Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-S400
 • HT-SD40

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την ασύρματη σύνδεση του υπογούφερ

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Σημειώσεις:

 • Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλους τους υπολογιστές.
 • Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να είναι εγκατεστημένο κατά την αποστολή του υπολογιστή από το εργοστάσιο. Η σωστή λειτουργία δεν είναι εγγυημένη στα αναβαθμισμένα περιβάλλοντα ή στα περιβάλλοντα με δυνατότητα εκκίνησης πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων.
 • Η λειτουργία στο συνιστώμενο περιβάλλον δεν είναι εγγυημένη για όλους τους υπολογιστές. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία σε προϊόντα που έχετε εγκαταστήσει εσείς στον υπολογιστή σας, σε αναβαθμισμένα προϊόντα, σε περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης και σε περιβάλλοντα πολλών οθονών.

Τι χρειάζεστε

 • Συσκευή αποθήκευσης USB: Προετοιμάστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με διαμόρφωση FAT32.
  Σημείωση: Μην χρησιμοποιήσετε συσκευή αποθήκευσης USB με άλλη διαμόρφωση εκτός της FAT32.
 • Τύπος USB: USB2.0
 • Χωρητικότητα: πάνω από 256 MB και κάτω από 32 GB

Σημείωση: Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB, τους προσαρμογείς μετατροπής συσκευών αποθήκευσης USB ή τους διανομείς USB.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου zip

 • S400_SD40_1201.zip

Έκδοση αρχείου

 • 1.201

Μέγεθος αρχείου

 • 3.68 MB (3 867 764 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 24-05-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο μπάρας ηχείων. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.201 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.
Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η εκκίνηση γίνεται κανονικά.
 2. Συνδέστε το υπογούφερ. Αν χρειάζεται, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας για τον τρόπο σύνδεσης του υπογούφερ.
  Σημείωση: Εμφανίζεται διαφορετική έκδοση λογισμικού ανάλογα με το αν είναι συνδεδεμένο ή όχι το υπογούφερ.
 3. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί SOUND FIELD (Ηχητικό πεδίο) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Stream information (Πληροφορίες μετάδοσης ροής). Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (έντασης ήχου) (Γίνεται διαδοχικά εναλλαγή σε Stream information (Πληροφορίες μετάδοσης ροής) → Sound field (Ηχητικό πεδίο) → Voice mode (Λειτουργία φωνής) → Night mode (Νυχτερινή λειτουργία) → Software version (Έκδοση λογισμικού)).
 4. Προχωρήστε στις επιλογές μέχρι να δείτε τις πληροφορίες για την Version (Έκδοση).
 5. Αν η έκδοση του λογισμικού δεν είναι η πιο πρόσφατη (1.201), χρειάζεται να γίνει ενημέρωση. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.201 ή μεγαλύτερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
 • Μην απενεργοποιήσετε την μπάρα ηχείων και μην την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά και να απαιτηθούν επισκευές.
 • Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Λήψη και εγκατάσταση

Αν ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο και σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να εκτελέσετε την ενημέρωση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να μεταφέρετε το ενημερωμένο αρχείο λογισμικού στη συσκευή αποθήκευσης USB

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη), συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις κι έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη). Η λήψη θα ξεκινήσει.
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο στη επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση χωρίς να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Αν το μέγεθος είναι 3.68 MB ( 3 867 764 byte), η λήψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  Σημείωση: Αν το μέγεθος είναι διαφορετικό από 3.68 MB ( 3 867 764 byte), η λήψη μπορεί να έχει αποτύχει. Διαγράψτε το αρχείο από τη μονάδα USB και επαναλάβετε τη λήψη του.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που λάβατε, επιλέξτε Εξαγωγή όλων κι έπειτα επιλέξτε Εξαγωγή χωρίς να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, θα δημιουργηθεί ένας φάκελος S400_SD40_1201.zip. Βεβαιωθείτε ότι μέσα σε εκείνον τον φάκελο υπάρχει το αρχείο 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN.
 6. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
 7. Μεταφέρετε και αποθέστε το αρχείο λήψης 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN απευθείας στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB.
  Σημείωση: Αν δεν αποθηκεύσετε το αρχείο 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB χωρίς οποιαδήποτε άλλα αρχεία, η ενημέρωση μπορεί να αποτύχει.
 8. Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN υπάρχει στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB. Αφού το επιβεβαιώσετε, η μεταφορά του αρχείου ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στο Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού αυτής της μονάδας.

Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού αυτής της μονάδας

 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ηχείων.
 2. Στην μπάρα ηχείων ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί (Λειτουργία) και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη για το προηγούμενο σήμα εισόδου στην οθόνη.
 3. Ελέγξτε αν υπάρχει συνδεδεμένο υπογούφερ.
  Σημείωση: Αν δεν είναι συνδεδεμένο κάποιο υπογούφερ, συνδέστε το. Αν χρειάζεται, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας για τον τρόπο σύνδεσης του υπογούφερ.
 4. Τοποθετήστε στο μπάρας ηχείων τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει την ενημέρωση λογισμικού.
 5. Πατήστε τα κουμπιά (Λειτουργία) και (BLUETOOTH) και + (ένταση ήχου) μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης και να εμφανιστεί η οθόνη:

  Σημειώσεις:
  • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά και να απαιτηθούν επισκευές.
  • Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
  • Αν εμφανιστεί η ένδειξη ERROR (Σφάλμα), κάντε διπλό κλικ στο όνομα της χώρας/περιοχής και επαναλάβετε τη λήψη του αρχείου.
 6. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη DONE (Τέλος), η μπάρα ηχείων θα επανεκκινηθεί αυτόματα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.
  Σημείωση: Ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης είναι περίπου 10-15 λεπτά.
 7. Φροντίστε να ελέγξετε αν έχει γίνει ενημέρωση του λογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση ανατρέχοντας στη διαδικασία Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή έκδοση, ελέγξτε ξανά την έκδοση αφού εκτελέσετε μία φορά τη διαδικασία Προετοιμασίας. Αν εκτελέσετε τη διαδικασία Προετοιμασίας, θα διαγραφούν επίσης οι πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, οπότε θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη σύζευξη. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, μπορεί να χρειαστεί να διαγράψετε τις πληροφορίες της συσκευής Bluetooth στην συνδεδεμένη συσκευή και να επαναλάβετε τη σύζευξη. Επίσης, μπορεί να διακοπεί η σύνδεση με το υπογούφερ. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τα περιεχόμενα της ενότητας Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ στο εγχειρίδιο οδηγιών και κάντε τη σύνδεση.

Μέθοδος εκτέλεσης της προετοιμασίας

 1. Πατήστε τα κουμπιά (Λειτουργία) και - (ένταση ήχου) για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
  Σημείωση: Για λεπτομέρειες, ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.

Σημειώσεις για τη διαδικασία ενημέρωσης

Αν πατηθούν ταυτόχρονα τα κουμπιά (Λειτουργία), (BLUETOOTH) και + (ένταση ήχου) με λανθασμένο τρόπο, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες από τις παρακάτω λειτουργίες ανάλογα με τον τρόπο που θα πατηθούν τα κουμπιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να ενεργήσετε ως εξής:

 • Η λειτουργία BLUETOOTH μπορεί να ρυθμιστεί σε ON (Ενεργοποίηση) ή OFF (Απενεργοποίηση) με το πάτημα των κουμπιών (Λειτουργία) και (BLUETOOTH). Αφού εμφανιστεί η ένδειξη BT POWER (Λειτουργία BT) στην οθόνη, θα ακολουθήσει η ένδειξη OFF (Απενεργοποίηση) ή ON (Ενεργοποίηση). Σε αυτήν την περίπτωση, η ρύθμιση έχει αλλάξει, οπότε θα πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί για να επιστρέψετε στην αρχική ρύθμιση. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH εκτελώντας μια διαδικασία προετοιμασίας.
 • Αν πατηθούν ταυτόχρονα τα κουμπιά (BLUETOOTH) και + (ένταση ήχου) χωρίς να πατηθεί το κουμπί (Λειτουργία), μπορεί να ξεκινήσει η μη αυτόματη διαδικασία ζεύξης με το υπογούφερ, οπότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα SECURE LINK (Ασφαλής ζεύξη) στο παράθυρο και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LINK (Ζεύξη). Αν συμβεί αυτό, πατήστε ξανά τα κουμπιά (BLUETOOTH) και + (ένταση ήχου) ταυτόχρονα, για να ακυρώσετε τη διαδικασία ζεύξης.