Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-ST5000

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα δικτύου

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Υλικολογισμικό της μπάρας ηχείων στην έκδοση M40.R.0518

Έκδοση αρχείου

 • M40.R.0518

Μέγεθος αρχείου

 • 228 MB (240 119 916 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 17-02-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο μπάρας ηχείων. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M40.R.0518 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. Αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε την HDMI2 ως είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 3. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε HOME και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Στο μενού HOME (Αρχική οθόνη), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Επισημάνετε το στοιχείο System Information (Πληροφορίες συστήματος) στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Αν ο αριθμός έκδοσης στην οθόνη της τηλεόρασης είναι Software Version M40.R.0518 (Έκδοση λογισμικού M40.R.0518) ή ανώτερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στην μπάρα ηχείων.
 • Μην απενεργοποιείτε την μπάρα ηχείων και μην την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Μην αφαιρέσετε το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο δικτύου (LAN) μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στην μπάρα ηχείων

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο/δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
 • ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την μπάρα ηχείων στο Διαδίκτυο
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση της μπάρας ηχείων μέσω Διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 15-30 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση από το Διαδίκτυο στην μπάρα ηχείων.

Τι χρειάζεστε

 • ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την μπάρα ηχείων στο Διαδίκτυο
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
  • μια συμβατή τηλεόραση

Ρύθμιση του εξοπλισμού

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. Αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε HDMI 2 ως είσοδο σήματος.
 2. Συνδέστε την μπάρα ηχείων στην πηγή Διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
  Σημείωση: Κάποιες φορές, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα The file is corrupted (Το αρχείο είναι κατεστραμμένο), αλλά μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
 4. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε HOME και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Στο μενού Home (Αρχική οθόνη), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) → Update via Internet (Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου) και στη συνέχεια πατήστε Enter.
 2. Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Στο δίκτυο βρέθηκε μια νέα έκδοση λογισμικού. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό;), επιλέξτε OK στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 3. Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά να ξεκινήσει η ενημέρωση μετά τη λήψη του λογισμικού.
 4. Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518 (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση M40.R.xxxx. Νέα έκδοση M40.R.0518), επιλέξτε Start (Έναρξη) στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update Caution (Προσοχή – Ενημέρωση), επιλέξτε OK στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 7. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, θα βλέπετε το μήνυμα UPDT (Ενημέρωση) στην οθόνη της πρόσοψης.
 8. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται το μήνυμα DONE (Ολοκληρώθηκε). Μην απενεργοποιείτε την μπάρα ηχείων και μην την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση.
 9. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, η μπάρα ηχείων επανεκκινείται αυτόματα.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M40.R.0518, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπάρας ηχείων μέσω Διαδικτύου:

 • Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Η ενημέρωση απέτυχε. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης για να δοκιμάσετε ξανά. Αν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών):
  1. Ελέγξτε ότι ο δρομολογητής και όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και το δρομολογητή είναι ενεργοποιημένες.
  2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου [ευθείας σύνδεσης (straight-through) ή διασταυρούμενης σύνδεσης (crossover)] ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και το δρομολογητή.
  3. Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και το δρομολογητή έχουν συνδεθεί σωστά.
  4. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης. Αν και πάλι δεν μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν, μετά την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) αλλά η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν έχει αλλάξει, τότε ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα (έως 60 λεπτά). Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) και η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Αν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης. Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.) και δεν μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού:
  • Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου LAN είναι συνδεδεμένο.
  • Ελέγξτε αν η μπάρα ηχείων έχει τη δική της διεύθυνση IP στο δίκτυο. (Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο Proxy Server (Διακομιστής μεσολάβησης) τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε, αντί για το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης.)
  • Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Αν διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Αν η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 60 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί, και η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο με ασύρματο τρόπο, συνδέστε την στο δίκτυο με ένα καλώδιο και δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία. Αν το πρόβλημα παραμένει, η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου ενδέχεται να είναι χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να ενημερώσετε το σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Εκτελέστε διαγνωστικό έλεγχο δικτύου στη ρύθμιση του διακομιστή σύνδεσης), ελέγξτε αν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στην μπάρα ηχείων.
 • Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Already Updated (Ενημερώθηκε ήδη), η έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στην μπάρα ηχείων είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Κατεβάστε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, μεταφέρετέ τη σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν μεταφέρετέ τη στην μπάρα ηχείων.

Προετοιμασία για την ενημέρωση του υλικολογισμικού

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε μια μονάδα μνήμης flash USB.

Λειτουργικά συστήματα:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Κατεβάστε το αρχείο UPDATE_M40R0518.zip στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιον φάκελο το αποθηκεύσατε.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Ελέγξτε ότι το μέγεθος είναι 228 MB 240 119 916 byte.
Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
 1. Εξαγάγετε το αρχείο της ενημέρωσης από το αρχείο UPDATE_M40R0518.zip.
  • Για Mac:
   1. Μεταβείτε στη θέση όπου έγινε λήψη του αρχείου και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο UPDATE_M40R0518.zip.
   2. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα UPDATE.
  • Για Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATE_M40R0518.zip και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή όλων.
    Σημείωση: Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον Microsoft Edge, το αρχείο θα αποθηκευτεί στον φάκελο Λήψεις. Για να εντοπίσετε τον φάκελο Λήψεις, κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξης και κατόπιν εντοπίστε το αρχείο λήψης χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows.
   2. Στο παράθυρο Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip), πατήστε Εξαγωγή.
   3. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα UPDATE.
    Σημείωση: Θα γίνει εξαγωγή τεσσάρων αρχείων: MSB40-FW.BIN, MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, and MSB40FW_MB.ID.
 2. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.
 3. Μεταφορά του φακέλου UPDATE στη συσκευή αποθήκευσης USB:
  • Για Mac: Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
  • Για Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κατόπιν κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE.
   2. Από το μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή προς... και κατόπιν κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
   3. Ο φάκελος ενημέρωσης θα αντιγραφεί στη συσκευή USB.
  Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί αν ο φάκελος δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν τροποποιηθεί το όνομα του φακέλου.
 4. Μετά την αντιγραφή του φακέλου UPDATE, αφαιρέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας.
Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής:
 1. Προετοιμασία του εξοπλισμού:
  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. Αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε HDMI 2 ως είσοδο σήματος.
  2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
  3. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε HOME και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
  4. Τοποθετήστε τη συσκευή USB που περιέχει τα 4 αρχεία.
 2. Μεταφορά της ενημέρωσης:
  1. Στο μενού HOME (Αρχική οθόνη), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε Update via USB Memory (Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Βρέθηκαν αρχεία ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB. Θέλετε να γίνει ενημέρωση του λογισμικού; Τρέχουσα έκδοση M40.R.xxxx Νέα έκδοση M40.R.0518. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα και μην αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά την ενημέρωση.), επιλέξτε OK στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
  4. Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update Caution (Προσοχή – Ενημέρωση), επιλέξτε OK στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
  5. Η ενημέρωση ξεκινά.
  6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, θα βλέπετε το μήνυμα UPDT (Ενημέρωση) στην οθόνη της πρόσοψης.
  7. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται το μήνυμα DONE (Ολοκληρώθηκε). Η μπάρα ηχείων θα επανεκκινηθεί αυτόματα.
   Σημείωση: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής.

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M40.R.0518, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπάρας ηχείων μέσω του υπολογιστή σας και μιας συσκευής αποθήκευσης USB:
 • Αν οι ενδείξεις UPDT (Ενημέρωση) και ERROR (Σφάλμα) εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη της πρόσοψης:
  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
  3. Δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATE_M40R0518.zip που κατεβάσατε από τη διαδικτυακή τοποθεσία, διαγράψτε το αρχείο και κατεβάστε το ξανά.
 • Αν η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί:
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC, περιμένετε αρκετά λεπτά και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.
  2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.