) [Έξοδος DC μόνο (USB)) στην πίσω πλευρά του ηχείου.
 8. Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση λογισμικού, το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) αρχίζει να αναβοσβήνει.
  Σημείωση: Το ηχείο δεν λειτουργεί ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση.
 9. Το μοτίβο με το οποίο αναβοσβήνει (διάστημα και κατάσταση) το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 10. Το κουμπί UPDATE (Ενημέρωση) απενεργοποιείται αυτόματα και το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής ή κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/Δικτύου, αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 11. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού.

Σημειώσεις:

 • Διατηρήστε το ηχείο συνδεδεμένο στην τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • ΜΗΝ αφαιρέσετε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 • ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Κανονικά, η ενημέρωση διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Ενημέρωση υλικολογισμικού για προσωπικό ηχοσύστημα μέσω μονάδας μνήμης flash USB – Διαδικασία Β

Αν η ένδειξη (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και το κουμπί ενημέρωσης με πορτοκαλί, η ενημέρωση λογισμικού έχει αποτύχει.
Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας, να την αποθηκεύσετε σε μια μονάδα flash USB και στη συνέχεια να τη στείλετε στο ηχείο σας.
Για αυτό, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, δεν είναι δυνατή η επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση.

Τρόπος λήψης του υλικολογισμικού:
 1. Κλείστε όλα τα υπόλοιπα παράθυρα και προγράμματα που εκτελούνται εκτός από αυτήν τη σελίδα.
 2. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτήν τη σελίδα και αποδεχτείτε τα επιλέγοντας το πλαίσιο επιλογής.
 3. Κατεβάστε την ενημέρωση υλικολογισμικού. Θα ξεκινήσει η λήψη του αρχείου SRSX99V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte).
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
  Σημειώσεις:
  • Αν χρησιμοποιείτε Windows 10 ή 8.1, το αρχείο ενημέρωσης ενδέχεται να αποθηκευτεί αυτόματα στον φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο επιφάνειας εργασίας από την οθόνη έναρξης και εντοπίστε το κατεβασμένο αρχείο στον φάκελο λήψεων χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.
  • Αυτό είναι το αποκλειστικό αρχείο ενημέρωσης μόνο για το SRS-X99. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο με άλλο προσωπικό ηχοσύστημα.
Τρόπος προετοιμασίας του αρχείου που λάβατε:
 • Με τη χρήση Windows
  1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο SRSX99V1603351.zip που κατεβάσατε.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Extract All (Εξαγωγή όλων).
  3. Στο παράθυρο Extract Compressed (Zipped) Folders (Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip)) που άνοιξε, πατήστε Extract (Εξαγωγή).
  4. Ο φάκελος SRSX99V1603351 είναι τώρα ανοιχτός στην επιφάνεια εργασίας.
  5. Στον φάκελο UPDATE (Ενημέρωση) θα βρείτε 4 αρχεία: LUTE01-FW.BIN, LUTE01-FW.ID, LUTE01-FW_MB.BIN, and LUTE01-FW_MB.ID
 • Με χρήση Mac OS
  1. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο SRSX99V1603351.zip.
  2. Στην επιφάνεια εργασίας σας θα εμφανιστεί ένας φάκελος με το όνομα UPDATE (Ενημέρωση) που θα περιέχει τα εξής αρχεία: LUTE01-FW.BIN, LUTE01-FW.ID, LUTE01-FW_MB.BIN, and LUTE01-FW_MB.ID

Σημείωση: Το κατεβασμένο αρχείο μπορεί να αποσυμπιεστεί αυτόματα αν χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω λειτουργικά συστήματα, αλλά αν δεν μπορέσετε να αποσυμπιέσετε τα αρχεία χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα, τότε μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό λογισμικό αποσυμπίεσης.

Αντιγραφή των αρχείων ενημέρωσης στη μονάδα μνήμης flash USB:
 1. Τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης flash σε μία από τις θύρες USB του υπολογιστή σας
 2. Σύρετε τον φάκελο Update (Ενημέρωση) από την επιφάνεια εργασίας σας στη μονάδα μνήμης flash
Ενημέρωση του ηχοσυστήματος μέσω USB:
 1. Συνδέστε το ηχείο σας σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC
 2. Μετακινήστε τον διακόπτη δικτύου στο πίσω μέρος του ηχείου στη θέση "ON'
 3. Απενεργοποιήστε το ηχείο μόλις η ενδεικτική λυχνία (ON/Standby) (Ενεργοποίηση/Αναμονή) αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και το κουμπί ενημέρωσης με πορτοκαλί.
 4. Τοποθετήστε τη μονάδα flash που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης στη θύρα DC-OUT ONLY (USB) (Έξοδος DC μόνο (USB))
 5. Ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο
  Σημείωση: Εκτελέστε τα βήματα 3 έως 5 εντός 3 λεπτών.
 6. Η ενημέρωση υλικολογισμικού θα ξεκινήσει να κατεβαίνει στο ηχείο σας μόλις το κουμπί ενημέρωσης αρχίσει να αναβοσβήνει.
  Σημείωση: Το ηχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης.
 7. Καθώς η λήψη προχωράει, το μοτίβο του αναβοσβήματος αρχίζει να επιβραδύνεται και σταματάει τελείως μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 8. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση αναμονής ή στην κατάσταση αναμονής Bluetooth/δικτύου.
 9. Ελέγξτε ότι η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί με τη διαδικασία ελέγχου έκδοσης λογισμικού για ασύρματο ηχείο SRS-X99.