Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-G700

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο δεν υπάρχει έξοδος ήχου κατά τη σύνδεση στο eARC
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο ήχος εξέρχεται ως ARC κατά τη σύνδεση στο eARC

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Mac OS X

Σημειώσεις:

 • Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλους τους υπολογιστές.
 • Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να είναι εγκατεστημένο κατά την αποστολή του υπολογιστή από το εργοστάσιο. Η σωστή λειτουργία δεν είναι εγγυημένη στα αναβαθμισμένα περιβάλλοντα ή στα περιβάλλοντα με δυνατότητα εκκίνησης πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων.
 • Η λειτουργία στο συνιστώμενο περιβάλλον δεν είναι εγγυημένη για όλους τους υπολογιστές. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία σε προϊόντα που έχετε εγκαταστήσει εσείς στον υπολογιστή σας, σε αναβαθμισμένα προϊόντα, σε περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης και σε περιβάλλοντα πολλών οθονών.

Τι χρειάζεστε

 • Συσκευή αποθήκευσης USB: Προετοιμάστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με διαμόρφωση FAT32.
  Σημείωση: Μην χρησιμοποιήσετε συσκευή αποθήκευσης USB με άλλη διαμόρφωση εκτός της FAT32.
 • Τύπος USB: USB2.0
 • Χωρητικότητα: πάνω από 256 MB

Σημείωση: Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB, τους προσαρμογείς μετατροπής συσκευών αποθήκευσης USB ή τους διανομείς USB.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.107 ή 2.127 για το G700

Έκδοση αρχείου

 • 1.107 ή 2.127
  Σημείωση: Υπάρχουν δύο εκδόσεις λογισμικού, ανάλογα με τη συσκευή.

Μέγεθος αρχείου

 • 3.60 MB (3 778 561 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 25-07-2023

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο μπάρας ηχείων. Αν ο αριθμός έκδοσης αντιστοιχεί στον παρακάτω, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε την ενημέρωση.

 • Αν η έκδοση είναι 1.xxx, 1.107 ή ανώτερη
 • Αν η έκδοση είναι 2.xxx, 2.127 ή ανώτερη

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η εκκίνηση γίνεται κανονικά.
 2. Συνδέστε ένα υπογούφερ στη μονάδα.
  Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του υπογούφερ σε αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας. (Θα εμφανιστεί διαφορετική έκδοση λογισμικού ανάλογα με το αν είναι συνδεδεμένο ή όχι το υπογούφερ)
 3. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε MENUκάτω βέλος, επιλέξτε SYSTEM (Σύστημα) και πατήστε ENTER.
 4. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα κάτω βέλος για να επιλέξετε VERSION (Έκδοση) και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 5. Οι πληροφορίες έκδοσης της μονάδας εμφανίζονται με κύλιση.
 6. Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού.. (Αν η έκδοση του λογισμικού δεν είναι η πιο πρόσφατη, απαιτείται ενημέρωση λογισμικού.) Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.107 ή 2.127 ή ανώτερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην μπάρα ηχείων.
 • Μην απενεργοποιήσετε την μπάρα ηχείων και μην την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά και να απαιτηθούν επισκευές.
 • Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Το λογισμικό ενημερώνεται μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης USB. Για λεπτομέρειες, δείτε την ακόλουθη διαδικασία.
Σημείωση: Μην αφαιρέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα σας και να χρειαστεί επισκευή.

Λήψη και εγκατάσταση

Αν ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο και σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να εκτελέσετε την ενημέρωση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να μεταφέρετε το ενημερωμένο αρχείο λογισμικού στη συσκευή αποθήκευσης USB

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη), συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις κι έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη). Η λήψη θα ξεκινήσει.
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο στη επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση χωρίς να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Αν το μέγεθος είναι 3.60 MB ( 3 778 561 byte), η λήψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  Σημείωση: Αν το μέγεθος είναι διαφορετικό από 3.60 MB ( 3 778 561 byte), η λήψη μπορεί να έχει αποτύχει. Διαγράψτε το αρχείο από τη μονάδα USB και επαναλάβετε τη λήψη του.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που λάβατε, επιλέξτε Εξαγωγή όλων κι έπειτα επιλέξτε Εξαγωγή χωρίς να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, θα δημιουργηθεί ένας φάκελος G700_Update. Βεβαιωθείτε ότι μέσα σε εκείνον τον φάκελο υπάρχει το αρχείο FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN.
 6. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
 7. Μεταφέρετε και αποθέστε το αρχείο λήψης FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN απευθείας στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB.
  Σημείωση: Αν δεν αποθηκεύσετε το αρχείο FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB χωρίς οποιαδήποτε άλλα αρχεία, η ενημέρωση μπορεί να αποτύχει.
 8. Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN υπάρχει στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB. Αφού το επιβεβαιώσετε, η μεταφορά του αρχείου ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στο Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού αυτής της μονάδας.

Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού αυτής της μονάδας

 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ηχείων.
 2. Στην μπάρα ηχείων ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί (Λειτουργία) και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη για το προηγούμενο σήμα εισόδου στην οθόνη.
 3. Ελέγξτε αν υπάρχει συνδεδεμένο υπογούφερ.
  Σημείωση: Αν δεν είναι συνδεδεμένο κάποιο υπογούφερ, συνδέστε το. Αν χρειάζεται, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας για τον τρόπο σύνδεσης του υπογούφερ.
 4. Τοποθετήστε στην μπάρα ηχείων τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει την ενημέρωση λογισμικού.
 5. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε MENUκάτω βέλος, επιλέξτε UPDATE (Ενημέρωση) και πατήστε ENTER.
 6. Επιλέξτε START (Έναρξη) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER.
 7. Η διαδικασία της ενημέρωσης θα ξεκινήσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής:
  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη από 0% έως DONE (Ολοκληρώθηκε), ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας.
  Σημειώσεις:
  • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά και να απαιτηθούν επισκευές.
  • Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 8. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη DONE (Τέλος), η μπάρα ηχείων θα επανεκκινηθεί αυτόματα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.
  Σημείωση: Ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης είναι περίπου 3-10 λεπτά.
 9. Φροντίστε να ελέγξετε αν έχει γίνει ενημέρωση του λογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση ανατρέχοντας στη διαδικασία Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή έκδοση, ελέγξτε ξανά την έκδοση αφού εκτελέσετε μία φορά τη διαδικασία Προετοιμασίας. Αν εκτελέσετε τη διαδικασία Προετοιμασίας, θα διαγραφούν επίσης οι πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, οπότε θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη σύζευξη. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, μπορεί να χρειαστεί να διαγράψετε τις πληροφορίες της συσκευής Bluetooth στην συνδεδεμένη συσκευή και να επαναλάβετε τη σύζευξη. Επίσης, μπορεί να διακοπεί η σύνδεση με το υπογούφερ. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τα περιεχόμενα της ενότητας Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ στο εγχειρίδιο οδηγιών και κάντε τη σύνδεση.

Μέθοδος εκτέλεσης της προετοιμασίας

 1. Πατήστε MENU. Στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η ένδειξη SPEAKER (Ηχείο).
 2. Πατήστε πάνω / κάτω βέλος για να επιλέξετε RESET (Επαναφορά) και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 3. Πατήστε πάνω / κάτω βέλος για να επιλέξετε ALL RESET (Επαναφορά όλων) και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 4. Πατήστε πάνω / κάτω βέλος για να επιλέξετε START (Έναρξη) και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση.

Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε την επαναφορά από το μενού των Ρυθμίσεων, πατήστε τα κουμπιά (Λειτουργία) και - (ένταση ήχου) στο ηχείο της μπάρας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στην αρχική κατάστασή τους. Για λεπτομέρειες, ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.