Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • WH-1000XM5

Ειδοποίηση πριν την ενημέρωση

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Αυτή η ενημέρωση χρησιμοποιεί την εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Sony | Headphones Connect για λεπτομέρειες. Επίσης, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα για τη διαδικασία της ενημέρωσης.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προσθέτει υποστήριξη γρήγορης πρόσβασης στο Amazon Music
  Σημείωση: Ανάλογα με την χώρα ή την περιοχή σας, αυτά τα πλεονεκτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.
 • Βελτιώνει τη συνολική λειτουργικότητα

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Απαιτήσεις συστήματος

 • Συσκευή Android (V9.0 ή μεταγενέστερη) ή συσκευή iOS (iOS 15.0 ή μεταγενέστερη)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Sony | Headphones Connect (έκδ. 10.2.0 ή νεότερη)
 • Τα ακουστικά πρέπει να είναι συνδεδεμένα στη συσκευή Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 2.1.0 για το WH-1000XM5

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 2.1.0

Μέγεθος αρχείου

 • 5.27 MB (5 532 848 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 14-11-2023

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού ως εξής.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 3. Πατήστε τις τρεις κουκκίδες (κουμπί μενού) στην επάνω δεξιά γωνία.

  Σημείωση: Η συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
 4. Επιλέξτε την έκδοση της συσκευής σας που εμφανίζεται στο μενού. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
 5. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Μην φορτίζετε την μπαταρία και μην απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Αν γίνει αυτό, τα ακουστικά μπορεί να καταστραφούν.
 • Μην κάνετε την ενημέρωση σε μια τοποθεσία όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως για παράδειγμα σε τρένο, σε μέρος όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα ή κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματο τηλέφωνο ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2,4 GHz.
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (η συσκευή Android ή iOS και τα ακουστικά) είναι πλήρως φορτισμένες.
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια, από τη συσκευή Android ή iOS πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.
 • Όταν κάνετε την ενημέρωση ενώ δεν φοράτε τα ακουστικά, μεταβείτε στη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης της εφαρμογής Sony | Headphones Connect και επιλέξτε Do not turn off (Να μην απενεργοποιείται). Αν επιλέξετε Off when headphones are taken off (Απενεργοποίηση με την αφαίρεση των ακουστικών), τα ακουστικά σας θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά και θα ανασταλεί η μεταφορά δεδομένων του αρχείου ενημέρωσης. Αν συμβεί αυτό, η μεταφορά δεδομένων θα συνεχιστεί την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τα ακουστικά σας και συνδεθεί ξανά το Bluetooth. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτήν την ενημέρωση, μπορείτε να τις επαναφέρετε αφού η ενημέρωση ολοκληρωθεί.

Πριν την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Στις συσκευές Android, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
 • Στις συσκευές iOS, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 50 λεπτά.
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android/iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Λήψη και εγκατάσταση

Για να ενημερώσετε αυτά τα ακουστικά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή Android.
 2. Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή Android στα ακουστικά.
 3. Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
  • Αν δεν έχετε συνδεθεί ποτέ στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Android.
  • Αν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect στο παρελθόν, επιλέξτε τα ακουστικά σας.
 3. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η οθόνη του Πίνακα ελέγχου.
 4. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα Headphone update available (Διαθέσιμη ενημέρωση για τα ακουστικά) και μπορείτε να πατήσετε More Info (Περισσότερες πληροφορίες).
  Η οθόνη του μηνύματος εμφανίζεται στο κάτω μέρος της εφαρμογής, με το κουμπί [More info] (Περισσότερες πληροφορίες) στην άκρη δεξιά.
 5. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η έκδοση 2.1.0 και πατήστε OK για να ξεκινήσει η ενημέρωση.
  Η ένδειξη [OK] βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
 6. Αφού ξεκινήσει η λήψη και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
  Σημείωση: Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Bluetooth Pairing Request (Αίτημα σύζευξης Bluetooth), πατήστε Pair (Σύζευξη). Η ενημέρωση θα συνεχιστεί. (Μόνο για συσκευές iOS)
 7. Η μεταφορά ξεκινά. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη, αφού ολοκληρωθεί η λήψη.
 8. Αφού ξεκινήσει η μεταφορά και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου ένα λεπτό.
  Σημείωση: Μην φορτίζετε την μπαταρία και μην απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Αν γίνει αυτό, τα ακουστικά μπορεί να καταστραφούν. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα αποσύνδεσης, περιμένετε μέχρι να γίνει αυτόματα η επανασύνδεση.
 9. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε OK.
  Σημείωση: Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται, ελέγξτε αν η έκδοση έχει αναβαθμιστεί στο ακόλουθο βήμα.
  Θα εμφανιστεί η οθόνη [Software update complete.] (Η ενημέρωση λογισμικού ολοκληρώθηκε.) με την ένδειξη [OK] στην άκρη δεξιά.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού.

Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού 2.1.0, η αναβάθμιση πέτυχε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε OK.
 2. Επανεκκινήστε τα ακουστικά (απενεργοποιήστε τα και έπειτα ενεργοποιήστε τα ξανά).
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect και επαναλάβετε την ενημέρωση.

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 2.1.0, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία της ενημέρωσης. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση από τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού σε αυτήν τη σελίδα.