Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • STR-DN1080

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο μπορεί να υπάρχει θόρυβος κατά την έξοδο ήχου Dolby Atmos
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο μπορεί να μην είναι δυνατή η έξοδος ήχου Dolby Atmos μέσω ARC
 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα δικτύου

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση M41.R.0518 για το STR-DN1080

Όνομα αρχείου zip

 • UPDATE_M41R0518.zip

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση M41.R.0518

Μέγεθος αρχείου

 • 230 MB (241 578 745 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 17-02-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο δέκτη AV. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M41.R.0518 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV σας. Αν ο δέκτης AV είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε την HDMI2 ως είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) → System Information (Πληροφορίες συστήματος) και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 5. Αν ο αριθμός έκδοσης στην οθόνη της τηλεόρασης είναι M41.R.0518 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στον δέκτη AV

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο/δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
 • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
 • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση του δέκτη AV μέσω Διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 15-60 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση από το Διαδίκτυο στον δέκτη AV.

Τι χρειάζεστε

 • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
 • μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία από την πρώτη φορά με τον εξής τρόπο:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον δέκτη AV.
 • Μην απενεργοποιήσετε τον δέκτη AV και μην τον αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Ρύθμιση του εξοπλισμού

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV σας. Αν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε την HDMI2 ως είσοδο.
 2. Συνδέστε τον δέκτη AV στην πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση μέσω δρομολογητή.
 3. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.

Λήψη της ενημέρωσης

 1. Στο μενού Home (Αρχική οθόνη), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) → Update via Internet (Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου) και στη συνέχεια πατήστε Enter.
 2. Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Στο δίκτυο βρέθηκε μια νέα έκδοση λογισμικού. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό;), επιλέξτε OK στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 3. Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0518 (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση M40.R.xxxx. Νέα έκδοση M41.R.0518), επιλέξτε Start (Έναρξη) στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 4. Η ενημέρωση ξεκινά.
 5. Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά να ξεκινήσει η ενημέρωση, μετά τη λήψη του λογισμικού. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη "UPDATING" [ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ] στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη. Η ενημέρωση διαρκεί έως 60 λεπτά. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα "COMPLETE" [ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη και ο δέκτης θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.), επιλέξτε OK στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα UPDATING (Γίνεται ενημέρωση) στο παράθυρο ενδείξεων.
 7. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στο παράθυρο ενδείξεων εμφανιστεί το μήνυμα COMPLETE (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ).
  Σημείωση: Μην απενεργοποιήσετε τον δέκτη AV και μην τον αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 8. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ο δέκτης AV θα επανεκκινηθεί αυτόματα.
 9. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M41.R.0518, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του δέκτη AV μέσω Διαδικτύου:
 • Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Η ενημέρωση απέτυχε. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης ή συνδεθείτε στο δίκτυο για να δοκιμάσετε ξανά. Αν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών):
  1. Ελέγξτε ότι ο δρομολογητής και όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στον δέκτη AV και τον δρομολογητή είναι ενεργοποιημένες.
  2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου [ευθείας σύνδεσης (straight-through) ή διασταυρούμενης σύνδεσης (crossover)] ανάμεσα στον δέκτη AV και τον δρομολογητή.
  3. Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια ανάμεσα στον δέκτη AV και τον δρομολογητή έχουν συνδεθεί σωστά.
  4. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
  Σημείωση: Αν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του λογισμικού, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν, μετά την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) αλλά η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν έχει αλλάξει, τότε ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα (έως 60 λεπτά). Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) και η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Αν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης. Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.) και δεν μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού:
  1. Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου LAN είναι συνδεδεμένο.
  2. Ελέγξτε αν ο δέκτης AV έχει τη δική του διεύθυνση IP στις ρυθμίσεις δικτύου (αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο του διακομιστή μεσολάβησης τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε – αντί του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης).
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Αν διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ενεργοποιήστε τον δέκτη AV και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Αν η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 90 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί, και ο δέκτης AV είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο με ασύρματο τρόπο, συνδέστε τον στο δίκτυο με ένα καλώδιο και δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία. Αν το πρόβλημα παραμένει, η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου ενδέχεται να είναι χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να ενημερώσετε το σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Εκτελέστε διαγνωστικό έλεγχο δικτύου στη ρύθμιση του διακομιστή σύνδεσης), ελέγξτε αν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στον δέκτη AV.
 • Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Already Updated (Ενημερώθηκε ήδη), η έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στον δέκτη AV είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν θα τη μεταφέρετε στον δέκτη AV.

Συνιστούμε τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

 • Windows 8.1, 10, 11
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία από την πρώτη φορά με τον εξής τρόπο:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον δέκτη AV.
 • Μην απενεργοποιήσετε τον δέκτη AV και μην τον αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Κατεβάστε το αρχείο UPDATE_M41R0518.zip στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιον φάκελο το αποθηκεύσατε.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Ελέγξτε ότι το μέγεθος είναι 230 MB (241 578 745 byte).

Αποθήκευση στη συσκευή αποθήκευσης USB

 1. Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας:
  • Για Mac: Μεταβείτε στη θέση όπου έγινε λήψη του αρχείου και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο UPDATE_M41R0518.zip. Ο φάκελος εξαγωγής ονομάζεται UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ).
  • Για Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATE_M41R0518.zip και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή όλων.
   2. Στο παράθυρο Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip), πατήστε Εξαγωγή.
   3. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα UPDATE.
 2. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα τέσσερα αρχεία περιλαμβάνονται στον φάκελο UPDATE: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
 3. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.
  • Για Mac: Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
  • Για Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE.
   2. Από το μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Send To... (Αποστολή προς...).
   3. Κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
   4. Ο φάκελος ενημέρωσης θα αντιγραφεί στη συσκευή USB.

Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, αν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν έχει τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

Μεταφορά της ενημέρωσης στον δέκτη AV σας

 1. Προετοιμασία του εξοπλισμού:
  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV σας. Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε HDMI2 ως είσοδο.
  2. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.
  3. Βεβαιωθείτε ότι καμία άλλη συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη στον δέκτη AV και, αν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή, αποσυνδέστε την από τον δέκτη AV.
 2. Μεταφορά της ενημέρωσης:
  1. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη του δέκτη AV.
  2. Στο μενού Home (Αρχική οθόνη), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) → Update via USB Memory (Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB) και πατήστε Enter.
  3. Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Βρέθηκαν αρχεία ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB. Θέλετε να γίνει ενημέρωση του λογισμικού; Τρέχουσα έκδοση M35.R.XXXX Νέα έκδοση M41.R.0518. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα και μην αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά την ενημέρωση.), επιλέξτε OK στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
  4. Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη "UPDATING" [ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ] στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη. Η ενημέρωση διαρκεί έως 60 λεπτά. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα "COMPLETE" [ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη και ο δέκτης θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.), επιλέξτε OK στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
  5. Η ενημέρωση ξεκινά.
  6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, θα βλέπετε το μήνυμα UPDATING (ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) στο παράθυρο ενδείξεων.
  7. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στο παράθυρο ενδείξεων εμφανιστεί το μήνυμα COMPLETE (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ).
   Σημείωση: Μην απενεργοποιήσετε τον δέκτη AV και μην τον αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  8. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται αυτόματα. Μην χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
  9. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από τον δέκτη AV και ενεργοποιήστε τον δέκτη.
  10. Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M41.R.0518, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του δέκτη AV μέσω υπολογιστή και δίσκου:
 • Αν στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη εμφανίζονται εναλλάξ τα μηνύματα UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) και ERROR (ΣΦΑΛΜΑ):
  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.
  3. Δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ενεργοποιήστε τον δέκτη AV και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Αν δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATE_M41R0518.zip που κατεβάσατε από τη διαδικτυακή τοποθεσία, διαγράψτε το αρχείο και κατεβάστε το ξανά.
 • Αν η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 90 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί:
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τον δέκτη AV.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.