Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • XAV-AX8050D

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης της CPU, για πιο ομαλή λειτουργία

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου zip

 • XAV-AX8050D_v114.zip

Έκδοση αρχείου

 • 1.14

Μέγεθος αρχείου

 • 8.53 MB (8 952 209 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 26-01-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ελέγξετε την τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση υλικολογισμικού της μονάδας:

Σημείωση: Αν η εμφανιζόμενη έκδοση είναι η 1.14, δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

 1. Ενεργοποιήστε (ON) την κύρια μονάδα.
 2. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
 3. Επιλέξτε General (Γενικά).
 4. Επιλέξτε Firmware Version (Έκδοση υλικολογισμικού). Στη συνέχεια, εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.

Λήψη και εγκατάσταση

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

 1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας με τουλάχιστον 10 MB διαθέσιμου χώρου και χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με έως και 32 GB μνήμης (FAT16 ή FAT32).
  Σημειώσεις:
  • Δεν υποστηρίζονται συσκευές αποθήκευσης USB με διαμόρφωση exFAT
  • Δεν υποστηρίζονται συσκευές αποθήκευσης USB με χωρητικότητα πάνω από 32 GB
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
 3. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας.
 4. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip που κατεβάσατε. Υπάρχουν 3 αρχεία (AXSO1140.FIR, AXMD1140.U88, and AXDS1140.up6).
 5. Αντιγράψτε και τα 3 αρχεία στον ριζικό κατάλογο της συσκευής αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας.
 6. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από τον υπολογιστή σας.

Σημαντική σημείωση

 • Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε ασφαλές σημείο και βάλτε μπροστά τον κινητήρα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πτώση τάσης στην τροφοδοσία ρεύματος της μονάδας.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα μετά την ενημέρωση.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB της κύριας μονάδας.
 2. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις). Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το εικονίδιο Settings (Ρυθμίσεις), σύρετε από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης και κατόπιν από τα δεξιά προς τα αριστερά.
 3. Επιλέξτε General (Γενικά).
 4. Επιλέξτε Firmware Version (Έκδοση υλικολογισμικού).
 5. Επιλέξτε Update (Ενημέρωση).
  • Αν δεν μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Update (Ενημέρωση), ελέγξτε τη δομή των αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB. Το αρχείο ενημέρωσης μπορεί να μην έχει αποθηκευτεί στη σωστή θέση στη συσκευή αποθήκευσης USB ή ο τύπος αρχείου μπορεί να μην υποστηρίζεται.
  • Αν στη μονάδα εμφανιστεί το μήνυμα Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port [Επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης και συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB (με το υλικολογισμικό ενημέρωσης) στη θύρα USB], ελέγξτε τα αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης USB. Η συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να μην περιέχει το σωστό αρχείο ενημέρωσης.
  • Αν η εμφανιζόμενη έκδοση δεν είναι η 1.14, κατεβάστε το πιο πρόσφατο αρχείο ενημέρωσης. Μπορεί να μην χρησιμοποιείτε το σωστό αρχείο ενημέρωσης.
 6. Επιλέξτε ξανά Update (Ενημέρωση). Η μονάδα θα ξεκινήσει την ενημέρωση.
  Σημείωση: Η ενημέρωση θα διαρκέσει περίπου 5 λεπτά.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής

 1. Ενεργοποιήστε (ON) την κύρια μονάδα.
 2. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
 3. Επιλέξτε General (Γενικά).
 4. Επιλέξτε Firmware Version (Έκδοση υλικολογισμικού). Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.
  Σημείωση: Όταν εμφανιστεί η έκδοση 1.14, η ενημέρωση υλικολογισμικού θα έχει ολοκληρωθεί.

Αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, δοκιμάστε ξανά χρησιμοποιώντας μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το κουμπί Update (Ενημέρωση) είναι γκρι: Ελέγξτε ότι τα αρχεία AXSO1140.FIR, AXMD1140.U88, and AXDS1140.up6 είναι σωστά αποθηκευμένα στον ριζικό κατάλογο της συσκευής αποθήκευσης USB.

Εμφανίζεται το μήνυμα This data is not compatible (Αυτά τα δεδομένα δεν είναι συμβατά): Η συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να είναι ελαττωματική ή να μην περιέχει τα σωστά αρχεία ενημέρωσης. Διαγράψτε τα υπάρχοντα αρχεία από τη συσκευή αποθήκευσης USB ή χρησιμοποιήστε μια διαφορετική συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία λήψης και ενημέρωσης από την αρχή.