Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-S40R

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα με ασύρματους ενισχυτές

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Σημειώσεις:

 • Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλους τους υπολογιστές.
 • Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να είναι εγκατεστημένο κατά την αποστολή του υπολογιστή από το εργοστάσιο. Η σωστή λειτουργία δεν είναι εγγυημένη στα αναβαθμισμένα περιβάλλοντα ή στα περιβάλλοντα με δυνατότητα εκκίνησης πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων.
 • Η λειτουργία στο συνιστώμενο περιβάλλον δεν είναι εγγυημένη για όλους τους υπολογιστές. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία σε προϊόντα που έχετε εγκαταστήσει εσείς στον υπολογιστή σας, σε αναβαθμισμένα προϊόντα, σε περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης και σε περιβάλλοντα πολλών οθονών.

Τι χρειάζεστε

 • Συσκευή αποθήκευσης USB: Προετοιμάστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με διαμόρφωση FAT32.
  Σημείωση: Μην χρησιμοποιήσετε συσκευή αποθήκευσης USB με άλλη διαμόρφωση εκτός της FAT32.
 • Τύπος USB: USB2.0
 • Χωρητικότητα: πάνω από 256 MB

Σημείωση: Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB, τους προσαρμογείς μετατροπής συσκευών αποθήκευσης USB ή τους διανομείς USB.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.386 ή 2.076 για το HT-S40R

Έκδοση αρχείου

 • 1.386 ή 2.076
  Σημείωση: Υπάρχουν δύο εκδόσεις λογισμικού, ανάλογα με τη συσκευή.

Μέγεθος αρχείου

 • 7.56 MB (7 932 765 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 07-06-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο σύστημα ηχείου. Αν ο αριθμός έκδοσης αντιστοιχεί στον παρακάτω, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε την ενημέρωση.

 • Αν η έκδοση είναι 1.xxx, 1.386 ή ανώτερη
 • Αν η έκδοση είναι 2.xxx, 2.076 ή ανώτερη

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η εκκίνηση γίνεται κανονικά.
 2. Συνδέστε έναν ασύρματο ενισχυτή στη μονάδα.
  Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του ασύρματου ενισχυτή σε αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας. (Θα εμφανιστεί διαφορετική έκδοση λογισμικού ανάλογα με το αν είναι συνδεδεμένος ή όχι ο ασύρματος ενισχυτής)
 3. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε MENUκάτω βέλος, επιλέξτε SYSTEM (Σύστημα) και κατόπιν πατήστε ENTER.
 4. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα κάτω βέλος για να επιλέξετε το στοιχείο VERSION (Έκδοση) και πατήστε ENTER.
 5. Οι πληροφορίες έκδοσης της μονάδας εμφανίζονται με κύλιση.
 6. Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού.. (Αν η έκδοση του λογισμικού δεν είναι η πιο πρόσφατη, απαιτείται ενημέρωση λογισμικού.) Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.386 ή 2.076 ή ανώτερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα ηχείου.
 • Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείου και μην το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά και να απαιτηθούν επισκευές.
 • Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Το λογισμικό ενημερώνεται μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης USB. Για λεπτομέρειες, δείτε την ακόλουθη διαδικασία.
Σημείωση: Μην αφαιρέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα σας και να χρειαστεί επισκευή.

Λήψη και εγκατάσταση

Αν ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο και σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να εκτελέσετε την ενημέρωση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να μεταφέρετε το ενημερωμένο αρχείο λογισμικού στη συσκευή αποθήκευσης USB

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη), συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις κι έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη). Η λήψη θα ξεκινήσει.
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο στη επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση χωρίς να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Αν το μέγεθος είναι 7.56 MB ( 7 932 765 byte), η λήψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  Σημείωση: Αν το μέγεθος είναι διαφορετικό από 7.56 MB ( 7 932 765 byte), η λήψη μπορεί να έχει αποτύχει. Διαγράψτε το αρχείο από τη μονάδα USB και επαναλάβετε τη λήψη του.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που λάβατε, επιλέξτε Εξαγωγή όλων κι έπειτα επιλέξτε Εξαγωγή χωρίς να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, θα δημιουργηθεί ένας φάκελος HT-S40R_Update. Βεβαιωθείτε ότι μέσα σε εκείνον τον φάκελο υπάρχουν τα αρχεία 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN.
 6. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
 7. Μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία λήψης 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN απευθείας στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB.
  Σημείωση: Αν δεν αποθηκεύσετε τα αρχεία 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB χωρίς οποιαδήποτε άλλα αρχεία, η ενημέρωση μπορεί να αποτύχει.
 8. Επιβεβαιώστε ότι τα αρχεία 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN υπάρχουν στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB. Αφού το επιβεβαιώσετε, η μεταφορά του αρχείου ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στο Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού αυτής της μονάδας.

Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού αυτής της μονάδας

 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του συστήματος ηχείου.
 2. Στο σύστημα ηχείου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί (Λειτουργία) και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη για το προηγούμενο σήμα εισόδου στην οθόνη.
 3. Ελέγξτε αν υπάρχει συνδεδεμένος ασύρματος ενισχυτής.
  Σημείωση: Αν δεν είναι συνδεδεμένος κάποιος ασύρματος ενισχυτής, συνδέστε τον. Αν χρειάζεται, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας για τον τρόπο σύνδεσης του ασύρματου ενισχυτή.
 4. Τοποθετήστε στον ασύρματο ενισχυτή τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει την ενημέρωση λογισμικού.
 5. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε MENUκάτω βέλος, επιλέξτε UPDATE (Σύστημα) και κατόπιν πατήστε ENTER.
 6. Επιλέξτε START (Έναρξη) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER.
 7. Η διαδικασία της ενημέρωσης θα ξεκινήσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής:

  Σημειώσεις:
  • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά και να απαιτηθούν επισκευές.
  • Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 8. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη UD100, το σύστημα ηχείου θα επανεκκινηθεί αυτόματα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης. Αφού ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση, θα εμφανιστεί η ένδειξη DONE (Ολοκληρώθηκε).
  Σημείωση: Ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης είναι περίπου 3-10 λεπτά.
 9. Φροντίστε να ελέγξετε αν έχει γίνει ενημέρωση του λογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση ανατρέχοντας στη διαδικασία Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή έκδοση, ελέγξτε ξανά την έκδοση αφού εκτελέσετε μία φορά τη διαδικασία Προετοιμασίας. Αν εκτελέσετε τη διαδικασία Προετοιμασίας, θα διαγραφούν επίσης οι πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, οπότε θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη σύζευξη. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, μπορεί να χρειαστεί να διαγράψετε τις πληροφορίες της συσκευής Bluetooth στην συνδεδεμένη συσκευή και να επαναλάβετε τη σύζευξη. Επίσης, μπορεί να διακοπεί η σύνδεση με τον ασύρματο ενισχυτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τα περιεχόμενα της ενότητας Μη αυτόματη σύνδεση του ασύρματου ενισχυτή στο εγχειρίδιο οδηγιών και κάντε τη σύνδεση.

Μέθοδος εκτέλεσης της προετοιμασίας

 1. Πατήστε MENU. Στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η ένδειξη SPEAKER (Ηχείο).
 2. Πατήστε πάνω / κάτω βέλος για να επιλέξετε το στοιχείο RESET (Επαναφορά) και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 3. Πατήστε πάνω / κάτω βέλος για να επιλέξετε ALL RESET (Επαναφορά όλων) και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 4. Πατήστε πάνω / κάτω βέλος για να επιλέξετε το στοιχείο START (Επαναφορά) και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση.

Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε την επαναφορά από το μενού των Ρυθμίσεων, πατήστε τα κουμπιά (Λειτουργία) και - (ένταση ήχου) στο υπογούφερ για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στην αρχική κατάστασή τους. Για λεπτομέρειες, ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.