Οι ενημερώσεις λογισμικού για αυτά τα μοντέλα έχουν τερματιστεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμες για λήψη.

  • Για να ελέγξετε αν το μοντέλο σας επηρεάζεται, ανατρέξτε στη Λίστα μοντέλων παρακάτω.
  • Το λογισμικό σας μπορεί να είναι ήδη ενημερωμένο. Για να μάθετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού της τηλεόρασής σας για περαιτέρω οδηγίες.

Λίστα μοντέλων

ΜοντέλαΤελευταία έκδοση λογισμικούΗμερομηνία κυκλοφορίαςΗμερομηνία λήξης
KDL-32V5800, KDL-32V5810, KDL-32W5800, KDL-32W5810, KDL-32W5820, KDL-32W5830, KDL-32W5840, KDL-37V5800, KDL-37V5810, KDL-37W5800, KDL-37W5810, KDL-37W5820, KDL-37W5830, KDL-37W5840, KDL-40V5800, KDL-40V5810, KDL-40W5800, KDL-40W5810, KDL-40W5820, KDL-40W5830, KDL-40W5840, KDL-46V5800, KDL-46V5810, KDL-46W5800, KDL-46W5810, KDL-46W5820, KDL-46W5830, KDL-46W5840, KDL-46Z5800, KDL-52V5800, KDL-52V5810, KDL-52W5800, KDL-52Z5800v1.740SA07/201107/01/2022
KDL-22E5300, KDL-22E5310, KDL-32E5500, KDL-32E5510, KDL-32E5520, KDL-32V5500, KDL-32V5610, KDL-32W5500, KDL-32W5710, KDL-32W5720, KDL-32W5730, KDL-32W5740, KDL-37V5500, KDL-37V5610, KDL-37W5500, KDL-37W5710, KDL-37W5720, KDL-37W5730, KDL-37W5740, KDL-40E5500, KDL-40E5510, KDL-40E5520, KDL-40V5500, KDL-40V5610, KDL-40W5500, KDL-40W5710, KDL-40W5720, KDL-40W5730, KDL-40W5740, KDL-40WE5, KDL-46V5500, KDL-46V5610, KDL-46W5500, KDL-46W5710, KDL-46W5720, KDL-46W5730, KDL-46W5740, KDL-46WE5, KDL-46Z5500, KDL-52V5500, KDL-52V5610, KDL-52W5500, KDL-52Z5500v1.752EA03/201307/01/2022
KDL-32P5600, KDL-32S5600, KDL-37P5600, KDL-37S5600, KDL-40P5600, KDL-40S5600M5.16705/201107/01/2022
KDL-32P3600, KDL-37P3600, KDL-40P3600M6.03908/201007/01/2022
KDL-19S5700, KDL-19S5710, KDL-19S5720, KDL-19S5730, KDL-26P5550, KDL-26S5550, KDL-32P3550, KDL-32P5550, KDL-32P5650, KDL-32S5550, KDL-32S5650, KDL-37P5650, KDL-37S5650, KDL-40P5650, KDL-40S5650M7.03910/201107/01/2022
KDL-32EX40B, KDL-32EX43B, KDL-40EX40B, KDL-40EX43B4.131EUB-010801/201507/01/2022
KDL-19BX200, KDL-22BX200, KDL-22BX20DF16M.R128M.V04.T0205/201107/01/2022
KDL-22PX3006.030EUP-010706/201107/01/2022
KDL-37BX401v1.1107/201107/01/2022
KDL-40LX900, KDL-40LX903, KDL-40LX905, KDL-52LX900, KDL-52LX905, KDL-60LX900, KDL-60LX903, KDL-60LX9054.131EUD-010801/201507/01/2022
KDL-40NX700, KDL-40NX703, KDL-40NX705, KDL-40NX800, KDL-40NX803, KDL-40NX805, KDL-46NX700, KDL-46NX703, KDL-46NX705, KDL-52NX800, KDL-52NX803, KDL-52NX8054.131EUH-010801/201507/01/2022
KDL-40NX710, KDL-40NX713, KDL-40NX715, KDL-46NX710, KDL-46NX713, KDL-46NX715, KDL-55NX810, KDL-55NX813, KDL-55NX8155.060EUS-010801/201507/01/2022
KDL-32EX403, KDL-32EX500, KDL-32EX501, KDL-32EX503, KDL-32EX505, KDL-32EX508, KDL-32EX603, KDL-32EX605, KDL-32EX700, KDL-32EX701, KDL-32EX703, KDL-32EX705, KDL-32EX706, KDL-32EX707, KDL-32EX709, KDL-32EX710, KDL-32EX711, KDL-32EX713, KDL-32EX715, KDL-32EX716, KDL-32EX717, KDL-32EX719, KDL-32NX503, KDL-37EX500, KDL-37EX503, KDL-37EX505, KDL-40EX403, KDL-40EX500, KDL-40EX501, KDL-40EX503, KDL-40EX505, KDL-40EX508, KDL-40EX603, KDL-40EX605, KDL-40EX700, KDL-40EX701, KDL-40EX703, KDL-40EX705, KDL-40EX706, KDL-40EX707, KDL-40EX708, KDL-40EX709, KDL-40EX710, KDL-40EX711, KDL-40EX713, KDL-40EX715, KDL-40EX716, KDL-40EX717, KDL-40EX718, KDL-40EX719, KDL-40NX503, KDL-46EX500, KDL-46EX501, KDL-46EX503, KDL-46EX505, KDL-46EX700, KDL-46EX701, KDL-46EX703, KDL-46EX705, KDL-46EX706, KDL-46EX707, KDL-46EX708, KDL-46EX709, KDL-46EX710, KDL-46EX711, KDL-46EX713, KDL-46EX715, KDL-46EX716, KDL-46EX717, KDL-46EX718, KDL-46EX719, KDL-52EX700, KDL-52EX703, KDL-52EX705, KDL-55EX500, KDL-55EX503, KDL-55EX505, KDL-55EX710, KDL-55EX711, KDL-55EX713, KDL-55EX715, KDL-60EX700, KDL-60EX703, KDL-60EX7054.131EUL-010801/201507/01/2022
KDL-40HX700, KDL-40HX701, KDL-40HX703, KDL-40HX705, KDL-40HX800, KDL-40HX803, KDL-40HX805, KDL-46HX700, KDL-46HX701, KDL-46HX703, KDL-46HX705, KDL-46HX800, KDL-46HX803, KDL-46HX8054.131EUT-010801/201507/01/2022
KDL-46HX900, KDL-46HX903, KDL-46HX905, KDL-52HX900, KDL-52HX903, KDL-52HX9054.131EUT-010801/201507/01/2022
KDL-22EX302, KDL-26EX301, KDL-26EX302, KDL-32BX300, KDL-32BX400, KDL-32EX301, KDL-32EX302, KDL-32EX401, KDL-32EX402, KDL-32EX600, KDL-32NX500, KDL-37EX401, KDL-37EX402, KDL-40BX400, KDL-40EX401, KDL-40EX402, KDL-40EX600, KDL-40NX500, KDL-46EX401, KDL-46EX402M8.72811/201107/01/2022
KDL-22CX32D, KDL-22EX310, KDL-26BX320, KDL-26BX321, KDL-32BX320, KDL-32BX321, KDL-32BX420, KDL-32EX310, KDL-37BX420, KDL-40BX420v4.0904/201307/01/2022
KDL-22EX320, KDL-22EX325, KDL-24EX320, KDL-24EX325, KDL-26EX320, KDL-26EX325, KDL-32CX520, KDL-32CX521, KDL-32CX523, KDL-32EX720, KDL-32EX721, KDL-32EX723, KDL-32EX724, KDL-32EX725, KDL-32EX726, KDL-32EX727, KDL-32EX728, KDL-32EX729, KDL-37EX720, KDL-37EX725, KDL-40CX520, KDL-40CX521, KDL-40CX523, KDL-40CX525, KDL-40EX720, KDL-40EX721, KDL-40EX723, KDL-40EX724, KDL-40EX725, KDL-40EX726, KDL-40EX727, KDL-40EX728, KDL-40EX729, KDL-40HX720, KDL-40HX723, KDL-40HX725, KDL-40NX720, KDL-40NX723, KDL-40NX725, KDL-46CX520, KDL-46CX525, KDL-46EX720, KDL-46EX721, KDL-46EX723, KDL-46EX724, KDL-46EX725, KDL-46EX726, KDL-46EX727, KDL-46EX728, KDL-46EX729, KDL-46HX720, KDL-46HX723, KDL-46HX725, KDL-46HX820, KDL-46HX823, KDL-46HX825, KDL-46HX920, KDL-46HX923, KDL-46HX925, KDL-46NX720, KDL-46NX723, KDL-46NX725, KDL-55EX720, KDL-55EX721, KDL-55EX723, KDL-55EX725, KDL-55HX820, KDL-55HX823, KDL-55HX825, KDL-55HX920, KDL-55HX923, KDL-55HX925, KDL-55NX720, KDL-55NX723, KDL-55NX725, KDL-60NX720, KDL-60NX723, KDL-60NX725, KDL-65HX920, KDL-65HX923, KDL-65HX925v4.02712/201407/01/2022
KDL-32EX421, KDL-32EX425, KDL-32EX520, KDL-32EX521, KDL-32EX523, KDL-32EX524, KDL-32EX525, KDL-37EX521, KDL-37EX524, KDL-37EX525, KDL-40EX520, KDL-40EX521, KDL-40EX523, KDL-40EX524, KDL-40EX525, KDL-46EX520, KDL-46EX521, KDL-46EX524, KDL-46EX525v4.02712/201407/01/2022
KDL-22EX550, KDL-22EX553, KDL-22EX555, KDL-26EX550, KDL-26EX553, KDL-26EX555, KDL-32EX650, KDL-32EX653, KDL-32EX655, KDL-32HX750, KDL-32HX751, KDL-32HX753, KDL-32HX755, KDL-32HX757, KDL-32HX758, KDL-32HX759, KDL-40EX650, KDL-40EX653, KDL-40EX655, KDL-40HX750, KDL-40HX751, KDL-40HX753, KDL-40HX755, KDL-40HX757, KDL-40HX758, KDL-40HX759, KDL-40HX75G, KDL-40HX850, KDL-40HX853, KDL-40HX855, KDL-46EX650, KDL-46EX653, KDL-46EX655, KDL-46HX750, KDL-46HX751, KDL-46HX753, KDL-46HX755, KDL-46HX757, KDL-46HX758, KDL-46HX759, KDL-46HX75G, KDL-46HX850, KDL-46HX853, KDL-46HX855, KDL-55HX750, KDL-55HX751, KDL-55HX753, KDL-55HX755, KDL-55HX75G, KDL-55HX850, KDL-55HX853, KDL-55HX855, KDL-55HX950, KDL-55HX953, KDL-55HX955, KDL-65HX950, KDL-65HX953, KDL-65HX955v2.12011/201407/01/2022
KDL-32EX340, KDL-32EX343, KDL-42EX440, KDL-42EX443v601411/201307/01/2022
KD-84X9005v1.51001/201507/01/2022
KDL-32BX340, KDL-40BX440v4.0304/201307/01/2022
KDL-32R420A, KDL-32R421A, KDL-32R423A, KDL-32R424A, KDL-40R470A, KDL-40R471A, KDL-40R473A, KDL-40R474A, KDL-46R470A, KDL-46R473Av401005/201407/01/2022
KD-55X9005A, KD-65X9005Av4.60010/201607/01/2022
KDL-24W605A, KDL-32W503A, KDL-32W600A, KDL-32W603A, KDL-32W605A, KDL-32W650A, KDL-32W651A, KDL-32W653A, KDL-32W654A, KDL-32W655A, KDL-32W656A, KDL-40W905A, KDL-46W905A, KDL-47W802A, KDL-47W805A, KDL-47W807A, KDL-47W808A, KDL-47W809A, KDL-50W656A, KDL-50W685A, KDL-55W802A, KDL-55W805A, KDL-55W807A, KDL-55W808A, KDL-55W809A, KDL-55W905A, KDL-65W855Av4.60010/201607/01/2022
KDL-32R410B, KDL-32R413B, KDL-32R415B, KDL-32R430B, KDL-32R433B, KDL-32R435B, KDL-40R450B, KDL-40R453B, KDL-40R455B, KDL-40R480B, KDL-40R483B, KDL-40R485B, KDL-48R483Bv811709/201507/01/2022

Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού της τηλεόρασής σας

Για να βεβαιωθείτε αν η τηλεόρασή σας διαθέτει ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση ή αν χρειάζεται ενημέρωση, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να βρω την έκδοση λογισμικού συστήματος της τηλεόρασης BRAVIA για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της τηλεόρασής σας.

  • Αν η έκδοση που εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας είναι ίδια ή νεότερη από την πιο πρόσφατη έκδοση που εμφανίζεται στον πίνακα, η τηλεόραση διαθέτει ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και δεν απαιτείται ενημέρωση.
  • Αν η έκδοση που εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας είναι παλιότερη από την πιο πρόσφατη έκδοση που εμφανίζεται στον πίνακα, ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης αυτού του άρθρου.